WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Діяльність Івана Огієнка (1917-1947) - Дипломна робота

Діяльність Івана Огієнка (1917-1947) - Дипломна робота

жовтня 1919 р.), Універсал Директорії про його скликання, відображено хід його роботи, його оцінка релігійниками, дається характеристика церковним стосункам в Україні.
В.Винниченко і П.Христюк у своїх спогадах засвідчують факт призначення на високі міністерські посади І.Огієнка в урядах П.Скоропадського і УНР доби Директорії. О.Войнаренко, який був свідком наукового і релігійного сходження І.Огієнка, описав все це як очевидець даних подій в житті Українського народу уже будучи в еміграції.
С.Ярмусь, сучасний релігійний діяч Канади, учень І.Огієнка, дав високу оцінку своєму учителю і вченому, церковно-релігійному діячу, назвав коло тих професорів Київського університету Святого Володимира, які відіграли вирішальну роль у формуванні суспільно-політичних поглядів цієї феноменальної людини - державника і церковно-релігійного діяча, щирого патріота України.
У монографії М.Тимошенка "Лишусь навіки з чужиною..." спогадам про Івана Огієнка присвячено частину третю монографії ("Спогади"). В ній дають високу оцінку постаті Митрополита Іларіона з вершини сьогодення Блаженній ший Василій Митрополит всієї Канади, первоієрарх Української православної церкви в Канаді як людині божественного покликання, Голова Президії консисторії Української православної церкви в Канаді Протопресвітер д-р Олег Кравченко як своєму найбільшому учителю, особистий секретар митрополита Іван Похильчук.
Особливе місце в джерельній базі належить листуванню С.Петлюри з І.Огієнком як міністром сповідань та Уповноваженим уряду УНР. Зокрема в ланцюгу листів до міністра сповідань І.Огієнка за 1921 р. С.Петлюра дає оцінку діяльності останнього як церковно-релігійного діяча, говорить про чергові завдання в галузі церковного життя, виходячи з нової дійсності, коли українська революція 1917-1920 рр. потерпіла поразку, схвалює програму діяльності на майбуття, розроблену І.Огієнком, говорить про українізацію церкви, видання церковних книжок і їх пере транспортування в Україну, акцентує увагу на тому, що Українська Автокефальна Церква повинна головою церкви мати власного Патріарха, наголошуючи, що така церква допоможе зміцненню та впливу української державності, турбується про долю українського православного населення, що перебувало в межах Польщі після поразки української національної революції 1917-1920 рр.
Не менш цінним з точки зору проблеми єдності української церкви в період дослідження, а й на сучасному етапі є листування Митрополита Андрія Шептицького і Митрополита Іларіона (Івана Огієнка), де піднімається питання єдності УАПЦ і УТКЦ, підкреслюється необхідність пошуків шляхів такого єднання українських церков різних віровизнань в ім'я народу, в ім'я державної єдності українців. Ці ж проблеми Митрополит Шептицький піднімає в листах до українських православних архієреїв, а також до української православної інтелігенції.
До важливих джерел дослідження належать також деякі документальні матеріали, зокрема "Конституційні акти України. 1917-1920" , матеріали і документи Української Центральної Ради , де містяться деякі біографічні дані Огієнка та інформація про склад викладачів Київського університету. Сюди ж належать документи в матеріали мартирології українських церков .
Значне місце у дослідження обраної проблеми належить працям самого Івана Огієнка, які належать частково і до джерел і до наукових праць: мова йде про листи, про документи, які він опрацьовував як міністр оповідань і як митрополит, про його спогади і наукові праці, що стосуються церковно-релігійного життя українства. З названих та інших його праць переконуємося, що І.Огієнко (Митрополит Іларіон) був глибоко віруючою людиною, високим професіоналом в галузі церковно-релігійного життя, патріотом, відданим українським в справі, в релігії бачив наймогутніший засіб відродження Української держави.
В українській історіографії постать Івана Огієнка і як ученого, і як державотворця, і тим більше як церковно-релігійного діяча вивчена недостатньо, поскільки за радянських часів на неї було накладено заборону та й у наші части ставлення до нього неоднозначне, адже ще не всі прихильники тоталітарного режиму поділяють його погляди щодо згуртування всіх людей України на засадах незалежної держави і високої духовності.
Найбільш повно постать І.Огієнка, його церковно-релігійна діяльність вивчалася нинішнім доктором філологічних наук, професором Національного українського університету імені Тараса Шевченка, лауреатом премії імені Івана Огієнка Миколою Степановичем Тимошенком. Він присвятив йому ряд досліджень. Серед низ - "Голгофа Івана Огієнка" - перше в Україні монографічне дослідження про життя і творчість цього видатного, реабілітованого історією, українського вченого-державотворця і церковно-релігійного діяча. Вона опрацьована ґрунтовно і добросовісно на основі вивчення великого масиву архівних матеріалів, що вперше введено в наукових обіг, залучено також "спецфондовські" та інші видання, що раніше були недоступні для дослідників. Церковно-релігійній діяльності І.Огієнка в монографії, присвячено розділи "Готов я нести люті муки за свій народ, за рідний край...", "Смиренний богомолець за кращу долю українського народу...", "Бережімо все своє рідне" та ін.
Інша його монографія - "Лишусь навіки з чужиною...: - Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження" - написана на основі ретельного опрацювання наявних в Києві, Львові, Кам'янці-Подільському, а також у Швейцарії архівних матеріалів про життя і діяльність Івана Огієнка. У 1997 р. ним опрацьовано також архів митрополита Іларіона, що зберігається в Консисторії УПЦ в Канаді. У частині першій розділі третьому монографії діяльність Огієнка на ниві релігії присвячено параграф "Міністр культів та Головноуповноважений уряду УНР", розділ третій. "Перший етап вимушеної еміграції" і розділ четвертий "Швейцарії незнана сторона", у частині другій розділі першому "Перекладач Біблії та історик церкви".
Ще більш глибоко з залученням нових архівних матеріалів розкрито досліджувану проблему в новітніх виданнях. Деякі цінні фактичні матеріали містяться в праці С.Гоголева, в якій подано атмосферу формування суспільно-політичних поглядів І.Огієнка , а також праця Д.Дорошенка "Історія України" , А.А.Марушкевича "Невгамовний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект" , де розкриваються питання релігійно-духовної і просвітницької діяльності, починаючи з шкільних років аж до досягнення Огієнком сану Митрополита. Певні фактичні матеріали наявні в праці Н.Полонської-Василенко "Історія України" тощо.
Цінні фактичні матеріали знаходимо у ряді збірників і доповідей конференцій , статей в різних періодичних та довідкових виданнях і пресі .
Зібрані і проаналізовані джерела та література дозволяють в достатній мірі розкрити церковно-релігійну діяльність Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) в період 1917-1947рр.
Метою обраної для дослідження проблеми є вивчення церковно-релігійної діяльності в зазначений період.
Відповідно до цього завдання дослідника є висвітлення таких питань, як:
- формування суспільно-політичних поглядів Івана

 
 

Цікаве

Загрузка...