WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Історія створення “Опису м. Києва та Київського повіту” - Реферат

Історія створення “Опису м. Києва та Київського повіту” - Реферат

Як було зазначено вище, кінцева редакція топографічного та камерального описів Київської губернії була упорядкована А.Масловським, колишнім київським повітовим землеміром, який замінив Я.Байєра фон Вейсфальда на посаді губернського землеміра. Чистовий варіант атласу Київської губернії з топографічним описом та з планами 12 повітових міст, 12 повітовими мапами разом з "Алфавітом усіх дач...повіту", "Алфавітом прізвищ власників...повіту" надійшов В. Мілашевичу 14 травня 1800 р. Пізніше у березні – квітні 1801 р. була виготовлена друга копія атласу, яка призначалася для Сенату.

Висновок

Завершуючи аналіз теоретико-методологічних засад підготовки описових матеріалів, можна констатувати, що ініціатива щодо упорядкування "Опису м. Києва та Київського повіту" належить центральним органам влади. З метою підвищення інформаційних можливостей описів організатори топографічних обстежень розробили програмні документи та забезпечили ретельний контроль над їх виконанням. Застосування методики подвійної перевірки статистичних даних, залучення широкого кола посадових осіб для збору та систематизації необхідної інформації спряли вдосконаленню методики статистичних обстежень в Україні та появі достатньо інформативного джерела. Наявність в описі величезних масивів описово-статистичного матеріалу дає можливість більш комплексно та репрезентативно представити основні тенденції розвитку промисловості та аграрних відносин регіону, з'ясувати причинно-наслідкову обумовленість демографічних процесів на території Правобережної України, дослідити культуру та побут українського народу. Незважаючи на такий високий рівень інформативних можливостей джерела, використання його у вітчизняній історичній літературі носило більше спорадичний характер. У дослідженнях вітчизняних науковців описово-статистичні матеріали залучались головним чином як окремі приклади для авторських висновків, ілюстрацій. Істотно посприяти впровадженню цього джерела до наукового обігу може поява його друкованого варіанту.

Література:

 1. Костриця М.Ю. Утворення Волинської губернії // Звягель древній і вічно молодий. Тези Всеукраїнської наукової краєзнавчої конференції. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 4.

 2. Смолій В.А. Возз'єднання Правобережної України з Росією. – К., 1978. – С.159.

 3. Щербина В. Україна і російський уряд з середини XVIII ст. // Записки Філол. відділу ВУАН. – К., 1925. – Ч. 6. – С. 16-56.

 4. Перковський А.Л. Структура українського населення на південному Правобережжі в другій половині XVIII ст. (історико-географічний нарис) // Історичні джерела та їх використання. – Вип. 2. – К., 1966. – С. 149-163.

 5. Брянцева Т.П. Топографічні описи губерній Правобережної України 1798 – 1799 рр. як джерело до вивчення історії міст // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей республіканської наради, грудень 1988 р. – К., 1988. – С. 87.

 6. Наказ Волинського та Малоросійського губернатора М.Міклашевського губернському землеміру Кудрявцеву про упорядкування планів від 28 серпня 1797 р. – Державний архів Житомирської області, ф. 263, спр. 1, арк.1.

 7. Рапорт губернського землеміра Байєр фон Вейсфальда Київському цивільному губернатору В.Мілашевичу при якій справі знаходяться повітові землеміри Київської губернії від 14-15 січня 1799 р.– Державний архів Київської області (далі ДАКО), ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 39 – 41 зв.

 8. Там само.

 9. Опис м. Києва та Київського повіту. – Російський державний Військово–історичний архів, ф. ВУА, спр. 18860, арк 123.

 10. Рапорт губернського землеміра Байєр фон Вейсфальда Київському цивільному губернатору В. Мілашевичу при якій справі знаходяться повітові землеміри Київської губернії від 14-15 січня 1799 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 39 – 41 зв.

 11. Рапорт губернського землеміра Байєр фон Вейсфальда Київському цивільному губернатору В. Мілашевичу про затвердження на службових посадах кандидатів на посаду Богуславського та Васильківського землемірів від 28 січня 1798 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 12.

 12. Рапорт губернського землеміра Байєр фон Вейсфальда Київському цивільному губернатору В. Мілашевичу про затримку підготовки необхідних атласів повітових карт від 4 січня 1799 р. - ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 36.

 13. Пропозиція Липовецькому нижньому земському суду від Київського губернського правління про доставку губернському землеміру необхідних для упорядкування атласу відомостей від 31 березня 1799 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 46; Пропозиція Радомишленському нижньому земському суду від Київського губернського правління про доставку губернському землеміру необхідних для упорядкування атласу відомостей від 31 березня 1799 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 47; Пропозиція Чигиринському нижньому земському суду від Київського губернського правління про доставку губернському землеміру необхідних для упорядкування атласу відомостей від 31 березня 1799 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 48; Пропозиція Сквирському нижньому земському суду від Київського губернського правління про доставку губернському землеміру необхідних для упорядкування атласу відомостей від 31 березня 1799 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 49 зв.

 14. Лист Київського митрополита Філофея до губернського правління про доставку губернському землеміру відомостей про церкви та монастирські споруди від 31 березня 1799 р. – ДАКО, ф. 2, оп. 3, спр. 377, арк. 50.


 
 

Цікаве

Загрузка...