WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Видавнича діяльність українських вчительських товариств (індивідуальна робота) - Реферат

Видавнича діяльність українських вчительських товариств (індивідуальна робота) - Реферат

та його діяльність, спрямовану на вирішення найважливіших проблем національної школи та їх педагогів. Тут було показано за допомогою статистичних даних та прикладів із життя організаційну та політичну діяльність учительського товариства. В книзі було сформульовано основні завдання, що стояли перед українськими педагогами та громадськістю, що зводилися до праці в трьох напрямках: просвітньому, економічному та політичному [99].
Конкретні рекомендації щодо реформування початкового шкільництва в Австро-Угордині, з метою її демократизації, а також надання кожному із народів реальної можливості здобути освіту рідною мовою, містилися в книзі ВПУВ "Проект на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869 року". У вступній частині цієї праці було сказано: "Цей проект можна вважати висловом поглядів на самого автора, але всього загалу українського вчительства". Провідну ідею книги було сформульовано так: "Школа повинна бути розсадником національного розвою кожного народу". Тут багато приділялося організації навчання у народній та виділовій школах, освіті педагогів цих навчальних закладів, дисциплінарному законодавству, організації приватних шкіл.
Для народних і середніх шкіл вкрай необхідними були підручники українською мовою. Частково вирішити цю пробле5му вдалося культурно-просвітнім учительським товариствам. В Галичині УПТ видало більше десятка шкільних підручників із грецької та латинської граматики, географії, природознавства, хімії, зарубіжної літератури, алгебри, геометрії та німецької мови [102]. На сторінках шкільних часописів можна було нерідко зустріти схвальні відгуки про них. Щодо навчального посібника А.Алиськевича і Р.Галичикевича часопис "Наша школа" в своїй рецензії писав: "Новий підручник для четвертого класу є найліпшим підручником з усіх, які є прийняті в українських гімназіях, і ледве чи яка з середніх шкіл в Галичині з німецькою вик ладовою мовою має кращий" [103]. Вищезгаданий журнал також дав схвальний відгук на "Основи хімії для вищих гімназійних класів" Ю.Гірняка, пишучи про те, що: "книжечка написана ясно, доступно, а що головне оригінально, тому заслуговує зі сторони учительських кругів на повне визнання" [104].
Початкова та середня школи Буковини радо зустріли читанки О.Поповича та С.Шпайнаровсього, підручники з географії та історії, написані М.Кордубою, "Пажинські вправи" Ю.Кобилянського, "Основи хімії" Р.Цегельського, "Підручник рільництва" Є.Жуковського та інші, видані товариством "Українська школа" [105]. Всі вони відповідали вимогам і потребам тогочасної школи. Наприклад, підручник "Картини із всесвітньої історії для народних та виділових шкіл" М.Кордуби не тільки подавав змістовний і короткий виклад подій у світі від найдавніших часів, але й приділяв належну українській історії та її видатним особам. Дітей знайомили з діяльністю князів Володимира Великого та Данила Галицького, гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. Книга була гарно ілюстрована, надрукована на якісному папері, вміщено додатки у вигляді карт [106].
Управа товариства "Українська школа" також зацікавилася підручниками з музики та арифметики для учительських семінарій, написаних відповідно І.Карбулицьким та П.Никоновичем. Хоча через брак коштів їх так і не вдалося видати [107].
І.Герасимович в своїй брошурі "Боронім народну школу!", що побачила світ завдяки ВОУУБ показує своє бачення політичних процесів на Буковині та розвиток освіти в контексті суспільно-політичних подій. Автор закликає учителів активно боротися за свої права, а також докласти власних зусиль до того аби ліквідувати неписьменність [108].
І.Франко так оцінив працю цієї вчительської організації в своїй праці "Молода Україна": "Згадаю немалу вже видавничу діяльність Руського Педагогічного Товариства, виданий майже повний цикл учебників для гімназійної науки..." [109].
Організації учителів вищих шкіл "Учительська громада" та Товариства ім.Сковороди доклали своїх зусиль до створення підручників. У вересні 1909 р. представниками від цих товариств було обговорено справу видання українських підручників у середніх школах. Результатом наради стало створення спільної комісії, яка слідкувала за якістю навчальних підручників [110]. В часописі "Наша школа" постійно була рубрика "Огляд книжок і часописей", де давалася оцінка підручників, виданих українською мовою.
Не меншу увагу педагогічні товариства приділили літературі для дітей та молоді для позакласного читання. Адже добра книжка за словами дитячої письменниці К.Галицької: "один з приватних чинників, виховуючи, яким посередньо (безпосередньо - Л.Ш.) можемо впливати на інтелектуальний і моральний розвиток молодого покоління" [111]. Книги для дітей та молоді зайняли найбільшу частку серед виданих УПТ. Всього їх налічувалося 110 [112]. В каталозі видавництв УПТ їх було поділено на видання для малюків; для дітей, котрим виповнилося 8 літ, та книги для дітей старшого шкільного віку. Серед книжок для найменших заслуговують на увагу такі: "З царства звірів", "Діточі вигадки", "Мамин подарунок".
Література для дітей середнього шкільного віку складалася із казок, оповідань, повістей, поезій, книжок наукового змісту. Надзвичайно цікавими були втори І.Фрака "Лис Микита", "Пригоди Дон Кіхота" в новій інтерпретації, "Робінзон Крузо"Д.Дефо, казки Г.Андерсена, братів Гриммів, Л.Толстой, Р.Кіплінга, "Подорожі Гулів ера" Д.Світа в українському перекладі. Серед численних оповідань звертають на себе увагу написані О.Чайгенком [113], книжечка під назвою "Дарунок для дітей" С.П'ятки [114], повчальні оповідання В.Лебедєвої "Малі герої", де письменниця повчала дітей за допомогою прикладів із життя [115], І.Петренко в ілюстрованому оповіданні з часів Хмельниччини "Малі козаки" змальовує козака як "символ героя, недосяжний ідеал лицарської свободи, честі, слави, уособлення всіх найкращих прикмет національного характеру [116].
Слід сказати. що українська історія та класична література не зайняли провідного місця серед видань УПТ. Хоча "Кобзар" Т.Шевченка, книжечки про життя Кобзаря в сценічних виставах Крайова шкільна рада рекомендувала закупити до шкільних бібліотек [117], а "Короткий огляд руско-українського письменства від ХІ до ХVIII століття для ужитку молодим" О.Макарушки одержав схвальні відгуки від своїх читачів [118]. Остання із книг носить науковий характер і подає відомості про появу писемності у слов'ян, життя та діяльність Кирила та Мефодія, відомості про літератури Київської Русі, про видавництво перших друкованих книг українською мовою та найвидатніших письменників досліджуваногоперіоду [119].
Для молоді старшого шкільного віку товариство видало "Перекази старовинного світу" І.Дем'янчука, де стародавні міфи були подані у доступній формі [120], арабську казку "Аби Касимові капці" І.Франка, твори Шекспіра, повість "Інститутка" М.Вовчка, оповідання історичного змісту під назвою "Марта Борецька", "Орлеанська дівчина", а також книги наукового характеру з історії, літератури, географії [121].
Серед видань УПТ були досить оригінальні календарі. Коломийська філія УПТ видала ряд кишенькових

 
 

Цікаве

Загрузка...