WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Україна – незалежна держава - Реферат

Україна – незалежна держава - Реферат

Нова програма економічних перетворень закладена у Посланні Президента України до Верховної Ради у лютому 2000 р. – "Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки". Згідно цієї програми визначаються два етапи економічного зростання:

І етап (2000-2001 рр.): перед урядом ставиться питання забезпечити зростання ВВП у 2000 р. на 1-2%, у 2001 р. – на 4%;

ІІ етап (2002-2004 рр.): забезпечити зростання ВВП у середньому за рік на 6,5%.

Напрями соціальної політики:

 • Адресна підтримка соціально незахищених верств населення;

 • Актуальні завдання пенсійної реформи;

 • Забезпечення продуктивної зайнятості;

 • Прискорений розвиток житлового будівництва, забезпечення доступності житла для різних верств населення;

 • Примноження інтелектуального потенціалу суспільства;

 • Зміцнення позицій середнього класу.

Недоліки соціальної політики:

 1. поглиблення соціальної поляризації. Сформувалося помітне майнове розшарування, яке сьогодні приблизно відповідає рівню країн Центральної та Східної Європи (Чехії, Болгарії, Македонії, Словенії). Якщо у 1990 р. середній дохід 10% найзаможніших громадян України в 4 рази перевищував відповідний показник 10% найбідніших, то в 1999 р. – у 12 разів;

 2. "розмивання" середнього класу. Немає ще стійкої верстви населення з середніми доходами.;

 3. зростання бідності. Охопила майже всі верстви населення;

 4. незареєстрована зайнятість;

 5. поява маргінального прошарку. Появилися верстви населення, які опинилися на узбіччі суспільства, не можуть знайти себе у професійній діяльності. Тому відповідно їдуть за кордон шукати легшого життя.

3. Після проголошення Акта про державну незалежність Україна вперше стала рівноправним суб'єктом у міжнародних відносинах.

5 грудня 1991 р. після Всеукраїнського референдуму Верховна Рада звернулася з Заявою до парламентів і народів світу, у якій наголошувалося, що Україна у повній відповідності з цілями і принципами ООН спрямовуватиме свою зовнішню політику до зміцнення миру і безпеки у світі, дотримуючись принципів міжнародного права.

У липні 1992 р. Верховна Рада схвалила "Основні напрямки зовнішньої політики України". Документ визначив базові національні інтереси країни, обґрунтував засади та пріоритети її зовнішньої політики, серед яких – розширення участі в європейському регіональному співробітництві та в межах СНД, активна участь у діяльності ООН, співпраця з державами Євросоюзу.

Основні пріоритетні напрямки зовнішньої політики України.

 • Західний напрямок

Розвиток всебічних відносин з європейськими країнами. У 1992 р. Президент України підписав Заключний Акт наради безпеки співробітництва в Європі (НБСЄ), що сприяло інтеграції України у європейські структури. На самміті НБСЄ у листопаді 1999 р. Л.Кучма підписав Хартію Європейської безпеки на ХХІ ст.

9 листопада 1995 р. Україна стала 37 членом Ради Європи. У 1996 р. Україна приєдналася до об'єднання держав Центр Європейських ініціатив (ЦЄІ), мета якого – служити зміцненню стабільності безпеки у цьому регіоні. У перспективі Україна прагне до рівноправного членства у Європейському Союзі. Прийнято стратегію інтеграції України у Євросоюз, набрала чинності і почала втілюватися в життя Угода про партнерство і співробітництво.

 • Україна і СНД

Україна виступає проти перетворення СНД на наддержавну структуру, на суб'єкта міжнародного права. У 1994 р. Україна приєдналася на правах асоційованого члена до економічного союзу у рамках СНД. У той же час вона не підписала Статут СНД, угоди про створення об'єднаних збройних сил. Зараз Україна намагається створити зону вільної торгівлі (між Україною, Росією, Білорусією і Казахстаном).

 • Україно-російські стосунки.

Спочатку було ускладнення відносин – за розподіл іноземних боргів, закордонного майна та активів СРСР, розподіл Чорноморського флоту, статус м. Севастополя, різні позиції щодо НАТО (зараз за о. Тузла біля Керчі). 31 травня 1997 р. президенти України і Росії Л.Кучма і Б.Єльцин підписали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською федерацією.

 • Відносини з США.

Поліпшенню американо-українських відносин значною мірою сприяла реалізація Україною свого без'ядерного статусу. Є і вкрай непрості стосунки (касетний скандал, справа про т.зв. українські радари в Іраку тощо), але і позитивні стосунки (наприклад, зараз українські воїни знаходяться у складі миротворчого контингенту у Іраку).

 • Розвиток відносин з країнами Чорноморського басейну, Близького і Середнього Сходу.

 • Входження до міжнародних фінансових інститутів. Економічне співробітництво. У 1997 р. було підписано Хартію про особливе партнерство України і НАТО.

 • Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури. У 1992 р. Україна стала рівноправним членом Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції і розвитку. Україна налагоджує торговельні зв'язки з країнами світу, досягнуто помітних успіхів в експорті продукції авіаційної, суднобудівної, ракетно-космічної галузей. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку.

4. Недоліки у сфері культури. У Радянському Союзі на момент його розпаду накопичилося багато негараздів в освіті, науці, літературно-художній творчості. Так, за даними ЮНЕСКО, у кінці 80-х рр. СРСР за рівнем освіти посідав 28 місце у світі, а за інтелектуально-моральним рівнем – 57 місце. Це через залишковий принцип її фінансування, заідеологізованість.

Захист української мови. У жовтні 1989 р. було прийнято "Закон про мови в Українській РСР", спрямований на захист національної мови, забезпечення її всебічного розвитку і функціонування у всіх сферах життя суспільства. Українську мову в республіці проголошено державною. Конституція України затверджує за українською мовою статус державної мови, а також гарантує вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин.

Стан освіти. Освітня система стає більш демократичною, гнучкою та різноманітною. З'явилася велика кількість ліцеїв, гімназій, коледжів, профільних академій, університетських комплексів і т.п. Реорганізовується вся структура вищої і середньої освіти. Здійснюється перехід на чотириступеневу освіту: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд з державними вузами є і приватні. Недолік освіти – видатку на підготовку одного спеціаліста у вузах 5-6 разів менші, ніж у розвинених країнах.

Наука. Недолік – відтік кваліфікованих вчених із наукової сфери в інші структури і за кордон, втрата провідних позицій з ряду фундаментальних досліджень, відставання від Заходу за рівнем наукових розробок.

Художня культура. Недолік – комерціалізація культури, і надалі зберігається залишковий принцип її фінансування.

Релігія і церква. Активізація релігійного життя. У кінці 80-х рр. була легалізована заборонена комуністами в 1946 р. Українська греко-католицька церква (голова – кардинал Любомир Гузар).

Українська православна церква в процесі свої перебудови виявилася розколотою на:

 1. Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ);

 2. Українську православну церкву – Київського патріархату (УПЦ-КП);

 3. Українську православну церкву – Московського патріархату (УПЦ-МП).

Серед населення України поширюється вплив протестантизму, іудаїзму, ісламу. Всього ж в Україні діють 105 релігійних об'єднань, діалог між якими здійснюється в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

У червні 2001 р. відбувся державний візит в Україну глави держави Ватикан, глави католицької церкви Папи Римського Івана Павла ІІ. Україна стала 123-ю країною, яку відвідав Понтифік. Папа відслужив божественні літургії у Києві та Львові.

Використана література.

 1. Історія України. Всесвітня історія. Людина і суспільство. Основи філософії. 10-11 класи.- К.: Педагогічна преса, 2005.- 127с.

 2. Історія України 1917 - 1992: Довідник.- К.: Т-во "Знання" України, 1993.- 128с.

 3. Лук'яненко, Левко Григорович Вірую в Бога і в Україну.- К.: МП "Пам'ятки України", 1991.- 320с.- (Бібліотека журналу "Пам'ятки України". Українське відродження: історія і сучасність; Кн.12. Серія 1).- 2.00

 4. Історія України.- К: , 2004.-

 5. Історія України.- К.: Знання, 2006.-

 6. Історія України.- К.: Авокадо, 2005.-

 7. Історія України.- К.: Арістей, 2006.-

 8. Історія України.- К: , 2000.- 469с.

 9. Історія України..- К.,Львів.: ІУ, 1997.- 311с.

 10. Історія України.- New York: Howerla, 1956.- 96с.

 11. Крипякевич Іван. Історія України.- К.: "Вернигора", .- 80с.

 12. Історія держави і права України.- К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003.- 580с.

 13. Історія України.- Львів: Світ, 2003.- 520с.

 14. Велика історія України.- Вінніпег: Іван Тиктор, .- 64с.

 15. Політична історія України.- К.: Вид-й центр "Академія", 2002.- 488с.

 16. Історія України.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 367с.

 17. Історія України.- Нью Йорк: Вид. Шкільної Ради УККА, 1971.- 63с.

 18. Політична історія України.- К.: Вид-й центр "Академія", 2001.- 488с.


 
 

Цікаве

Загрузка...