WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Іван Степанович Мазепа - Реферат

Іван Степанович Мазепа - Реферат

Інша доля чекала їхніх союзників. Кілька тисяч мазепинців як зрадників нещадно винищено протягом 28 червня - 4 липня 1709 р. Шведські полонені стали свідками колесування, вішання спійманих запорожців, козаків, які брали участь у Полтавській битві. Їм також відрубували руки, ноги, голови. Увесь простір від Полтави до Дніпра скраплений кров'ю учасників визвольних змагань, які потрапили під гарячу руку переможців. За "Щоденником військових дій" після Полтавського бою поховано 13281 "побиенных неприятельских тел". Якщо від цієї кількості загиблих відняти 8619 шведів, то отримаємо 4662 забитих козаків, запорожців.

За підрахунками сучасника і хроніста Петра І Петра Крекшина, протягом листопада 1708 - липня 1709 років в Україні "изменников до тридцати тысяч порублено".

Під Переволочною вирішили здатися на милість царя ряд генеральних старшин, які мали разом з шведською армією вивести залишки українського війська у Крим. Очевидно, взамін вони просили гарантувати їм життя. За допитами від 14 липня 1709 р. у числі капітулянтів були: генеральний суддя Василь Чуйкевич, генеральний осавул Дмитро Максимович, полковник Дмитро Зеленський, компанійський полковник Юрій Кожуховський, сердюцький полковник Яків Покотило, а також дрібні урядовці Антон Гамалія, Семен Лизогуб, канцелярист Григорій Григорович та писар Яків Гречаний. Смертну кару їм замінено на заслання.

2700 козаків, які були з ними, помилувано. Їм заборонили носити зброю і перевели у стан посполитих.

Хворий І.Мазепа помер 22 вересня 1709 року у Бендерах. Але з ним не вмерла його мрія й ідея створення самостійної держави. Виступ мазепинців показав Московії, що Україна — все-таки не губернія, у якій можна правити губернаторами. Це — край, в якому поважають волю, традиції, беруться за зброю, якщо ігноруються, нищаться права людності.

Література

Павленко С. Іван Степанович Мазепа // Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. – К.: Українська Видавнича Спілка, Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 173 – 196.

Павленко С.О. Міф про Мазепу. - Чернігів: Сіверянська думка, 1998. - С.15-18.

Акты,относящиеся к истории Южной и Западной России. - СПб., 1878. - Т.10. - С.406.

Чухліб Т. Конотопська битва 1659 року в контексті міжнародної ситуації у східній Європі // Конотопська битва 1659 року. Збірник наукових праць. - К., 1996. - С.90; Стрельчевский С.К вопросу о сражениях Польши с козаками в 1657-1659 годах. - К., 1873. - С.13.

Мацьків Т. Князь Іван Мазепа-гетьман України (1639-1709) // Український історик. - 1979. - №1-4. - С.59.

Мицик Ю. Іван Виговський // Володарі гетьманської булави. - К.: Варта, 1994. - С.231.

Мацьків Т .Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1687-1709. - Київ-Полтава, 1995. - С.105.

Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. - К., 1859.- Т.ІV. - С.271.

Устрялов Н. История царствования Петра Великого. - СПб., 1858. - Т.1. - С.356.

Источники малороссийской истории, собранные Д.Н.Бантыш-Каменским. - М., 1858. - Часть І. - С.327.

1690 г. Опись движимого имущества, принадлежавшаго малороссийскому гетману Ивану Самойловичу и его сыновьям, Григорию и Якову // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою коммиссиею. - Петербург, 1884 . - Т.8. - С.950-1198.

Січинський В. Чужинці про Україну. - К.: Довіра, 1992. - С.119-120.

Дядиченко В.А. Украинское козацкое войско // Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сборник статей. - М.: Издательство Академии Наук СССР, 1959. - С.249.

Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в ХV-ХVІІ в.в. - М., 1954. - С 185.

Леонов О.Г, Ульянов И.Э. Регулярная пехота: 1698-1801. - М.: ТКО "АСТ", 1995. - С.16-17, 24.

Граммата польскаго короля Яна ІІІ полковнику Василию Искрицкому 6 мая 1690 года // Устрялов Н. История царствования Петра Великого. - СПб., 1858. - Т.2. - С.483.

Darowski A. Szkice historyczne. - Warszawa, 1901. - S.225.

Письмо гетмана Мазепы к польскому королю Яну ІІІ 15 марта 1690 // Устрялов Н. История царствования Петра Великого. - Т.2. - C.480.

Письмо Львовского епископа Иосифа Шумлянского, присланное к Мазепе, 19 января 1690 года, с польским шляхтичем Домарацким // Там само. - С.478.

Оглоблін О. Ескізи з історії повстання Петра Іваненка (Петрика). - К., 1929. - С.33.

Звіт К.Ісаровича (публікація Юрія Мицика) // Кур'єр Кривбасу. - 1996. - №49-50. - С.53.

Черняховська Г.Меценатство гетьмана Івана Мазепи // Пам'ять століть.-2000.-№4.-С.42.

Гаєцький Ю. Києво-Могилянська академія і Гетьманщина // Наукові записки (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). - К.: Видавничий дім "КМ Academia", 1998. - Т.3 .- С.95.

Травкіна О.І. Чернігівський колегіум (1700-1786). - Чернігів: ДКП РВВ, 2000. - С.14.

Греки в Ніжині. Збірник статей та матеріалів. - Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2000.- Вип.1. - С.13.

Смолій В.Іван Мазепа // Віче. - 1994. - №2. - С.112-113.

Павленко С. Міф про Мазепу. - С.162.

Маслов С. Етюди з історії українських стародруків. Українська книга ХVІІ // Труди Українського Наукового Інституту Книгознавства. - К., 1926 .- Т.1. - С.30.

Извет киевского полковника на стольника Обидовского и протчих в их измене // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. - М., 1859. - Книга первая. - С.29.

О наказании Данилы Забелина за донос на гетьмана Мазепу // Там само. - С.25.

Письмо гетмана Мазепы царям // Там само. - 1848. - Т.V. - С.160.

Лазаревский А. Иван Петрович Забела, знатный войсковой товарищ (1665-1703) // Киевская старина. - 1883. - Т.VІ. - Июнь. - С.518.

Ситий І. Мазепина книга // Голос України. - 1994. - 6 серпня. - С.14.

Софроненко К.А. Малороссийский приказ русского государства второй половины ХVІІ и начала ХVІІІ века. - М.: Издательство Московского университета, 1960. - С.80.

Соловьев С. История России с древнейших времен. - Москва, 1962. - Кн.VІІІ. - Т.15-16. - С.211.

Єнсен А. Мазепа. -К., 1992. - С.54.

Плохинский М. Гетман Мазепа в роли великорусского помещика // Сборник Харьковского историко-филологического общества. - Харьков, 1892. - Т.4. - С.32.

Полное собрание законов Российской империи. - СПб, 1830. - Т.2. - №854. - С.290-292.

Чухліб Т. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVІІ ст.). - К., 1996. - С.22.

Письма и бумаги императора Петра Великого. - Москва-Ленинград, 1951. - Т.8. - Вып.2. - С.948.

Исторические акты. Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. - 1862. - №10. - С.8.

Крман Д. Подорожній щоденник (ITINERARIUM 1708-1709). - К.: Вид.центр "Просвіта"; вид-во ім.Олени Теліги, 1999. - С.126.

Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. - М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958 .- С.258.

Исторические акты. Письмо Орлика к Стефану Яворскому. - С.25.

Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа. Збірник. - Варшава, 1938. - Т.1. - С.123.

Тарле Е.В.Северная война и шведское нашествие на Россию. – С.397.

Бескровный Л. Стратегия и тактика русской армии в Полтавский период Северной войны // Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сборник статей. - М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – С.52.

Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. – С.418.

Письма и бумаги императора Петра Великого. – М., Л.,1952. – Т.9. – Вып.2. – С.929.

Материалы для отечественной истории. Издал М.Судиенко. – К., 1855. – Т.2. – С.335.

Письмо К.Ренне А.Меншикову от 25 марта 1709 г. // Труды императорскаго русского военно – исторического общества. – СПб., 1909. – Т. ІІІ (Документы Северной войны. Полтавский период). – С. 130.

Год из царствования Петра Великого 1709 (из записок Крекшина) // Библиотека для чтения. –1849. –Т.97. – Октябрь.– С.87.

Допрос Леона Ивашкевича 17 июня 1709 г. // Труды императорскаго русского военно-исторического общества. – СПб., 1909. – Т. ІІІ. – С.201.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк-Київ-Львів-Париж-Торонто, 2001. – С.310.

Крман Д Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709). – С.99.

Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра,1992. – С.138.

Тарле Е.В. Северная война и шведское нашествие на Россию. – С.419.

Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. – М.: Новое литературное обозрение, 1995. – С.267.

Труды императорскаго русского военно-исторического общества. – Т. ІІІ . – С.293 – 294.

Год из царствования Петра Великого 1709 (из записок Крекшина) . – С.3.

Допросные речи малороссийских старшин, перешедших от Мазепы на русскую сторону // ІР НБУВ. – Ф.VІІІ. – Спр.1802. – Арк.69 – 75.

Костомаров Н. Мазепа. – Москва: Республика, 1992. – С.313.


 
 

Цікаве

Загрузка...