WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Політичні причини голодомору в Україні (1932—1933 рр.) - Реферат

Політичні причини голодомору в Україні (1932—1933 рр.) - Реферат

"малоросів".
Яворський був заарештований як член міфічного Українського національного центру і у 1937 р. розстріляний72.
П'ятирічка 1928-1932 рр. та примусова колективізація сільського господарства радикально змінили баланс сил. І хоч офіційно п'ятирічка називалася програмою "соціалістичної трансформації радянської економіки", насправді це була програма повної трансформації суспільства шляхом масового терору, нескінченного пошуку ворогів.
Ворогом номер один для Сталіна і його оточення був не тільки український селянин, чи український інтелігент. Ворогом була Україна як така. Проти неї Сталін вів у 1932-1933 рр. неоголошену війну, кинувши сюди весь наявний військовий, поліцейський, політичний та економічний арсенал.
1 Голубничий В. Причини голоду 1932-1933 // Вперед.-Мюнхен, 1958.- .№ 10.-С. 1, 5-6; Кульчицький С. В. Ціна "великого перелому".-К., 1991.
2 Lewin M. State, Soviety and Ideology duvig the First Fivt Year Plan // Cultural Revolution in Russia, 1928 - 1931, ed. S. Fitzpatrick. - Блумінгтон - Лондон, 1978. - С. 41.
3 Auhagen Otto. Wirtschaftslage der Sowjetunion im Sommer 1932 // Osteuropa. - Серпень, 1932. - С. 645.
4 Див. Праці Уїткрофта С., Мерла С., Таугера М.
5 Особистий архів автора.
6 Там же.
7 Кульчицький С. Геноцид! // Демократична Україна. - 1993. - 10 червня.
8 Rosdolsky Roman. Zur nationalen Frage : Friedrich Engels und das Problem der "geschichtlosen" Volker. - Berlin, 1979.
9 Кульчинський С. В. 1933 : Трагедія голоду. - К., 1989. - С. 48.
10 Wheateroft S. G. The Soviet Economic Crisis of 1932: The Crisis in Agriculture // Paper presented to the Annual Conference of the National Association of Soviet and Eust European Studies of Great Britain, March 23-25, 1985.-P. 12-13.
11 Mark B. Tauger. The Harvest of 1932 and the Famine of 1933 // Slavic Review, 1991.-N l.-P. 29.
12 Див.: Воропай Олекса. В дев'ятому крузі.-Лондон, 1951; Найбільший злочин Кремля : Створений совєтською Москвою штучний голод в Україні/У поряд. М. Вербицький.- Лондон, 1952; Свідчення про винищування Москвою українського селянства / Упоряд. Юр. Семенко.-Мюнхен, 1963; 33-й: Голод. Народна книга-меморіал / Упоряд. Володимир Маняк, Лідія Коваленко.-К, 1991; Безкровна війна:
Книга свідчень / Упоряд. О. Міщенко-К., 1991; Мор : Книга буття України / Упоряд. Олесь Воля.-К., 1993; Голоси із 33-го (Голодомор на Кіровоградщині) / Упоряд. В. Бондар.-Кіровоград, 1993.
13 Oral History Project of he Commission the Ukraine Famine, ed Tames Mace and Leonid Heretz. - Washington, 1990. - P. 1327.
14 Там же
15 Беладі Ласло, Краус Томас. Сталін. - М., 1989. - С. 170.
16 Сталин И.В. Иопросы ленинизма. - М., 1952. - С. 441.
17 Churchill Winston // The Hinge of Fate. - Boston, 1950. P.498. Сталін використав воєнну аналогію в листах до М. Шолохова // Правда. - 1963. - 8 марта.
18 Сильницький Франтишек. Национальная политика КПСС в период с 1917 по 1922 год. - Мюнхен, 1978. - С. 196 - 199.
19 Сталин И. В. Сочинения. - М., 1946 - 52. - Т. VII, C. 72.
20 Turij Borys. The Sovietization of the Ukraine, - 1917 - 1923. - Едмонтон, 1980. - С. 170.
21 Текст у Франтишека Сильницкого. Ленини и брортьбисты // Новый журнал (Нью-Йорк). - № 118. - 1975. - С. 230 - 231.
22 Скрипник М. О. Вибрані твори. - К., 1991. - С. 157 - 165.
23 Dmytryshyn Basyl. Moscow and the Ukraine, 1917-1953.-Hью-Йopк, 1956.-C. 56-60.
24 Krawchenko Bohdan. The Impact of Industrialization on the Social Structure of Ukraine // Canadian Slavonic Papers.-1980.-N 3.-pp. 345, 354.
25 Через призму марксівської критики. - Львів, 1928. - С.8.
26 Для загального погляду на національний комунізм див.: Масе Таmеs в. Соmmunism апа thе Dіlеmmаs оf Nаtіоnа1 Lіbегаtіоn: Nаtіоnаl Соmmunism іn Sоvіеt Ukгаіnе, 1918-1933-Кембрідж, Массачусетс, 1983.
27 Затонський В. Національна проблема на Україні.-Харків, 1927-С. 23.
28 Вперше цей термін в офіційному публічному виступі на з'їзді СПУ використав Іван Драч. Вперше слово "голодомор" було надруковано у статті Олексія Мусієнка // Літературна Україна.- 1988.- 18 листопада.
29 Правда-1932.- 6 ноября.
30 Важнейшие решения по сельскому хозяйству.-М., 1935. - С. 533-536.
31 Вісті ВУЦВК-1932.-2 лип.
32 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів.-К., 1991.-С. 190.
33 Там же.-С. 177-193.
34 Вісті ВУЦВК.-1932.-8-17 лип.
35 Голод 1932-1933 років на Україні.-С. 221.
36 Там же.-С. 220-221.
37 Там же.-С. 121.
38 Текст закону "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власності" в зб. "Важнейшие решения по сельскому хозяйству". -М., 1935.-С. 65-66.
39 Голод 1932-1933 років на Україні.-С. 227-231.
40 Там же.- С. 235.
41 Вісті ВУЦВК.- 1932.- 15 жовтня.
42 Див.: Хатаєвич М. Завдання більшовиків України в боротьбі за хліб, за організаційно-господарське зміцнення колгоспів та за піднесення сільського господарства // Більшовик України.-1932.-№ 21-22.-С. 1-20.
43 Голод 1932-1933 років на Україні.-С. 238.
44 3 е л е н и н И. Е. О некоторых "белых пятнах" завершающего зтапа сплошной коллективизации // История СССР.- 1989.-№ 2.-С. 16.
45 Голод 1932-1933 років на Україні.-С. 243.
46 Там же.-С. 245.
47 Там же.-С. 250-260. Колективізація і голод на Україні, 1929-1933: Збірник документів і матеріалів. -К., 1992.-С. 548-549.
48 Колективізація і голод на Україні.-С. 548-549. Постанова ЦК КП(б)У та РНК УРСР 6.ХІІ 1932 легалізувала ці заходи // Там же.-С. 278-.279.
49 Голод 1932-1933 років на Україні.-С. 256.
50 Там же.-С. 256.
51 Колективізація і голод на Україні.-С. 551.
52 Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західній області // Золоті ворота.-1991.-№ 1.-С. 78-79.
53 Там же.-С. 79.
54 Там же.
55 Starikov Sergei and Medvedev Roy. Philip Mironov and the Russian Civik Wary. Нью-Йорк, 1978. - С. 101 - 132; Gladkow Wasili. History of the Cossacks. - Нью-Йорк, 1972. - С. 128 - 129.
56 Кукушкин Ю. С. Осуществление сельскими советами политики ликвидации кулачества как класса // Вестник Московского университета.-1966.-№ 4.- С. 27.
57 Скрипник М. Статті і промови.-Харків, 1930-1931.-Т. 5, Ч. 2.-С. 247.
58 Золоті ворота.- 1991.-№ 1.-С. 79
39 Ш а п о в а л Ю. І. Україна 1920-50-х років : Сторінки ненаписаної історії.- К., 1993-С. 110.
60 Голод 1932-1933 років на Україні.-С. 295.
61 Там же-С. 296.
62 Timoshenko Vladimir. Soviet Agricultural Policy and the Nationalities Problem in the USSR // Report on the Soviet Union in 1956, ed. T. Pennar. - Мюнхен, 1956. - р. 47.
63 Більшовик України.- 1933.-№ З.-С. 3.
64 Правда- 1933.-24 ноября.
65 Кoсіор С. Підсумки хлібозаготівель і завдання у боротьбі за піднесення сільського господарства України // Більшовик України.- 1993 №3 с.26
66 С к р и п н и к М. О, Вибрані твори - С.529-535.
67 Вісті ВУЦВК.- 1932- 1 березня
68С к р и п н и к М. О, Вибрані твори-С 536-541.
69 Вісті ВУЦВК-1933-22 червня
70 Чирко Б. В. Шкідництво різних націй / Національні меншини на Україні У 1920- 30-х роках за
документами ЦДАГО України//Архіви України.1992 - № 4.- С. 33.
71 Историк-марксист.-1929.-№ 12.-С. 285.
72 Шаповал Ю. І. Назв. праця.-С. 97.

 
 

Цікаве

Загрузка...