WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Особливості суспільно – політичної діяльності Осипа Назарука в 1930-х рр. - Реферат

Особливості суспільно – політичної діяльності Осипа Назарука в 1930-х рр. - Реферат

Реферат на тему:

Особливості суспільно – політичної діяльності Осипа Назарука в 1930-х рр.

Розбудова української демократичної держави кін. ХХ - поч. ХХI ст. відкрила можливості для об'єктивного дослідження історичного минулого українського народу, всестороннього осмислення його духовних чинників. Дедалі більшу зацікавленість у наукових колах та серед широкої громадськості викликає творча спадщина діячів, які брали активну участь у процесах українського національного відродження, своєю активною діяльністю сприяли поширенню ідеї національної самосвідомості серед українства. У зв'язку з цим історична персоналістика стала важливим напрямком досліджень сучасності.

Суспільно-політична діяльність О.Назарука, його творча спадщина залишаються маловідомими, вивченими фрагментально. Аналіз джерельної бази, зокрема неопублікованих документів ЦДІАУЛ, у якому є окремий 359 фонд О.Назарука [1], дають можливість по-новому розкрити проблему. Найбільш вивченими в цій темі є проблема взаємовідносин О.Назарука і В.Липинського у працях І.Лисяка-Рудницького [2] та М.Дядюк [3]. Окремі епізоди біографії О.Назарука та його громадсько-політичної діяльності в 1930-х рр. розкриті в дослідженнях М.Швагуляка [4]. Внесок у розвиток українського християнського руху в Галичині в 1920-1930-х рр. проаналізував у своїх дослідженнях М.Москалюк [5]. Стосунки Г.Хомишина й О.Назарука достатньо ґрунтовно висвітлено у праці О.Єгрешія [6]. У більшості праць, присвячених історії України, постать О.Назарука згадується лише епізодично.

Мета статті - на прикладі конкретних товариств та організацій означити особливості суспільно-політичної діяльності О.Назарука в 1930-х рр.

Основними факторами світоглядної еволюції Осипа Назарука від радикалізму, республіканізму до консерватизму й монархізму були невдачі визвольних змагань 1917-1923 рр., міжпартійна боротьба першої половини 1920-х рр. у Західній Україні та в українському еміграційному середовищі, релігійне протиріччя в Канаді та США, а також захоплення ідеями В. Липинського. Клерикальні, католицькі нахили О. Назарука усталилися, коли він 1926 р. очолив редакцію католицького органу "Америка" та став прихильником поглядів єпископа К.Богачевського.

У цих умовах для єпископа Г. Хомишина, що тривалий час виношував ідею створення впливової клерикальної організації в Галичині, досвід О. Назарука міг стати незамінним. Відомо, наприклад, що станіславівський владика мав намір заснувати газету широкого християнсько-суспільного характеру, котра б уміщувала не лише повідомлення вузького релігійно-церковного змісту, а й статті широкого – суспільно-політичного звучання. Новий часопис вірогідно готувався як орган нещодавно утвореної Української Християнської Організації (УХО), яка, попри свій аполітичний статус, досить жваво цікавилася політичним життям. Видається, що цей друкований орган мав нагадувати часопис "Руслан", який виходив ще в "австрійську" добу й був органом Християнсько-суспільної партії.

Додамо, що перший з'їзд УХО пройшов 4 серпня 1925 р. у Львові [7]. Новостворена організація прагнула згуртувати всіх християн-католиків українського народу, незважаючи на їх партійну належність. Завданням УХО було домагатися, щоб партії у своїй діяльності не відходили від духу і науки Греко-католицької церкви [10]. Ідейне кредо цієї інституції – примножувати релігійні цінності в галицькому українському суспільстві цілком співпадало з життєвою позицією самого Г. Хомишина. Друкований орган УХО – часопис "Нова зоря" почав виходити з 1926 р. Фінансував видання газети станіславівський ієрарх.

Станіславівський владика, звісно, усвідомлював, що для перетворення УХО на серйозну впливову силу потрібна підтримка досвідчених та авторитетних професіоналів. Крім того, Г. Хомишин, напевно, розраховував на допомогу громадсько-політичних діячів, котрі б мали хист до журналістики. У таких умовах, кандидатура "багатогранного" О. Назарука виглядала цілком прийнятною. Уже в листопаді 1927 р. він увійшов до Центрального проводу УХО [9].

Поступово О. Назарук став провідною людиною в УХО, опорою Г. Хомишина у вирішенні питань взаємин цієї структури з галицько-українськими інституціями. Вірогідно, усі аналітичні статті, котрі змальовували б взаємини УХО з різними політичними організаціями, належали перу О. Назарука.

Зазначимо, що на 1927 рік припадає якраз погіршення взаємин між УХО і провідною галицько-українською партією – Українським національно-демократичним об'єднанням (УНДО). Єпископ Г.Хомишин вважав, що ундівці не повинні блокуватися з партіями лівого політичного спрямування, зокремазсоціалістами-радикалами, соціал-демократами та членами "Селянського союзу" [10]. У "Новій зорі" все частіше почали з'являтися повідомлення про доцільність утворення нової політичної клерикальної партії або ж трансформування УХО в політичну організацію.

У травні 1928 р. Г.Хомишин організував збори священиків Станіславівської єпархії, на яких закликав перетворити УХО в політичну партію [9]. Щоправда партію було створено лише у 1930 р. за безпосередньої участі О.Назарука. У спеціальній заяві з нагоди створення нової клерикальної організації відзначалося, що політика жодної української партії не була повністю співзвучна з католицькою ідеологією. Додамо, що програма нової партії визначалася автономією Галичини в складі польської держави [11].

Митрополит А.Шептицький обережніше ставився до діяльності українських національно-державницьких сил, підтримував ідею розбудови незалежної української держави. Для примноження релігійних цінностей в галицько-українському суспільстві митрополит власне й ініціював створення УКС, котре в політичних питаннях цілком солідаризувалося з діяльністю згаданого вже УНДО. Утім, про організацію А. Шептицького О. Назарук писав: "УКС був як залежне спеціальне поставлення УНДО, як напівполітичне, напіврелігійне... щоб ми не могли проти нього виставляти своїх засад, бо він вже виступив у костюмі релігійнім" [12].

В умовах ускладнення наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. взаємин між митрополитом А.Шептицьким та єпископом Г.Хомишиним, поступового виділення в середовищі Греко-католицької церкви двох течій, між якими мали місце ідейні суперечності не лише релігійно-обрядового, а й суспільно-політичного характеру, Осип Назарук підтримав позицію Григорія Хомишина.

Упродовж 1931-1932 рр. єпископ Григорій Хомишин написав пастирського листа "Про політичне положення українського народу в польській державі" і твір "Українська проблема", в яких виклав своє бачення нормалізації українсько-польських взаємин. Владика відкинув радикальні методи боротьби націоналістичного підпілля, дотримувався думки, що політичний терор може тільки загострити етнополітичну ситуацію в Галичині. Г.Хомишин вважав, що „шовіністичні чинники польської суспільности" використають вияви політичного екстремізму для оправдання своїх злочинів перед європейськими миротворчими організаціями. Водночас, станіславівський єпископ піддав критиці шовінізм польських властей, вважаючи, що асиміляторська політика щодо українців як найчисленнішої національної меншини призведе до ослаблення самої Речі Посполитої, зробить її беззахисною перед Радянським Союзом. За таких обставин Г. Хомишин вважав недоцільним українській стороні ставити незалежницькі гасла, радив обмежитися вимогами автономії Галичини у складі Польщі [13].

Як засвідчують першоджерела, з 1932 р. єпископ Г. Хомишин почав утілювати свої ідеї на практиці. Тоді у Станіславові відбулася спільна українсько-польська конференція, в якій взяли участь з польської сторони відомі особи: С.Лось, М.Бобжинський, П.Дунін-Борковський, станіславівський воєвода З.Ягодзинський, граф Є.Погоновський, князь Радзивілл. Українську делегацію представляли Г.Хомишин, О.Назарук, І.Волянський та деякі інші особи. На конференції мова йшла про поглиблення діалогу між консервативними колами обох сторін. Поляки заявили, що будуть проводити для майбутньої угоди підготовчу пропагандистську роботу з польською громадськістю і звернулися до українців із такою ж пропозицією [14].

Додамо, що контакти між українськими і польськими консерваторами тривали далі, причому зустрічі відбувалися не тільки на території Галичини, а й етнічної Польщі. Так, 11 листопада 1932 р. єпископ-помічник І.Лятишевський надіслав О.Назаруку листа, запрошуючи його від імені Г.Хомишина на українсько-польську конференцію, яка мала відбутися 19 листопада того ж року з ініціативи Я. Бобжинського у Варшаві [15].

Утім, починаючи з літа 1933 р. ситуація дещо змінюється. Г.Хомишин був невдоволений цинічними висловлюваннями сина М.Бобжинського під час зібрання гуртка 24 травня 1933 р. Ішлося зокрема про питання голодомору в Радянській Україні 1932-1933 рр. Поляки висловлювали співчуття потерпілим у Радянському Союзі, водночас говорилося, що ця проблема мала зацікавити польську громадськість так, як радянських людей справа росту безробіття в Польщі. Було сказано, що ослаблення сусідньої держави будь-яким способом є корисним для Речі Посполитої. З виступу Я.Бобжинського було зрозуміло, що він не визнає права українців на свою суверенну державу й навіть не вважає їх окремою нацією [16].


 
 

Цікаве

Загрузка...