WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Український національний рух в Галичині - Реферат

Український національний рух в Галичині - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича
Факультет іноземних мов
Кафедра германських мов для природничих факультетів
Р Е Ф Е Р А Т
з прочитаної англійською мовою книги
автор: Ян Козік
назва: Український національний рух
в Галичині
з фаху 07.00.01 "Історія України"
здобувача кафедри історії України
Чернівецького державного університету
Шологон Лілії Іванівни
Науковий керівник:
доктор історичних наук,
професор Добржанський О.В.
Викладач англійської мови:
кандидат філологічних наук,
асистент Архелюк В.В.
Чернівці 2000
План.
І. Вступ.
ІІ. Організаційні засади діяльності вчительських товариств.
1. Загальна характеристика стану освіти на західно-українських землях.
2. Обєднання педагогів навколо українських вчиительських товариств.
3. Просвітницько-виховна робота.
ІІІ. Захист фахових інтересів педагогів.
1. Найважливіші проблеми українських педагогів.
2. Боротьба за підвищення заробітньої платні, поліпшення умов праці.
3. Результати діяльності.
ІV. Висновок.
І. Вступ. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. позначилися значним піднесенням українського національного руху на західноукраїнських землях. Українське вчительство, для якого важливими були не лише боротьба за власні фахові права, а й розвиток національної школи, також розуміло історичну необхідність незалежного національно-просвітницького руху. Все складалося на користь здійснення цього завдання. Адже соціальні умови життя змушували шукати порятунку в спільній допомозі. Свідоме вчительство розуміло, що на противагу інтернаціональним товариствам та організаціям, українські педагоги повинні мати свої педагогічні товариства. Впродовж кількох десятиліть ці організації справляли суттєвий вплив на політичне та просвітно - культурне життя краю. Умовно їх можна розділити на педагогічно-просвітні, фахові та політичні). Їхня діяльність посіла чільне місце в монографії Яна Козіка "Український національний рух в Галичині".
ІІ. Організаційні засади діяльності вчительських товариств.
1. Загальна характеристика стану освіти на західноукраїнських землях.
В першому розділі книги висвітлюються найважливіші аспекти національного відродження українців Галичини, зокрема, організаційні засади діяльності вчительських товариств. Автор розпочинає своє дослідження із загальної характеристики вчительського руху на західноукраїнських землях.
Складне соціально-економічне та політичне становище спонукало педагогів до організованої боротьби за свої власні фахові права.
"Товариство педагогічне", що діяло у Львові з 1868 р. і до котрого входили польські і українські педагоги мало уваги приділяло соціальним проблемам педагогів. На знак протесту проти цього в 1896 р. виникла в Галичині незалежна організація "Товариство народних вчителів в Галичині", котре ставило собі за мету боротьбу за поліпшення матеріального становища вчителів. 5 березня 1897 р. відбувся його перший з'їзд, в якому брали участь і представники українського народного вчительства. Було ухвалено резолюцію, в якій, зокрема, була вимога зрівняти заробітну плату вчителя із зарплатою державних урядовців нижчого рангу, зменшити термін обов'язкової праці від 40 до 35 років. Брали участь українські педагоги і в інших заходах разом з народними вчителями Австрії. Неодноразово піднімалося питання про збільшення вчительської платні і скорочення терміну служби, робилися спроби шляхом парламентської боротьби покращити становище народних вчителів, що не приносило позитивних результатів.
Створене в першій половині 1881 р. у Львові "Руське Товариство Педагогічне" втратило надію на допомогу вчителям з боку урядових структур, тому порушило на загальних зборах 1897р. питання заснування так званого "допомогового фонду" для членів "Руського Товариства Педагогічного" та їх родин. На цю ціль поступово почали надходити добровільні пожертвування. І саме за допомогою заходів, що сприяли вирішенню найболючіших матеріальних проблем зміцнювалися стосунки товариства і вчителів. Виділ "Руського Товариства Педагогічного" розумів, що фахові проблеми вчителів вимагають постійної уваги, а займатися ними так, як цього вимагав час, він не міг, бо були в нього інші не менш важливі завдання.
Поступово виникла думка про потребу заснування окремої вчительської професійної організації.
Для цієї справи потрібно було підготувати відповідний грунт. Це завдання взяла на себе газета "Промінь", що виходила на Буковині і стала офіційною трибуною буковинського народного вчительства. Обмін думок між свідомими вчителями щодо мети і форми вчительської організації та редакційні статті, що підводили сказане до спільного знаменника, дуже часто можна було зустріти на сторінках "Променя", де дописувачі закликали своїх колег добровільно сплачувати незначну суму і тим самим створити економічне підгрунття для професійної вчительської організації. Зокрема зазначалось: "Коли будемо забезпечені матеріально, тоді високо піднімемось морально".
Першим етапом до здійснення цього замислу мало стати крайове віче українського вчительства 18 липня 1904 р. Воно відбулося у Львові, в приміщенні Народного Дому. Участь у вічі взяло 1392 вчителів з Галичини, які прийняли резолюцію, де серед великої кількості інших вимог найбільш гостро стали: зміна дисциплінарного законодавства та деяких статей закону про освіту, що обмежували права педагогів. Не могли учасники обминути своєю увагою і інші болючі проблеми: необхідність впровадження української мови у вже існуючих навчальних закладах та створення нових. На зборах був обговорений реферат А.Алиськевича про організацію українського вчительства (до речі, у вічі брав участь І.Франко) і було прийнято рішення про заснування товариства "Самопоміч учительська", яке ставило собі за мету в першу чергу допомагати своїм членам і їх родинам: давати грошові допомоги, позики, стипендії і займатися захистом фахових проблем вчителів, передбачалося, що учасники товариства можуть брати участь і в інших вчительських організаціях. Для створення даного товариства був вибраний "Екзекутивний Комітет віча українського вчительства" із 12 членів і 6 заступників та спеціальна комісія, яка мала також завдання скласти статут "Самопомочі учительської", що складалося з 8 чоловік. Щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...