WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Україна – суверенна і незалежна держава - Реферат

Україна – суверенна і незалежна держава - Реферат

р.
Зверніть увагу
Досягнута певна стабілізація відбулася за рахунок компромісів, які "не кращим чином позначилася на темпах глибині та ефективності економічних перетворень а відтак на добробуті людей. Звідси їх незадоволення життям та владою"
Найбільш рельєфними подіями і явищами цієї стадії стали:
" спроби корінного реформування основ суспільства - економіки. Основні пріоритети:
1. Стабілізація фінансово-грошової системи.
2. Створення ефективних форм приватної власності.
3. Структурна перебудова господарства.
4. Впровадження наукоємких і високотехнологічних галузей.
5. Підтримка вітчизняного виробника.
6. Реформація агропромислового комплексу.
" Прийняття 26 червня 1996 р. Нової Конституції, яка закріпила основні принципи демократичної, соціальної, правової держави.
" Введення у вересні 1996 р. повноцінної національної валюти - гривні.
" Повторне обрання 14 листопада 1996 р. Л.Д.Кучми Президентом України.
" Консолідація в січні 2000 р., під тиском Всеукраїнського референдуму, різних політичних сил і Верховній Раді. "Оксамитова" революція. Зміна керівництва Верховної Ради.
" Візит папи Римського Іоанна - Павла ІІ України.
" Розширення зв'язків з діаспорою.
Характерні риси 1 етапу
Характерними рисами 1 етапу, обох його стадій є:
" Всезростаюча кількість політичних партій. На початку ІІ стадії у 1994 році в державі зареєструвалися понад 30 політичних партій, у 1998 р. більше 50, а у 2001 р. понад 100.
" Зростає вплив партій лівого спрямування. За кандидата комуністів П.Симоненка на минулих Президентських виборах проголосувало 38% виборців. У Хмельницькій області йому віддали голоси 42,5% тих, що голосували.
" Майже не стихаюча конфронтація між гілками влади з використанням найбрудніших прийомів і засобів дискредитації опонентів; (чого тільки вартий касетний скандал) складається враження, що посадові особи, депутати, партійні лідери замість пошуку шляхів виведення України з важкого становища, займаються пошуками компромату один на одного.
" Криміналізація суспільства: вбивство за замовленням; незаконне або злочинне нагромадження капіталів; тінізація діяльності; ухилення від сплати податків; безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків; переведення коштів за кордон, у офшорні зони; відмивання нечесно набутих грошей посадовцями самих високих рангів(Лазаренко П.І.).
Поясніть причини зростання авторитету лівих сил
Десятиріччя незалежності України
Головні підсумки І-го етапу українського державотворення
1 - незалежна Україна відбулася остаточно і безповоротно. Вона живе повноцінно і повнокровно, в усіх властивих суверенним державам вимірах і параметрах. На 2000 р. Україна мала дипломатичні відносини з 153 країнами світу і з 187 здійснювала торгівельні операції. 9 листопада 1995 р. - першою з держав СНД - Україна вступила до Ради Європи. В липні 1997 р. Президент України і Генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана підписали "Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО". У 2000-2001 рр. Україна включена як непостійний член Ради Безпеки ООН і протягом місяця головувала на її засіданнях.
2 - сформувалося нове покоління людей не обтяжених канонами і стереотипами минулого, людей, які позитивно сприймають цінності демократії, громадянського суспільства, цивілізованих ринкових відносин в економіці. Це потужний людський потенціал, спроможний взяти на себе відповідальність за долю держави і суспільства у ХХІ столітті.
3 - відбулися якісні зміни в усіх сферах суспільства, і насамперед в економіці. Прийшли й міцніють нові форми господарювання, засновані на приватній власності, економічній зацікавленості, діловій ініціативі. Появився відповідальний господар. Кількість підприємств, які не належать до державного сектора сягнула за 80% від їх загального числа. До такої ж цифри наближається частка промислової продукції, яку вони виробляють.
4 - плідно розвиваються агропромисловий комплекс України. Власниками землі стали понад шість з половиною мільйонів селян. Загалом у приватну власність передано понад 95 відсотків сільгосподарських угідь. Здійснилася віковічна мрія українського селянина про землю. Нині на приватній основі виробляється практично вже вся аграрна продукція.
5 - великі зміни відбуваються не тільки в національній економіці, а й в ідеології, світоглядних і життєвих засадах, способі мислення та дії, ментальності народу. Закріплення Конституцією невід'ємного для всіх громадян України права на свободу світогляду та віросповідання, насичення його реальним змістом сприяють активізації релігійного життя. За 10 років незалежності держава повернула різним церквам 3,4 тис. храмів та понад 10 тис. предметів культового й церковного вжитку. За цей ж час побудовано близько 3 тис. церковних споруд. Свобода совісті стала важливою складовою частиною духовного відродження народу.
6 - нового рівня розвитку досягло культурне життя. Українське суспільство має можливість вільно висловлювати свою точку зору, працювати в різних літературно-мислительських стилях і жанрах, вільно використовувати надбання світової культури та національної культурної спадщини. Отримали можливість новогопіднесення наука, освіта, література, театр, всі види мистецтва. Зросла мережа виставок, музеїв, розвиваються фізична культура і спорт.
7 - чи не найзначнішим підсумком 10 літнього процесу державотворення став феноменальний факт мирного розв'язання складних трансформаційних проблем, часто дуже гострих і болісних? Велика держава з'явилася на світовій арені без пролиття бодай краплі крові й утвердилася без відкритих протистоянь - внутрішніх і зовнішніх. Українська держава жодного разу не повертала зброю проти своїх громадян, а її солдати удостоїлися честі бути найкращими в складі миротворчих сил Організації Об'єднаних націй.
Десятиріччя незалежності України
Актуальні проблеми сьогодення
" Досягнення основних європейських стандартів і параметрів організації державного і суспільного життя на базі демократизації, реального народовладдя, цивілізованої партійної системи.
" Прискорення процесів перетворення всіх сфер суспільного життя для:
1. надолуження втраченого в минулі роки;
2. вирівнювання з світовим прогресом;
3. реалізації концепції, проголошеної Конституцією, соціальної держави.
" Утвердження в свідомості людей розуміння того, що демократія - не панацея від усіх бід, не вседозволеність і анархія, а свобода, основана на врахуванні реалій і здатності приймати самостійні рішення та відповідати за їх наслідки. І що ринкові відносини - це ще не сам економічний і соціальний прогрес, а лише інструмент його забезпечення.
" Прорив у світовий загальноцивілізаційний процес має забезпечити національна ідея як універсальна формула і мобілізуючий стимул історичної самореалізації українського народу. Поставлене завдання забезпечити справжній культ духовності, піднести суспільний престиж та авторитет інтелекту, знань, освіченості, та повернути народу всі генетично властиві йому кращі риси, якості, чесноти.
" Турбота про людину, як головний інвестиційний ресурс, який, і тільки він, здатний забезпечити інтелектуальний і технологічний прорив, модернізацію - відноситься до першочергових проблем сьогодення.
" Пріоритетною проблемою сьогодення та основним напрямком соціальної політики держави є боротьба з бідністю. Найбільш уразливі і найменш захищені верстви населення повинні бути оточені турботою держави, мати достатню підтримку суспільства.
" Послідовний курс на співпрацю, пошук шляхів зміцнення зв'язків від міжпарламентських до економічних, реальні кроки щодо поглиблення і наповнення новим змістом міждержавних стосунків з країнами світу - такі найбільш актуальні проблеми зовнішньої політики незалежної України.
Завдання для самостійного опрацювання
1. Обґрунтуйте значення, природно-географічного фактора для становлення і розвитку незалежності держави;
2. Зверніть увагу на висловлення М.С.Грушевського поміркуйте над його актуальністю
3. Назвіть фактори, які складають основу суверенітету;
4. Розкрийте зміст понять "суверенітет" і "незалежність". Охарактеризуйте кожен із видів суверенітету.
5. Прокоментуйте схему "Головні напрями розбудови незалежної держави";
6. Подумайте над визначенням стадій державотворення незалежної України. Запропонуйте свою періодизацію.
7. Дайте широке трактування гальмівним процесам державотворення.
8. Перерахуйте головні підсумки 10 літнього функціонування українського державотворення. Назвіть інші.
9. Проаналізуйте зміст розділу "Актуальні проблеми сьогодення". Додайте свої міркування.

 
 

Цікаве

Загрузка...