WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч - Курсова робота

Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч - Курсова робота


Курсова робота з історії України
На тему:
Cтановлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх протиріч.
План
Вступ ……………………………………………………….. 3
1. Державотворчі основи ……………………………………….... 12
1.1. Міжнародні Підоснови виникнення Підкарпатської Русі 12
1.2. Становлення автономної Руської Країни ……………… 15
1.3. Боротьба за автономію ………………………………….. 16
2. Автономна Підкарпатська Русь
2.1. Перший уряд А. Бродія ………………………………….. 17
2.3. Новий уряд А. Волошина . Політичні та соціально-
економічні аспекти діяльністю уряду …………………………… 21
3. Шлях до незалежності ………………………………………….. 31
3.1. Вибори до Першого Сойму Карпатської України …… .. 31
3.2. Передумови скликання Сойму ………………………….. 33
3.3. Засідання Сойму. Проголошення незалежності ………... 36
4. Боротьба за назалежність ……………………………………….. 43
4.1. Підготовка Угорщини до окупації ……………………….. 46
4.2. Боротьба за незалежність. Відносини з чеськими
військами. Карпатська Січ …………………………………………. 48
4.3. Окупація угорськими військами Карпатської України …... 52
Висновки ………………………………………………… 57
Список використаної літератури ……………………….. 60
Карпатська Україна - територія південних схил Карпат, і заселена переважно українцями, словаками, угорцями.
Етнографічно до Карпатської України входять землі заселені слов'янами ще в ранньому середньовіччі в складі сучасної Закарпатської області України та Пряшівського району Словакії.
В Карпаській Україні велику кількість населення становлять угорці, румуни, словаки та німці, які прийшли та осіли на цих територіях в минулих століттях.
Місцеве населення цих земель давню самоназву "Русини", яка проіснувала до початку ХХ ст. і в усвідомленні населення була замінена на "Українці" під впливом визвольно-революційної боротьби Українського народу 1917-1920 х років. Відтоді Підкарпаття стає осередком Українського національного руху, який вилився в боротьбу за утворення державності.
Тематикою даного дослідження є становлення Карпатської України як держави в процесі її боротьби за незалежність від агресії сусідніх держав та внутрішніх противоріч.
Боротьба українського населення Підкарпаття за самостійність, самовизначення та державність і незалежність в 1938-1939 х роках стала завершальним етапом боротьби Українського народу за самостійність.
Важкий процес здобуття автономії, а згодом незалежності Карпат-ської України висунув цю невелику частинку Українського народу в центр його боротьби за самостійність в складних внутрішньо і зов-нішньо політичних умовах передвоєнної Європи.
Всі внутрішньо-політичні процеси пов'язані з формуванням передумов державності, національний рух українського населення, зовнішньо-політичне становище Карпатської України складає собою єдину проблематику досліджуваної теми, висвітлюючи всю складність боротьби Українського народу за державність, самостійність в першій половині ХХ ст.
Актуальність теми
Протягом століть Український народ Закарпаття перебував у ярмі іноземних поневолювачів. Історичне становище підневоленого Підкарпаття різко змінилося, настав час коли ця невелика частина Українського народу, яка довгий період була відірвана від соєї матері-Вітчизни, на повен голос заявить про свою незалежність і доведе, що вона є господарем на своїй землі.
Історія Підкарпаття в період Карпатської України, досить фунда-ментально досліджена істориками, але оцінки її існування досить неоднозначні.
Угорська історіографія розглядає Закарпаття як історично невідємну частину Великої Угорщини, і тому події 1938-1939 рр. розглядаються як випадкова помилка в ході Підкарпатської історії внаслідок Чехословацького, та Українського націоналістичного впливу. Загарбання Угорщиною Карпатської України в 1939 році розглядається як відновлення історичної справедливості, воз'єднання угорців Закарпаття з історичною батьківщиною.
Російська Радянська історіографія також неоднозначно розглядала існування Карпатської України. Чітко помітний вплив націоналістичних елементів, проникнувших з Галицької України, в формуванні державності Карпатської України ,орієнтація уряду Августина Волошина на Гітлерівську Німетчину, з метою забезпечення міжнародного визнання Карпатської України як держави, зумовили тотальну критику в руслі антифашизму Радянськими істориками, скривлення ними історичних фактів, підтримка ідей боротьби за радянську владу в Закарпатті в 1938-1939 х роках та абсолютне відкидання прогресивного значення досягнень Карпатської України.
Відносна слабкість вивчення даної теми, недостатність документальних матеріалів в звязку з їх масовим знищенням, необхідність розглядати всесторонньо всі аспекти історії Карпатської України робить цю тему дуже актуальною.
З здобуттям незалежності України постала проблема дійсно реально, з використанням Української національної ідеї, нового бачення історії для виховання патріотизму в молоді використовуючи здобутки Карпатської України робить цю тему дуже актуальною для сучасного дослідження.
Об'єктом дослідження даної праці є історія формування існування та загибелі досягнення закарпатських українців в процесі здобуття державності та незалежності - Карпатської України.
Історія південних схилів Карпат є невідємною частиною всеукраїнської історії. Процес формування державності Карпатської України є дуже складним, ще більш важким є процес здобуття незалежності.
Передумови формування самостійності Підкарпаття в складі Чехо-словацької Республіки в процесі здобуття автономії, остаточним наслідком якої стало здобуття незалежності, хоча й нетривалої, мало велике значення для розвитку Українського самостійницького руху.
Важливим об'єктом дослідження даної праці є процес формування урядових структур, війська, національної думки Карпатської України.
Хронологічні Рамки теми
Історія Карпатської України в період її становлення та розвитку чітко обмежена в хронологічних рамках.
Початком історії автономної Карпатської України є отримання права автономії від Чехословаччини та сформування першого автономного уряду 11 жовтня 1938 року.
Закінченням ж рамок існування Карпатської України можна вважати 17-19 березня 1939 року з повною окупацією Карпатської України Угорщиною.
Серед цієї нетривалої доби Карпатської України можна виділити три етапи розвитку державності.
Першим етапом можна вважати період існування першого автономного уряду А. Бродія до 26 жовтня 1938 р, який одначе завершився повною політичною поразкою в міжнародних відносинах та майбутню втрату Південно-Західної частини Підкарпатської Русі.
Новий уряд А.Волошина в Хусті, який склав присягу 26 жовтня 1938 року продовжував діяльність уряду на здобуття самостійності в рамках автономії в майбутній федеративнійЧесько-Словацько-Карпатоукраїнській державі. Хустський період роботи уряду, підготовка до виборів та скликання Сойму складають другий період історії Карпатської України.
В окремий, третій, етап розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...