WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Білети по історії 11 клас (з відповідями). - Реферат

Білети по історії 11 клас (з відповідями). - Реферат

соціального ринкового господарства, був Людвіг Ерхард.
Крім цього у ФРН:
- значну частку продукції відправляли на експорт;
- робочий тиждень становив 62 години, а заробітна плана була нижчою від довоєнного рівня;
- заохочувалась додаткова праця;
- робітники отримували частину прибутку підприємства.
Білет №7
7.1 Проаналізуйте причини поразок українських військ у війнах УНР з радянською Росією наприкінці 1917р.-на початку 1918р.
Керівництво більшовицького Раднаркому в Росії усвідомлювало, що без матеріальних і людських ресурсів України справа пролетарсь-кої революції приречена на поразку. Необхідно було встановити ди-ктатуру пролетаріату у формі радянської влади і в Україні. З цією метою було розгорнуто роботу по створенню більшовицьких рад на всій території УНР, проведенню Всеукраїнського з'їзду рад. Одноча-сно більшовики зміцнювали військові позиції: у Києві було створено військово-революційний комітет для підготовки повстання. Раднар-ком Росії протиправне проголосив Україну в стані облоги і зо-бов'язав місцеві революційні гарнізони (55 запасних піхотних пол-ків) діяти рішуче проти ворогів революції, не чекаючи вказівок зверху.
У відповідь на дії червоного Петрограда Генеральний Секретаріат наказав розрізненим українізованим частинам, що перебували за
межами України, повертатись в УНР, а ЗО листопада (12 грудня) 1917р. обеззброїв і вислав з Києва по-більшовицькому настроєні частини міського гарнізону. Провалом закінчилась спроба більшо-виків захопити Київ силами 2-го армійського корпусу, який перебу-вав під їхнім контролем. У Вінниці корпус перехопили сили 1-го Українського корпусу генерала П.Скоропадського.
На початку грудня 1917 р. у Києві проходив 1-й Всеукраїнський з'їзд рад. Незважаючи на спроби більшовиків рішенням з'їзду пере-дати всю владу радам та проголосити радянську владу в Україні, з'їзд висловив вотум довіри УЦР: з 2500 делегатів з'їзду за більшовиків голосувало ледве 150.
Не зумівши мирним шляхом встановити радянську владу в Україні, Раднарком Росії на початку грудня надіслав підписану В.Ле-ніним і Л.Троцьким телеграму з ультиматумом Раднаркому Цент-ральній Раді. Визнаючи формально УНР та право українського наро-ду на самовизначення, Раднарком зажадав негайно припинити фор-мування української армії, не пропускати на Дон українські козачі полки (на Дону - військовий уряд генерала О.Каледіна), не обеззб-роювати більшовицькі військові частини Червоної гвардії.
УЦР не прийняла ультиматуму. 5 грудня 1917р. більшовицьке керівництво ухвалило "вважати Раду в стані війни з нами". Загальне керівництво війною було покладено на комісію в складі В.Леніна, Л.Троцького, Й.Сталіна.
Головним радянським плацдармом в Україні став Харків, захоп-лений червоногвардійцями раптовим ударом з Бєлгорода. Саме до Харкова в цей час приїхала група делегатів-більшовиків, яка зали-шила київський з'їзд рад. 11-12 (24-25) грудня 1917 р. під охороною радянських військ нашвидкуруч було інсценізовано альтернативний з'їзд рад. Він схвалив повстання у Петрограді та політику Ради На-родних Комісарів (РНК), проголосив встановлення радянської влади в УНР.
Наявність в Україні двох центрів влади - київського національ-ного і харківського радянського - дала змогу РНК Росії формально залишатися осторонь подій в Україні, представивши їх як внутріш-ній конфлікт між радами робітничих і солдатських депутатів та УЦР. Активізувалася підготовка до відкритої збройної боротьби.
Радянські війська концентрувалися в Харкові, в районі Гомеля і під Брянськом. Вище політичне керівництво здійснював Антонов-Овсієнко, а військове - колишній царський полковник Муравйов. Більшовицькі сили складалися із частин регулярної армії, червоног-вардійських загонів із Росії та України, загонів моряків. Всього більшовики мали 160 тис. бійців. Їх тактика полягала в просуванні по лініях залізниць і встановленні контролю над великими промис-ловими й транспортними центрами. Ради розраховували на допомо-гу робітничих загонів у цих містах.
Військові сили УЦР складали підрозділи Вільного козацтва - добровольчі формування, які створювались вже в ході війни. Чисель-
ністю війська УНР не поступалися радянським, але вони були розпо-рошені по всій Україні, у той час як більшовицькі сили діяли на го-ловних стратегічних напрямках.
Насамперед радянське командування встановило контролі над Харківською та Катеринославською губерніями. До середини грудня було захоплено важливі залізничні вузли і станції - Лозова, Павлог-рад, Синельникове. 26 грудня 1917р. влада УЦР у Катеринославі впала. До кінця грудня з Донбасу були витіснені каледінці. У другій декаді січня 1918р. радянська влада була встановлена в Миколаєві, Одесі, Херсоні.
Узгодженими ударами з півночі і сходу більшовики розгорнули наступ на Київ. Використовуючи перевагу в чисельності й озброєнні, діючи рішуче й жорстоко, загони Муравйова швидко просувалися до столиці. Становище УЦР ставало критичним. Ні проголошення не-залежності УНР (IV Універсал, 9 (22) січня 1918 р.), ні зміни у складі Генерального Секретаріату вже не могли її порятувати. В умовах де-моралізованості, дезорганізованості регулярних частин УНР символом національної честі став подвиг кількох сот київських студентів і гімназистів на чолі з сотником Омельченком, які 16 (29) січня непо-далік станції Крути вступили у нерівний бій з переважаючими сила-ми ворога й по-геройському загинули за українську ідею.
16 січня 1918р. в столиці розпочався збройний виступ окремих частин міського гарнізону і робітників заводу "Арсенал", спрямований проти УЦР. 22 січня війська УНР під командуванням С.Петлюри та Є.Коновальця придушили повстання в Києві. Однак це вже не мало стратегічного значення.
Наступ більшовицьких військ продовжувався. 25 січня члени Малої Ради й Ради Народних Міністрів (таку назву дістав Генераль-ний Секретаріат після проголошення III Універсалу) залишили Київ, перебравшись спочатку до Житомира, а потім - до Сарн. Тепер вря-тувати УЦР від остаточного більшовицького розгрому могла лише допомога країн Четверного союзу.
26 січня 1918 р. радянські війська ввійшли у Київ.
Причинами поразки військ УЦР слід вважати: ослаблення соці-альної бази УЦР (повільність, нерішучість у здійсненні соціально-економічних перетворень відштовхнули селянство, в той час як більшість робітників підтримувала більшовиків); відсутність належ-ної уваги до воєнної політики, збройного захисту державності, що виявилося у відсутності регулярної і централізованої армії; високий ступінь організованості та боєздатності більшовицьких військ, ус-пішна тактика боротьби за владу; уміла соціальна демагогія рад.
7.2Охарактеризуйте структуру та головні положення Конституції України - Основного закону держави
Конституція - основний закон держави, в якому закріплено ос-нови суспільного, економічного, політичного устрою держави, пра-вовий статус особи, її права, свободи, форму державного правління,

 
 

Цікаве

Загрузка...