WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → 1.Умови впровадження стандартів ISO серії 9000 на виробництві. 2.Структура ліцензійної угоди та умови її скасування. 3. Порядок проведення робіт в про - Реферат

1.Умови впровадження стандартів ISO серії 9000 на виробництві. 2.Структура ліцензійної угоди та умови її скасування. 3. Порядок проведення робіт в про - Реферат

оскільки в таких випадках сертифікат ISO відіграє роль допуску до певних сфер бізнесу.
Основний плюс наявності сертифікованої за ISO системи якості - повна прозорість і точність управління всіма виробничими і управлінськими процесами, суттєве скорочення непродуктивних витрат. Проте побудова такої системи - досить складний і витратний процес, що окупає себе не одразу.
Хто може допомогти сертифікуватися?
Розробити систему якості за стандартами ISO 9000 можуть i міжнародні консалтингові фірми: бюро "Верітас", "Тюф Норд", СГС, і українські - "Югтест", "Тест консалтинг". Сертифікат відповідності до стандартів ISO 9000 розробленої системи якостімають право видавати українські (Інститут якості, УкрЦСМ), а також міжнародні організації, як, наприклад, "Верітас". Проте за кордоном беруться до уваги тільки сертифікати, видані органом, що входить до IRKA, - міжнародної організації сертифікованих аудиторів якості. В Україні жодна з організацій наразі не є членом IRKA, але є дані, що туди незабаром вступить Український інститут якості.
Нині близько 300 українських підприємств сертифіковано за системою стандартів ISO 9000, з них тільки близько 20 - за версією 2000. Тільки 30 підприємствам сертифікат видали українські організації.
Порядок проведення сертифікації і витрати на неї
Для отримання сертифіката ISO 9000 необхідно пройти кілька етапів: створення і впровадження системи якості, безпосереднє отримання сертифіката. Крім того, раз на рік орган, який видав сертифікат, проводить технічний нагляд за виконанням стандартів, а наприкінці терміну, на який видано сертифікат (на три або п'ять років), проводить аудит системи якості.
Левова частка витрат припадає на розроблення необхідної документації і рекомендацій. Вони прямо залежать від кількості працівників, оскільки на кожного з них створюється окрема інструкція діяльності. Консультанти правлять за побудову системи якості на підприємстві з 50 працівниками близько $5000. До цієї суми зазвичай входить вартість навчання персоналу.
Другим елементом є безпосередньо отримання сертифіката. Для підприємства з 50 працівниками його вартість отримання становить близько $1000. До цієї суми входить вартість документальної перевірки системи якості на відповідність стандартам, а також перевірка підприємства, яка полягає переважно в опитуваннях працівників. Тобто якщо не було проведено навчання персоналу, сертифікат отримати проблематично.
Далі систему якості необхідно підтримувати в актуальному стані, інакше вона втратить гнучкість і тільки заважатиме розвиткові підприємства. Для цього орган, що видав сертифікат, проводить раз на рік технагляд (витрати підприємства - близько 1000 грн). Сертифікат звичайно видають на три або п'ять років, і для його подовження необхідно пройти аудит якості в органі, який видав сертифікат (витрати - від 2000 гривень). Якщо за результатами аудиту системи якості знайдено невідповідності стандартам ISO, аудитор передає на підприємство рекомендації щодо приведення системи якості у відповідність до стандартів. Якщо протягом 60 днів (точний термін залежить від органу сертифікації) рекомендації не виконано, сертифікат може бути відкликаний.
3. Порядок проведення робіт в процесі акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій
Метою акредитації є:
забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки
відповідності;
забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки
відповідності;
створення умов для взаємного визнання результатів діяльності
акредитованих органів на міжнародному рівні;
усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
Основні принципи діяльності з акредитації
Діяльність з акредитації базується на таких основних
принципах:
забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх
заінтересованих сторін;
загальнодоступності та неупередженості проведення робіт з
акредитації;
прозорості діяльності з акредитації;
професійної компетентності виконавців робіт;
добровільності акредитації;
забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських
організацій на паритетній основі;
застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими
стандартами вимог щодо акредитації;
дотримання суспільних інтересів;
конфіденційності інформації, отриманої в процесі акредитації.
Національний орган з акредитації
Акредитація здійснюється національним органом з акредитації.
Національний орган з акредитації є державною неприбутковою
організацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади
з питань економіки.
Положення про національний орган з акредитації затверджується
центральним органом виконавчої влади з питань економіки.
Центральний орган виконавчої влади з питань економіки не має
права втручатися в діяльність з акредитації національного органу з
акредитації.
Національний орган з акредитації очолює керівник, який
призначається на посаду і звільняється з посади центральним
органом виконавчої влади з питань економіки.
До складу національного органу з акредитації входять:
Рада з акредитації;
технічні комітети з акредитації;
комісія з апеляцій.
Основними функціями національного органу з акредитації є:
акредитація органів з оцінки відповідності з подальшим
контролем за їх відповідністю вимогам акредитації, прийняття
рішення щодо акредитації, її поновлення, тимчасового зупинення або
визнання недійсною;
розроблення правил процедур і затвердження програм
акредитації органів з оцінки відповідності, а також здійснення
контролю за їх відповідністю вимогам акредитації;
організація навчання, підготовки персоналу з акредитації і
надання йому повноважень провадити діяльність з акредитації
відповідно до вимог, встановлених законодавством;
ведення реєстрів акредитованих органів з оцінки
відповідності, а також персоналу з акредитації;
представництво та участь від України у міжнародних,
європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;
укладання в установленому законодавством порядку міжнародних
договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації
органів з оцінки відповідності;
участь у роботі щодо гармонізації нормативно-правових актів
та нормативних документів з міжнародними та європейськими
правилами і стандартами, які визначають вимоги до національного
органу з акредитації та акредитованих органів;
ведення

 
 

Цікаве

Загрузка...