WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українські Січові Стрільці - Реферат

Українські Січові Стрільці - Реферат

Коледж права і бізнесу
РЕФЕРАТ
на тему:
"Українські
Січові Стрільці"
Виконала:
студентка гр. Ю-22
Стефаник Ольга Вас.
Викладач: Кучер В.М.
Коломия - 2001 р.
В історію українського народу Українські Січові Стрільці вписали нев'янучої слави сторінки. Дві з них вікопомні. Перша полягає в тому, що січові стрільці стали заключним акордом епохи галицько-українського відродження. Друга - своїми невтомними військовими змаганнями вони возвели величну споруду: незалежну державу, ім'я якої Західно-Українська Народна Республіка. Що дає нам підставу на такі твердження?
Без екскурсу, безумовно ескізного, у глибину століть, відповіді на це питання не досягти.
---
Про яке відродження йде мова? І тут виникає перша історична віха: розпад Галицько-Волинського князівства. В 1340 році польські війська, очолювані королем Казимиром, загарбують Львів, ще через 9 років над усією Галичиною на довгі 423 роки встановлюється польське панування. Послідовна цілеспрямована політика полонізації і окатоличення привела в кінцевому підсумку до зникнення поняття української нації на терені Галичини, до перетворення українців в етнічну групу. На нашу думку, саме Берестейська унія 1596 року (ініціатори К.Терлецький і І.Потій) врятувала український народ Галичини від самоліквідації і стала тим центром консолідації, завдяки якому з етнічної групи стало можливим збереження і православної. Можливо, Берестейська унія і привела до розколу в самому українському народові (ще живучі в пам'яті ярлики типу "западенці" і "східняки"), але це той розкол, який в умовах полонізації, повторюємо, став необхідною реальністю збереження всієї нації. Правобережні українці не зполонізувалися, а лівобережні українці не зрусифікувалися.
Можна погоджуватися або не погоджуватися з таким трактуванням, але впродовж століть "польські ночі" етнічна група українців Галичини складалась з двох верств: духовенства і селянства. Якісно нові зміни, як це видно сьогодні, в українському етносі почалися з 1772 року після Першого поділу Польської держави. Природно, передовсім на них відгукнулося духовенство, відкриттям в 1783 році греко-католицької духовної семінарії. Через відсутність незалежної, матеріально сильної і свідомої інтелігенції роль проповідника народу взяли на себе греко-католицькі священики. Їм належить пошук і вибір шляху відродження, саме вони стали першими на обраний шлях.
"Українці прийшли під Австрію не як нація, або бодай її частина, але як сіра, прибита етнографічна маса, що в тяжкій, довголітній панщизняній неволі утратила свої провідні верстви - шляхту, міщанство - і лишилась з одним духовенством. Але і воно стояло на дуже низькім освітнім рівні. До вищого рівня не допускала його польська шляхта, як пануючий елемент у Польщі, бо не бажала, щоби при його помочи українське селянство зрозуміло, що й воно має людську подобу. Бажаючи витворити з такої маси новочасний народ, треба було зачинати з елементарних річей, від азбуки й від науки читання та писання. Чи ж дивно, що при таких відносинах треба було цілого століття дрібної. упертої, але конечної праці, поки прийшов процес ферментації і сформувалася новочасна, хоч і не дуже сильна, українська нація" (В.Гнатюк "Наукове Товариство імені Шевченка у Львові", ЛНВ, річник ХХIV, ХХХVІ, кн. І, 1925). А почалася ця праця з 1818 року, коли 25 січня цісарською постановою дозволено "науку релігії дітей греко-католицького обряду в Галичині і в злученій з нею тоді Буковині вчити українською мовою".
І вже через 19 років заходами греко-католицьких священиків М.Шашкевичем, І.Вагилевичем і Я.Головацьким в Галичині вийшла перша українська книжка-альманах "Русалка Дністровая". Ефект був приголомшуючий, реакція властей миттєвою: за правопис і народну мову увесь тираж (1000 примірників) був конфіскований. Але зерна в родючий грунт було висіяно й освячувались постійно проповідником галицьких українців - ректором духовної семінарії о.Гр.Яхимовичем.
Великі надії українців Галичини пов'язували з революцією 1848 року. Вже у 1852 році появився перший підручник - українська читанка В.Ковальського. Але свобода, яку несла революція, швидко закінчилась: Австрія знову повернулась до абсолютизму. Цей поворот у 1851-1860 роках спаралізував повсталу українську інтелігенцію, одна частина якої самоусунулась від активної громадської праці на ниві українства, а друга прийняла орієнтацію "на Москву". Так зародилось на Західній Україні "москвофільство", чим в котрий раз розкололо галицьке українство на нові два войовничі табори. На сторону москвофілів перейшли й Я.Головацький і В.Ковальський.
Ускладнило українське відродження і виникнення першої (1834 р.) та другої (1859 р.) "азбучних воєн", пов'язаних з боротьбою української громади проти переводу української мови і української школи на латинський шрифт.
У ситуації. що склалася, проблему національного відродження бере у свої руки Львівське товариство "Руська бесіда", що виникло в 1861 році заходами Ю.Лаврівського. Це товариство поляризувалося за віковим цензом: з одного боку "старорусини", з другого - молоді "народовці". Якщо перші в основному дискутували проблеми нації, то молодь вважала головним роботу серед народу. Тому останні почали організовуватись по гімназіях у так званих "громадах", а потім довкола журналів "Вечорниці" (1862 р.), "Мета" (1863 р.), "Нива" (1865 р.), "Русалка" (1866 р.), "Правда" і "Русь" (1867 р.).
Нагромаджений літературний досвід народовці потім перенесли в суспільно-політичну діяльність. Відправним для невпинного поступу національного відродження став 1867 рік, коли у Львові виходить перше галицьке видання Шевченкового "Кобзаря". В 1868 році у Відні виникає товариство українських студентів "Січ", засновником якого став Анатоль Вахнянин, а продовжувачем О.Терлецький. 8 грудня цього ж 1868 року у Львові заходами А.Вахнянина і Ю.Романчука постає товариство "просвіта", основне завдання якого полягало в поширенні просвіти серед українського народу Галичини. З 1877 року регулярно до народу йшов журнал "Письмо з Просвіти".
Українське студенство утворило товариства "Академічна бесіда" (1870 р.), "Дружній лихвар" (1871 р.).
Сформована в 60-х роках українська творча і наукова інтелігенція Галичини в 1873 році (11 грудня) об'єднується довкола Літературного товариства ім.Шевченка (від 1892 р. Наукове товариство ім.Шевченка (НТШ), членами якого стали 33 представники українського населення краю. Засновниками його були о.Ст.Качало, М.Димет, М.Коссак, Ом.Огоновський, Ол.Огоновський, К.Сушкевич, Т.Барановський, Л.Лукашевич і Ю.Романчук.
В 1881 році виникає товариство "Рідна школа", завданням якого стало "добути наші школи з рук чужих і боронити наші школи і їх учителів від усяких кривд".
В 1883 році В.Нагірний організовує першу українську споживчу кооперативу "Народна торгівля".
Активізація національного життя в Галичині неминуче повинна була привести і привела до утворення українських політичних партій. Так, заходамиЮ.Романчука в 1885 році постає перша політична організація, яка в 1899 році перетворюється у націонал-демократичну партію (головою обраний Ю.Романчук). Друга політична організація - Українська радикальна партія заснована 1890 року з ініціативи І.Франка і М.Павлика. Третьою в 1899 році стає Українська соціал-демократична партія (ініціатори створення М.Ганкевич, Р.Яросевич). В 1897 році виникає Християнсько-суспільна партія (голова Ол.Барвінський).
Незважаючи на різнопланову орієнтацію, перші три галицькі українські партії в 1900 році визнали за остаточну мету своїх змагань утворення Української держави. Цю ідею вони обстоюють і через послів державного сейму.
Таким чином, на кінець ХІХ століття українська нація в Галичині і політично, і економічно, і соціально, і культурно була готовою до

 
 

Цікаве

Загрузка...