WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Місце державного казначейства України у фінансовій системі держави: становлення, проблеми та перспективи - Реферат

Місце державного казначейства України у фінансовій системі держави: становлення, проблеми та перспективи - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Місце державного казначейства України
у фінансовій системі держави: становлення, проблеми та перспективи"
ПЛАН
1. Поняття Державного казначейства
2. Функції та завдання державного казначейства України
3. Перспективи Державного Казначейства України
Список використаної літератури
1. Поняття Державного казначейства
Казначейство - це фінансовий орган, на який покладаються функції з касового виконання державного бюджету України. Раніше в системі державної виконавчої влади нічого схожого не було. Казначейства існували в Росії до 1918 року. Нині вони покликані до життя самою ситуацією. Адже діюча схема виконання державного бюджету не забезпечує системного контролю як за проходженням державних ресурсів через комерційні банки, так і за використанням цих коштів розпо-рядниками кредитів па місцях. Державні фінансові ресурси розпорошені по численних поточних рахунках міністерств та відомств, їхніх установах. Аби навести порядок, забезпечити ефективне управління коштами державного бюджету, підвищити оперативність у фінансуванні видатків, 27 квітня 1995 року Президент України видав Указ № 335/95 "Про Державне казначейство України", згідно з яким при Міністерстві фінансів створено Державне казначейство. А постановою від 31 липня 1995 року за № 590 Кабінет Міністрів затвердив "Положення про Головне управління Державного казначейства та його територіальні органи - управління в областях та відділення у містах і районах".
Зазначений Указ Президента України (№ 335/95) зобов'язує органи Державного казначейства здійснювати:
- організацію та контроль за виконанням державного бюджету України;
- управління наявними коштами державного бюджету України (у тому числі в іноземній валюті) та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, встановлених на відповідний період;
- фінансування видатків державного бюджету України;
- ведення обліку касового виконання державного бюджету;
- складання звітності про стан виконання державного бюджету;
- управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;
- контроль за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів;
- розробку нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку і звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують кошти державних бюджетних та позабюджетних фондів.
Слід також відзначити, що в основу діяльності Державного казначейства покладено принцип "єдиної каси" держбюджету з переходом від практики виконання бюджету (фінансування видатків) за відомчим принципом до територіального принципу. І здійснюється це саме за допомогою територіальних органів казначейства. При цьому, розрахунки розпорядників кредитів здійснюють відповідні органи казначейства, а операції з готівкою - установи банків.
Втілення у життя принципу єдиного рахунку держбюджету в поєднанні з централізованою казначейською телекомунікаційною системою дозволить у майбутньому мати вичерпну інформацію про щоденне становище державних фінансів і забезпечить можливість гнучкого маневрування державними грошовими ресурсами.
Щодо структури та підпорядкованості, органи Державного казначейства є системою органів державної виконавчої влади, яка діє при Міністерстві фінансів. Система складається з Головного управління та територіальних органів - управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, з відділеннями у районах, містах і районах у містах. У своїй діяльності Держказначейство керується Конституцією України, Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів.
Відповідно до п.6 постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку від 14.01.1997р. за № 13 "Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету" затверджено сектор управлінь і відділень територіальних органів казначейства.
2. Функції та завдання державного казначейства України
Міністерство фінансів України вирішує всі питання, віднесені до його компетенції та наданих йому прав. Відповідно до наданих йому прав воно керує діяльністю Державного Казначейства, створеного Указом Президента України від 27 квітня 1995 р. та Постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 p.
Державне Казначейство створене для забезпечення чіткого контролю за надходженням коштів до Державного бюджету, для чого в його підпорядкуванні створені казначейства в областях, містах і районах.
Відповідно до завдань, визначених Указом Президента України, Державне казначейство: організовує та здійснює виконання Державного бюджету на основі принципу єдиного казначейського рахунку; здійснює
керівництво підвідомчими територіальними органами; веде зведеш реєстри розпорядників коштів державного бюджету, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного Казначейства в
установах банків, здійснює управління доходами і видатками Державного бюджету, провадить операції з наявними бюджетними коштами, включаючи іноземну валюту, в межах розпису доходів і видатків; організовує та здійснює прогнозування й касове планування коштів державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених видатків.
Державне Казначейство та його органи на місцях доводять до головних розпорядників коштів обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету. Воно також організовує розподіл між державним бюджетом
і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відрахувань від загальнодержавних зборів і обов'язкових платежів за нормативами, встановленими в Законі про Державний бюджет, перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених відрахувань та організовує й здійснює взаємні розрахунки між державним бюджетом і

 
 

Цікаве

Загрузка...