WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Депортації українського населення в Донбас 1944 - 1949 РР. - Реферат

Депортації українського населення в Донбас 1944 - 1949 РР. - Реферат

У Сталінській області, згідно з відповідними довідками на 1947 р., у сільській місцевості було розміщено 1415 господарств переселенців, і тільки 1256 стали членами колгоспів. У промисловості і на підприємствах працювало - 170 господарств, наділено садибами - 1585, будинками - 732, молодняком худоби - 299. Для 243 господарств будувалися будинки, а 133 вже отримали їх. Крім того, нараховувалося 25 господарств, які не мали корів [23]. Таким чином, побутові умови життя переселенців не набагато змінилися на краще. Тому й надходили скарги з їх боку. За звітами, "...поступают жалобы разного характера, большинство из них рассматриваются сразу на месте, некоторые направляются в Управление по делам эвакуированных. Многие переселенцы обращаются с просьбой переехать в другие районы области" [24]. Зокрема 32 родини таким чином виїхали з Старобешівського району Сталінської області до Добропільського району тієї ж області. Але більшість покидала місця поселення самочинно. Вже на 5 квітня 1946 р. у звітах по Сталінській області відзначалося, що 12 родин самочинно її покинули, а у Ворошиловградській відзначали самочинний виїзд окремих членів родин переселенців. Але в тому ж, 1946 р. тільки у Львівській області, згідно з інформацією про вжиті заходи щодо розселення і повного господарського облаштування переселенців, які прибули до неї, безпланово (тобто самочинно) створено на її території 1146 господарств, в яких було 4518 осіб переселенців, що прибули зі східних областей України. У тому числі із Ворошиловградської області - 9 господарств, що нараховували 49 осіб, зі Сталінської - 21 господарство (98 осіб) [25]. До кінця 1946 р. зі Сталінської області вибуло з різних причин 1987 родин, частина з яких повернулася і на 1 січня 1947 р. в області лишилося 1151 родина переселенців [26]. На 1 липня 1948 р. з Ворошиловградської області вибуло за дозволом - 70 родин, в яких було з 385 осіб, без дозволу - 1019, в яких нараховувалося 4762 особи, або 75,6% всіх прибулих в область. На місці залишилося 289 родин (1170 осіб). Зі Сталінської області за дозволом вибуло 65 родин, в яких було 259 осіб, без дозволу - 2301 родина, що нараховували 16282 особи (75,5%), залишилося на місцях - 678 родин (2660 осіб). На 1 січня 1949 р. з Ворошиловградської області вибуло за дозволом 70 родин, в яких було 383 особи, без дозволу вибуло (прибуло) 1008 родин - 4736 осіб (74,8% вибуття), нараховано у області 270 родин з 1196 осіб. Зі Сталінської області вибуло (прибуло) без дозволу 65 родин - 259 осіб, без дозволу - 2291 родина, що нараховувала 16342 особи, або 75,2% [27]. Таким чином, можна сказати, що на початок 1949 р. стабілізувалася чисельність переселенців з території Польщі у Донбасі і локалізувалися місця їх розселення.

Висновки

1. Отже, переселення українського населення з етнічних земель, що відійшли до Польщі, на територію Донбасу тривало з квітня по вересень 1945 р. За планом розселення, до Ворошиловградської області мало прибути 8729 родин, а до Сталінської - 9293. Фактично прибуло 1348 родин, в яких було 6089 осіб до Ворошиловградської і 3044 родини, в яких нараховувалося 13201 особа, до Сталінської області.

2. У Ворошиловградській області їх розселили у сільській місцевості, частину організували у переселенські колгоспи на базі колишніх німецьких колоній. У Сталінській області основна частина теж була розселена у сільській місцевості, але переселенських колгоспів не створювалося. Незначна кількість переселенців працювала у промисловості.

3. Невиконання на місцях постанов уряду щодо господарського влаштування переселенців, тяжкі побутові умови призвели до відпливу населення за межі Донбасу як за дозволом, так і здебільшого самочинно. Незважаючи на повернення частини переселенців на місця вселення на 1949 р. в Донбасі залишилося менше 25% переселенців. Таким чином, політика закріплення примусових переселенців у Донбасі була реалізована частково, а їх чисельність у місцях поселення стабілізувалася.

Надалі доцільно дослідити кількість переселенців по окремих населених пунктах, напрямки та чисельність внутрішньорегіональних та зовнішних міграцій переселенців з території Донбасу.

Література:

1. Двойнишников М.А., Широков В.Г. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР - великий подвиг партии и народа (1946 - 1955). - М.: Наука, 1967, История рабочих Донбасса. Т.2. - К.: Наукова думка, 1981, Советское крестьянство: Краткий очерк истории (1917-1970). - М.: Наука, 1973, Советская деревня первые послевоенные годы. 1946-1950. - М.: Наука, 1978 та ін.

2. Хорошайлов Н.Ф. Возрожденный Донбасс. - Д.: Донбасс, 1968, Хорошайлов Н.Ф. Возрождение Всесоюзной кочегарки. - Д.: Донбасс, 1974, Хорошайлов Н.Ф. Деятельность Коммунистической партии по возрождению Донбасса. - К.: Вища школа, 1973, Хорошайлов М.Ф. КП України - організатор відбудови і розвитку промисловості Донбасу. - Харків: ХДУ, 1969, Хорошайлов М.Ф. На відбудові. - Д.: Донбас, 1966 та ін.

3. Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України. - К.: УВС, 1996 та ін.

4. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 - 1953: У 2 кн. Кн.1. - К.: Либідь - Військо України, 1994, Бугай М. Депортації населення з України (30-50-ті роки) // Українській історичний журнал. 1990. № 10 та ін.

5. Державний архів Луганської області (ДАЛО). - Ф. 179. - Оп.2. - Опр. 483. - Арк.34.

6. Там само. - Спр.546. - Арк.10.

7. Білас І.Г. Вказаний твір. Т.1. - Стор. 231.

8. Центральний Державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВУ). - Ф.4626. - Оп.1. - Спр. 28. - Арк.10.

9. Там само. - Арк. 68.

10. Державний архів Донецької області (ДАДО). - Ф. 326. - Оп.2. - Спр. 714. - Арк.24.

11. ДАЛО. - Ф.179. - Оп.2. - Спр. 702. - Арк. 56-57.

12. Там само. - Арк. 55.

13. ЦДАВОВУ. - Ф.4626. - Оп.1. - Спр.28. - Арк. 26.

14. Там само.

15. Там само. - Арк.17-18.

16. Там само. - Арк. 69.

17. Там само. - Арк. 70.

18. Там само. - Спр. 28. - Арк. 76.

19. Там само. Спр. 24. - Арк. 19.

20. Там само - Спр. 27. - Арк.1.

21. Там само - Спр. 28. - Арк. 77.

22. Там само - Арк. 123.

23. Там само - Спр. 28, - Арк. 78.

24. Там само. - Арк. 75.

25. Там само - Спр. 29. - Арк. 9.

26. Там само - Спр - Арк. 77.

27. Там само - Спр. - Арк. 123.


 
 

Цікаве

Загрузка...