WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р. - Реферат

Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р. - Реферат


Індивідуальне завдання
Тема:
Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р.
План
1. Гетьманування І.Мазепи.
2. Соціально-економічний розвиток та політичне становище України в 20-40 рр.
3. Народні рухи в Україні. Гайдамацький і Опришківський рух.
4. Гетьмани після І.Мазепи.
ІВАН МАЗЕПА-КОЛЕДИНСЬКИЙ (1687-1709)
Іван Мазепа походив із значного шляхетського роду, волинсько-
го чи подільського походження. Предки його в XVI ст. оселилися
на Білоцерківщині. Батько гетьмана, Степан-Адам Мазепа, нале-
жав до партії Виговського і брав участь в укладанні Гадяцького до-
говору. Мати його, Марина-Магдалина, зі старого шляхетського роду
Мокіевських, належала до видатних жінок. Втративши чоловіка,
вона віддалася громадським та церковним справам. З 1686 року
була ігуменею Києво-Печерського Вознесенського манастиря. До
смерти. в 1707 році, була дорадницею сина-гетьмана, що свідчить
про її високу культурність та освіту."
Року 1663 Іван Мазепа покинув королівську службу і 1669 рок)
опинився в Чигирині, у гетьмана Дорошенка", де присвятив себе
українській справі.
У Дорошенка Іван Мазепа дістав рангу генерального осаула
Він виконує важливі дипломатичні доручення гетьмана: в 1673 р
їздить до Криму, до гетьмана Самойловича в справі об'єднання
України, в 1674 р. - до Криму та Туреччини. Запорожці взяли бул"
Мазепу в полон, але кошовий Сірко врятував його і видав Самой-
ловичеві,
То був час, коли до лівобережного гетьмана переходили видатні
Діячі Правобережної України, зневірившись у політиці Дорошенка
Це були: Лизогуби, Ханенки, Кандиба, Гамалій, Скоропадські, Кочубей,
навіть Дорошенки; до них приєднався і Мазепа. Він здобув
довір'я Самойловича, став близьким до нього та його родини, навіть
посвоячився з ним. Мазепа мав вплив на гетьмана і брав участь
в його політиці. З доручення гетьмана майже щороку їздив до Мос-
кви у важливих справах, наприклад, у 1689 році із застереженням з
приводу "вічного миру" з Польщею. Він нав'язав у Москві близькі
стосунки з князем В. ґолщинии, фаворитом царівни Софії, фактич-
ним керманичем московської політики, одним із найкультурніших
людей Москви XVII ст.
Взагалі в 1680-их роках Мазепа став одним із найбільш впли-
вових діячів Лівобережжя. Офіційно він мав рангу генерального
осаула, але значення його було ширше. До цього треба додати, що
він мав надзвичайний особистий чар, уміння приваблювати людей
різного характеру, і це допомагало йому підносити престиж геть-
манської держави та влади гетьмана.
Іван Мазепа був найпопулярнішою особою на раді під Колома-
хом. Він мав тоді вже 50 років і був людиною з величезним жит-
тьовим та політичним досвідом, здобутим довголітньою участю
в управлінні України під булавою двох видатних гетьманів: Дорошен-
ка та Самойловича. Крім того значно поширило його кругозір пере-
бування в Західній Европі, зокрема у Франції часів Мазаріні."
Але який би не був цей досвід - становище, в якому опинився
Мазепа, як гетьман, було дуже складне, і треба було мати також
надзвичайний дипломатичний хист, щоб протягом понад 20 років
вести корабель України по розбурханому морю анархії та руїни.
Обрання Мазепи зв'язане було з підписанням нових, "Коломаць-
ких статтей". В основу їх покладено "Глухівські статті" Многогріш-
ного з року 1669, але пороблено при тому багато додатків на ко-
ристь Москви. Так, у пакті XX застережено, що Україна не сміє по-
рушувати вічний мир з Польщею і повинна підтримувати добро-
сусідські стосунки з Кримом. Знову, як і в зфальсифікованих "Пе-
реяславських статтях" 1659 року, заборонено Україні вести дипло-
матичні зносини з іншими державами. Крім залог та воєводів, що бу-
ли в Києві, Чернігові, Ніжені, Переяславі та Острі, московська за-
лога мала стати в гетьманській резиденції - Батурині - для по-
стійного контролю над гетьманським урядом (пакт XVII). Цілком
новий пакт (XIX) трактував про взаємини між Україною та Мос-
ковщиною. Заборонялося "голосов испущать", що "Малороссийский
край гетманского регименту", а тільки казати, що він належить до
єдиної держави з Великоросійським краєм. Тому мусить бути віль-
ний перехід з Москви ва Україну. Гетьман і старшина повинні дба-
ти про зміцнеяня зв'язків між двома народами (важливе е, що ска-
зано тут чітко про два народи), зокрема - сприяти шлюбам між
москалями та українцями.
Факт, що Мазепа, не зважаючи на дружні відносини з ґоліци-
них, не потерпів під час перевороту, свідчить про його надзвичайне
вміння пристосовуватись до людей та обставин.
Досвід двох невдалих походів показав, що для того, щоб здо-
бути Крим, треба опанувати Чорноморське узбережжя. Почалися
походи на долішній Дніпро, на Очаків. У походах на Очаків та Гази-
Кармея в 1690 році та на Аккерман року 1691 брали участь лівобе-
режні полки разом з правобережними із полковником Семеном Па-
лієм на чолі. Року 1692 знову ходили на Гази-Кармен, а року 1694
- на Очаків та Буджак.
У вересні 1700 року 4-тисячна польська армія з гарматами ата-
кувала Хвастів, але була відбита. Палій готується до боротьби
з Польщею, гуртує правобережних козаків, зноситься з Лівобереж-
жям, з Запоріжжям. Почалися селянські повстання на Поділлі, на
Брацлавщині, Київщині. Самусь проголосив селянам вічну волю від
панського гніту. Козацтво визнало Палія своїм проводирем. У 1702
році Самусь розгромив польське військо під Бердичевом: поляки
втратили 2.000 чоловіка. Того ж року козаки зайняли всю Брацлав-
щину та частину Поділля. Здобута була твердиня поляків на Пра-
вобережжі - Біла Церква.
Року 1704 Мазепа вступив до Київщини. Незабаром Палій був
заарештований разом з його ближчими співробітниками. Інші виз-
нали владу Мазепи. Палія заслано на Сибір."'
На Правобережжі почалася влада Мазепи, бо Польща, знесилена
війною зі шведами, які окупували значну частину її, була неспро-
можна боротися за Правобережну Україну. Мазепа доводив цареві,
що під час війни зі Швецією конче потрібно вдержати гетьманське
володіння на Правобережжі. Мазепа збільшив число полків з 4 до 7,
залишив декого зі старих полковників і призначив нових, переваж-
но з правобережної старшини. Він почав запроваджувати той самий
суспільно-економічний лад, який був на Гетьманщині: надавав зем-
лі старшині та манастирям, дозволяв заводити салітряні майдани,
давав доручення "осаджувати" міста та села.
Так під булавою гетьмана Івана Мазепи на короткий час об'єд-
налися Лівобережна і Правобережна Україна. Діяльність Мазепи
була обірванаподіями 1708-1709

 
 

Цікаве

Загрузка...