WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Під владою двох імперій (кінець XVIII – початок ХХ ст.) - Реферат

Під владою двох імперій (кінець XVIII – початок ХХ ст.) - Реферат

організаціями того часу були:
в Австрійські імперії в Російські імперії
" 1816 р. Перемишль - культурно-освітня організація "Товариство священників". Ініціатор створення І.Могильницький.
" 1830-1837 рр. м.Львів - демократичо-просвітницький гурток "Руська трійця" (М.С.Шашкевич, Я.Ф.Головацький, І.М.Василевич).
" 1848 р. м.Львів - русько-українська організація - Головна Руська Рада. Організатори: Г.Яхимович, згодом М.Куземський.
Москвофіли
" 1848 р. м.Львів. Культурно-освітнє товариство "Галицько-Руська матиця"
" 1848 р. м.Львів. Культурно-освітнє товариство ім.Качковського.
" 1848 р. м.Львів. Культурно-освітнє товариство "Народний дім" та інші.
Народовці
" Початок 60 р. м.Львів.Студентська громада. Лідери: Ю.Романчук, О.Барвінський, К.Левицький та ін.
"Руська бесіда"
" 1868 р. м.Львів. Культурно-освітнє товариство "Просвіта".
" 1873 р. м.Львів "Наукове товариство імені Шевченка".
" 1890 р. - перша в Галичині - Русько-українська радикальна партія (РУРП)
" 1896 р. Русько-український християн-ський союз.
" 1899 р. Українська національно-демократична партія - УНДП.
" 1899 р. Українська соціал-демократична партія. Масони
" 1972 р. с.Вишнівці на Волині - масонська "майстерня"
" 1817 р. м.Харків "Вмираючий сфінкс"
" 1817 р. м.Одеса "Понт Євксінський"
" 1817 р. "З'єднані слов'яни"
" 1817 р. м.Полтава "Любов до істини"
Елітна опозиція
" 1815-1816 Кам'янець-Подільський "Залізні персні". Лідер В.Раєвський
" 1821 р. м.Тульчин - "Південне товариство". Лідер П.Пестель
" 1823 р. м.Новгород-Волинський "Товариство об'єднаних слов'ян". А і П.Борисови, Ю.Люблінський.
Опозиція інтелігенції
" 1846 р. м.Київ Кирило-Мефодіївське товариство. Організатори В.Білозер-ський, М.Гулак, М.Костомаров, П.Куліш, О.Маркевич та інші. Активну участь брав Т.Г.Шевченко .
Народницький рух
" 1872 р. м.Київ. Гурток "Чайківців".
" 1873-74 рр. "Київська комуна". Існували народницькі організації в Одесі, Харкові, Житомирі, Полтаві та ін.Соціал-демократичний рух
" 1896 р. "Союз визволення робітничого класу" (Одеса, Київ, Катеринослав).
" 1897 р. м.Київ. Всеукраїнська загальна організація.
" 1900 р. м.Харків. Революційна українська партія (РУП). Лідери: Д.Антонович, В.Камінський, М.Русов та інші.
Непослідовність і незавершеність реформ 60-70-х років та різниця в соціально-економічному розвитку регіонів України в складі Російської імперії сприяли переходу головного аграрного сектора економіки на капіталістичний лад як пруським (уповільненим) так і американським (прискореним) шляхом, що зумовило:
" територіальну нерівномірність в розшташувані і розвитку української економіки;
" перетворення Півдня України, (де набув поширення американський спосіб), на основну паливно-металургійну базу всієї імперії, із значним залученням іноземних інвесторів;
" більш швидкі темпи індустріального розвитку та вищу концентрацію виробництва, зростання міст;
" формування української торгово-промислової еліти: Терещенків, Бродських, Харитоненків, Яхненків, Семиренків та інших; класу вільнонайманих робітників, інтелігенції.
Закладені в ті роки диспропорції в територіальному розташуванні виробничих сил не тільки не подоланні, а ще більше поглибилися і перетворилися в наш час на складну економічну проблему національної економіки. Так само великою проблемою, яка залишилися з тих часів, є проблема прив'язки економіки України до імперії через виготовлення кінцевої продукції.
Українські підприємства, що виробляли готову продукцію складали лише 15%, решта ж тільки готували сировину, складові частини, вузли. Це зумовлювало її меншевартісність, залежність від центру, тобто носило колоніальний характер.
Ще одним наслідком реформи середини ХІХ ст. стала втрата українськими селянами понад 15% загальної площі кращої землі, що була раніше в їх користуванні та обтяження селянських дворів непомірними поборами (викупними платежами, подушним і поземельним податком) натуральними повинностями. Правда, на Правобережжі уряд, (що не безпідставно не довіряв польській шляхті) надав селянам землі на 18% більше, але за вищою ціною.
В обох імперіях українське населення терпіло національний гніт. Українська мова ігнорувалася. Навчання в школах велося російською, німецькою, польською, угорською чи румунською мовами. Не приймалися до розгляду в установах будь-які заяви чи документи писані українською мовою, замінювалися географічні назви. Особливо вперто і послідовно з українством боролася царська влада:
" 1862 р. Олександр ІІ видав "повеление" про закриття недільних шкіл;
" 1863 р. міністр внутрішніх справ П.Валуєв видав циркуляр, яким заборонив друкування книг українською мовою;
" 1876 р. Олександр ІІ підписав в м.Емс указ, який забороняв навіть ввіз в країну книг виданих українською мовою за кордоном. Заборонені були й спектаклі в театрі цією мовою;
" 1886 р. чиновникам, які прибули працювати з Росії в Україну підвищили заробітну плату;
" 1892 р. нагадали цензорам про недопустимість схвалення до друку українського перекладу будь-якого російського твору;
" 1894 р. повторили заборону імпорту українських книжок і т.д.
Саму назву "Україна" було замінено на принизливу "Малоросія". У 1884р. цензурний комітет заборонив п'єси М.А.Кропивницького "Доки сонце зійде, роса очі виїсть", "Глитай, або ж Павук". Заборонялися вистави театральної трупи М.П.Старицького і т.д.
Національний гніт носив не тільки духовний, культурний характер, але й в галузі економіки. Польські, єврейські, французькі, німецькі, бельгійські підприємці встановлювали для українських робітників нижчу оплату праці, зневажливо ставилися до звичаїв і національних традицій місцевого населення.
Невипадково українці брали активну участь в революції 1905-1907 рр.
Причини революції:
" економічна відсталість, низький рівень життя, широких верств населення імперії;
" залишки феодалізму, що гальмували прогрес:
1. поміщицьке землеволодіння;
2. відсутність політичних прав;
" поразка в російсько-японській війні.
Досягнення українського національного руху в роки

 
 

Цікаве

Загрузка...