WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Церква, Нація і Війна: становище Української Греко-Католицької Церкви в період Другої світової війни - Дипломна робота

Церква, Нація і Війна: становище Української Греко-Католицької Церкви в період Другої світової війни - Дипломна робота

українського історика о. Д. Блажейовського. Автор розкрив маловідомі історичні реалії на підставі джерельних документів, досі невідомих широкому загалу. В цій роботі досліджуваний період висвітлюється фрагментарно. У 1999 р. вийшла книга єпископа А. Сапеляка, де розкрито роль Греко - католицької церкви у вселенському екуменічному процесі, включаючи роки німецької окупації [74].
Певні результати у розробці історії ГКЦ у роки німецької окупації мають дослідники Інституту Історії Церкви, які підготували тематичний збірник "Ковчег". Значний інтерес представляють збірники "Історія релігій в Україні", де опубліковано матеріали міжнародних конференції, що відбувалися на базі Львівськогомузею історії релігії.
Протягом останнього десятиліття дослідники зробили серйозну спробу відмежувати правду від міфів, стереотипів і суб'єктивних бажань. При цьому необхідно зауважити, що сучасна історіографія, так само, як і післявоєнна діаспорна, є частиною єдиної української історичної науки.
Історики зарубіжжя значною мірою заповнили тематичне поле, яке змушені були оминати радянські дослідники. Однак відчувається, що першим не вистачало радянських джерел для повноцінної аргументації висунутих положень.
В зарубіжній історіографії з'явилися дослідження, в яких висвітлюється німецька релігійна політика в Україні, та особливості її проведення на окупованих нацистами територіях. Із найновіших німецьких досліджень особливо великою кількістю використаного архівного матеріалу виділяються монографії Д. Поля і Т. Зандкюлера про нацистський геноцид щодо євреїв у Галичині.
Від 1965 року до 1981 Апостольський Престіл видав 11 томів матеріалів під заголовком: "Апостольський Престіл і Друга світова війна (1939-1945)'".
Із джерел, які найяскравіше відображають різнобічну діяльність ГКЦ, вирізняється епістолярна спадщина ієрархів, її аналіз дає змогу простежити вагому роль ГКЦ у житті галицького суспільства.
Підсумовуючи огляд історіографії з цієї проблеми, можна стверджувати, що тема не розглядалась комплексно у вітчизняних чи зарубіжних дослідженнях. Радянська історіографія пo-суті обмежилась нагромадженням фактичного матеріалу та ідеологічних штампів і мало наблизилась до наукового дослідження проблеми. Ідеологічно натягнувшись вона все ж зробила крок вперед у вивченні теми (повне її висвітлення було неможливим через недоступність для них до 1990 р. українських архівів). Потреба неупередженого вивчення проблеми після проголошення незалежності України 1991 р. висунула перед українськими вченими необхідність перегляду багатьох положень монографій відповідно до сучасних світових критеріїв оцінки історичних подій і висвітлення багатьох питань, на які історична наука ще не дала відповіді.
Підсумовуючи огляд джерел та історіографії з досліджуваної теми, потрібно констатувати:
1. Нагромаджена чимала кількість літератури, яка торкається різних аспектів досліджуваної проблеми. Однак ця література не є систематичною, не охоплює питання загалом. До сьогодні так і не створено спеціальних монографічних досліджень, наукових статей, що комплексно розкривали б діяльність українського духовенства в роки другої світової війни.
2. Більшість праць, що тою чи іншою мірою висвітлювали дану проблему мали досить вузьку джерельну базу.
3. У науковій літературі з досліджуваної проблеми багато упущень, перекручень, суперечностей, заідеологізованості. Історики та релігієзнавці в своїх публікаціях здебільшого приділяли увагу діяльності представників орієнтального напряму в УГКЦ, в той час окцидентальна течія залишилась не розкритою.
4. Діяльність духовенства. в історіографії висвітлювалася дуже нерівномірно. Праці дослідників стосуються переважно польського періоду діяльності Г. Хомишина, у той час як період Другої світової війни фактично залишився поза увагою істориків.
Таким чином, вже давно визріла потреба окремого, цілісного, на широкій джерельній базі дослідження суспільно-політичної та культурно-просвітницької діяльності духовенства та єпископату в досліджуваний період.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
І. Джерела
1. Літопис Голготи України. - Львів, 1993. - Т. 1. - 245с.
2. Літопис нескореної України: Кн.. 1. - Львів, 1993. - 796с.
3. Мартирологів українських церков: У 4-х т. - Торонто. - 1987. -Т2.-УГКЦ.-1985.-839с.
4. Сергійчук В. ГКЦ в 1944-1973 рр (Документи і матеріали)// УЇЖ. - 1996. - №4;- 1997. - №2;- 1999.-№1.-с.118-131.
5. Сергійчук В. Нескорена церква: УГКЦ у XX ст: документальні дані про священиків, в.т.ч. про Й. Сліпого//Людина і світ. - 1995.-№3-4.-с. 9-14.
6. Сергійчук В. УГКЦ: страдницький шлях до відродження // Галичина. - 1997. - Вип.. 1. - с. 63-68.
7. Шептицький А. Як будувати рідну хату//Галичина. - 1998. -Вип.І.-с. 73-93
II. Монографії і статті
8. Андрухів І. Галицька Голгофа: ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945-1961 pp. - Івано-Франківськ: Нова зоря. -1997.-84с.
9. Білас І. Органи НКВД і МГБ ітрагедія УГКЦ // Визвольний процес. - 1992. - Кн. 9 - с. 1041-1049; Кн. 12 - с. 1436-1446
10.Боротьба Москви з "уніятами-покутниками" (з ГКЦ на західних областях України) // Визвольний шлях. - 1967. - Кн.. 5. - с. 633-635
11.Баран С.Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. - Мюнхен: Вернигора, 1947. - 151 с.
12.Брицький П.Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) - Чернівці, 1995. - 114 с.
13.Будурович Б. Ватикан, Польща і Українська Католицька Церква напередодні Другої світової війни // Сучасність. - 1983. ч. 12. - с. 92 - 105.
14.Боцюрків Б. "Бажаю Вам простувати обраним шляхом": Про долю ГКЦ на Україні // Людина і світ. - 1991. - № 12. - с. 15-17
15.Боцюрків Б. Так званий "саморозпуск" УГКЦ в 1946 році у світлі розсекречених архівних документів // Сучасність. - 1998. - № 1. -с. 106-112
16.Від поновлення Галицької Митрополії 1807-го року з осідком у Львові до її ліквідації в 1946 роді // Нариси історії церкви України. - Рим. - 1990. - с. 214-218
17.Волошин Ю. Ліквідація УГКЦ // Визвольний шлях. - 1996. - Кн. З.-с. 335-349
18.Волошин Ю. Радянська влада і УГКЦ (1945-1946 pp.) // Український час. - 1994. - №1. - с. 63-65
19.Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941-1944 pp.). - Полтава, 1997 - 127 с.
20.Гайковський М. Велике протистояння: Опір греко-католицької церкви більшовицькому окупаційному режимові (вересень 1939 -червень 1941) // Київська Церква. - 1999. - № 5
21.Гладка Г. Антикомуністична діяльність А. Шептицького на передодні II світової війни // Історія України. - 1999. - № 19. - с. 5
22.Гладка Г., Когутяк М., Москалюк М., Хруслов Б. У боротьбі за

 
 

Цікаве

Загрузка...