WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч - Курсова робота

Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч - Курсова робота

Карпатської України можна виділити період з проголошення незалежності 15 березня до остаточної окупації Карпатської України Угорськими військами.
Угорська історіографія часто умовно виділяє рамки даної теми на два етапи:
1.Окупація Угорщиною Південно-Західного Підкарпаття.
2.Підготовка до захоплення Карпатської України та міжнародне забезпечення правомірності захоплення "Угорської Русі" та включає сам період окупації.
Безперечно сам процес формування Карпатської України, ідей самостійності Карпатських Українців не можна обмежити тільки цими хронологічними рамками так, як самі передумови формування державності, державних урядових установ на основі діяльності партійних організацій Русинської та Народницької політичної течій. Сам цей процес складний і тривав на протязі 1920 -1930 х років.
Отже, історія Карпатської України як автономної частини ЧСР в процесі формування державності та її незалежності вкладається в обмежені хронологічні рамки з 11 жовтня 1938 по 17-19 березня 1939 року.
Стан наукової розробки
Історія Карпатської України важлива складова історії України. Складні процеси її історії завжди цікавлять дослідника історії України.
Особливо активно ця тема почала досліджуватися з здобуттям Україною незалежності та розвитком нового бачення історії. Центром дослідження історії Карпатської України став Ужгородський Університет заснований в 1945 році, і який залишається основним центром вивчення Закарпатської історії.
В період після другої Світової Війни осередки по вивченню історії Карпатської України стають місця проживання емігрантів з Закарпаття та активних учасників чи свідків подій періоду Карпатської України, які використовували для своїх досліджень вивезені документальні матеріали.
Історіографія даної тематики досить значна, і тому доведеться подати коротке описання праць та їх авторів.
Хочется сказати, що не всі праці наведені в історіографії даної тематики були використані при дослідженні даної теми.
Праці активних учасників та свідків подій наведені відповідно до виходу друком їх досліджень.
" Бірчак В. в праці "Карпатська Україна: спомини і переживання" (Прага,1940) описує події періоду Карпатської України з власних спогадів та спогадів учасників тих подій. Автор використовує спогади С. Росохи, В. Гренджі-Донського - активних учасників тих подій. В праці висувається думка про ймовірну можливість в той час збереження самостійності Карпатської України в складі федеративної ЧСР. Всю вину за розвал держави він звалює на поступливу політику Західних держав в Мюнхені.
" П.Ю. Стерчо в праці "Карпато-Українська держава"(Торонто 1965) широко висвітлює історію Карпатської України пов'язуючи її з міжнародною політикою в Європі в 1938-1939 роках щодо Чехословаччини та Закарпаття. Особливу увагу звертає передумовам виникнення державності Карпатської України. П. Стерчо, активний учасник подій періоду Карпатської України, використовує крім влас-них спогадів, статті із преси того часу, рідкісні документи та матеріали, ряд з яких наводить в додатках.
" С. Росоха в праці "Сойм Карпатської України" та ще ряду праць по історії Карпатської України, як активний учасник подій періоду Карпатської України та засідання Сойму Карпатської України 15 березня 1939 року, наводить в своїй праці повні протоколи з усіх засідань Сойму, промови її учасників. Детально описуються передумови скликання сойму, саме засідання та його наслідки.
" В. Гренджа-Донський своїх спогадах та щоденнику, як письменник описує власні спогади з подій, щоденно наводить значущі події з власним їх трактуванням. В праці поміж цього наводить опис своїх поневірянь по Угорським концтаборам.
" Ю. Химинець в праці "Мої спостереження з Закарпаття" коротко наводить історію Карпатської України використовуючи праці П.Стерча та С. Росохи. Праця основана на власних спогадах, як учасника подій. Крім того автор обгрунтовує власну думку щодо можливості збереження самостійності Закарпаття в ті нелегкі часи в злуці з Угорщиною.
" А. Штефан в праці "Августин Волошин: Президент Карпатської України" (Торонто 1977),як прямий учасник подій періоду Карпатської України на основі вивезених документів, власних спогадів описує політичний портрет А.Волошина в контексті подій періоду Карпатської України особливо заглиблюючи власне дослідження з процесом Сойму Карпатської України та обрання А.Волошина президентом Карпатської України.
" С. Клочуряк в праці "До волі" описує власні спогади діяльності учасника подій Гуцульскої Республіки, та члена уряду Карпатської України. До спогадів він нваодить також трактування певних подій цього періоду.
В 90-х роках ХХ ст. в Ужгородському Університеті розгортається вивчення історії Карпатської України.
Найбільш детально цю тематику досліджує М. Вегеш, який захистив по цій темі кандидатську дисертацію під назвою "Карпатська Україна в 1983-1939 рр.: соціально-економічні і політичні аспекти".
В цій і ряді інших праць М.Вегеш подає грунтовне дослідження історії Карпатської України з використання всіх доступних документальних і недо-кументальних матеріалів.
Також, М. Болдижар в праці "Закарпаття між двома світовими війнами" (Ужгород 1993), в загальній праці наводить результати своїх досліджень щодо історії Карпатської України, передумов становлення державності.
Загалом грунтовне дослідження історії Карпатської України в всіх її авторів обмежує можливість нових пошуків дослідження цьої тематики, але ще залишає багато невирішених і погано досліджених аспектів історії Карпатської України.
Мета дослідження:
Проаналізувати процес формування державності Карпатської України, передумови історичного розвитку національної Української ідеї.
Важливо з'ясувати основні принципи державницьких засад Карпатської України, схему розвитку самостійності Карпатської України;Оцінити роль політичних осіб та течій в політичному русі та формування історичної державності Карпатської України, як з сторони ідеологічної підоснови самостійницької політики Карпатської України.
Порівнюючи події періоду існування Карпатської України з національно-визвольним рухом та формування Української державності в 1917-1920 -х роках, знайти спільні риси в подіях, причини політичної поразки та загибелі Карпатської України.
Метою дослідження, також є потреба охарактеризувати існування Карпатської України як держави з моменту здобуття номінальної незалежності, включаючи всі тенденції розвитку Карпатської України в контексті загально-історичних подій в Європі в 1938-1939-х роках.
Джерельна база
Джерельна база роботи досить різноманітна і складається з архівних документів опублікованих в різних працях, публічні документи, мемуари, спогади учасників подій, статті зперіодичної преси періоду Карпатської України та пізнішого періоду.
Архівні документи, щодо даної тематики переважно містяться в Держаному Архіві Закарпатської Області в м. Ужгород і доступ до них обмежений віддаленістю дослідника від міста. Деякі з документальних матеріалів були опубліковані. В даній праці дослідник спирається саме на такі документи. Ці документи опубліковані в

 
 

Цікаве

Загрузка...