WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Сфери суспільно-політичної діяльності нового покоління протестантів України - Реферат

Сфери суспільно-політичної діяльності нового покоління протестантів України - Реферат

Після Помаранчевої революції розпочалися кардинальні зміни в протестантському середовищі щодо ставлення церкви, віруючих до активної участі в житті суспільства, адже, як стверджує М.Черенков, "Церква і суспільство повернулися обличчям одне до одного. Усвідомлюючи свою громадську відповідальність, євангельські вірні кажуть, що докорінні реформи ("революція в суспільстві") повинні розпочатися з революції в Церкві" [24, с.43].

Зокрема, одним із тих, хто закликав до активної громадянської позиції, був пастор Олексій Мельничук, який майже 10 років був ректором Донецького біблійного університету. Він особисто відвідав десятки євангельських церков із метою проголосити про патріотизм і громадянську відповідальність кожного християнина [10, с. 42–43, с.42]. Так, у програмовій статті "Будуючи Царство Боже в Україні" Олексій Мельничук наголошує: "Церква може бути ефективною в суспільстві, лише виконуючи щодо нього функцію, притаманну їй за суттю й призначенням – бути "світлом для світу" та "сіллю землі", тобто бути сумлінням нації, що безкомпромісно діями та словом проголошує, що є добро, а що зло, який шлях веде до спасіння, а який – до загибелі, виховуючи своїх відданих істині синів та дочок, здатних безпосередньою участю в суспільних справах змінювати життя на краще, примножувати добро та протистояти злу" [10, с.58-59].

Голова "Християнського блоку" пастор Сергій Балюк відомий серед українських протестантів окрім усього іншого і як активний організатор Всеукраїнської конференції "Християнський світогляд" (2006-2007 рр., відбулося 3 конференції), головна мета якої – допомогти церквам стати дієвими, показати, як християнський світогляд впливає на особистість та суспільство загалом, звернути увагу священиків різних конфесій на суспільне життя країни. Ці конференції продукують міжконфесійний діалог головно в протестантському середовищі, у їх роботі беруть участь провідні науковці Інституту філософії та відділення релігієзнавства НАН України. Сергій Балюк також автор книги "Церква, держава, суспільство: прямі, що перетинаються", в якій, зокрема, зазначає: "Церква не повинна безпосередньо займатися політикою. Церква не повинна безпосередньо займатися культурою, економікою. Це не її завдання! Церква повинна займатися людиною. Її спасінням, її духовністю та мораллю. А вона, в свою чергу, спасенна, викуплена, обновлена, праведна, займається політикою, культурою, економікою" [2, с.34].

У позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради, що відбулися 30 жовтня 2007 р. уперше брав участь блок партій із промовистою назвою – "Християнський блок", що складу якого ввійшли 2 партії: Всеукраїнська політична партія "Екологія та Соціальний захист" та Соціально-християнська партія. Першу п'ятірку списку представили: С.Балюк – голова "Християнського блоку", В.Вознюк – доктор богослов'я, З.Виборна – екс-мер м. Боярка, священик А. Кашуба та президент Міжнародного центру батьківства О.Марченко. Створений в основному за підтримки протестантських громад України, "Християнський блок", маючи представництва по всій державі, ратував за міжконфесійний характер свого політичного об'єднання, виступав за відродження християнських цінностей в Україні, а також за захист християн. Але навіть за посиленої роботи з пасторами протестантських громад, які всіляко намагалися агітувати за блок у стінах культових будівель (про що, зокрема, свідчить запитання дописувача на інтернет-конференції з С.Балюком, яку проводив портал InVictory: "З нетерпінням чекаю закінчення агітаційної компанії. А то до церкви ходити не хочеться, бо же замучили вашим блоком..." [9]), блок не спромігся на суттєвий результат – 0,1%, тобто 24595 голосів виборців [18, с.5].

25 жовтня 2008 року відбувся Установчий з'їзд політичної партії "Праведність". "Праведність" - громадсько-політичний рух, який був розгорнений в Україні на початку 2007 року з метою створення в Україні політичної партії з чіткою ідеологією, цілями і баченням щодо розвитку всіх сфер життєдіяльності української держави. Ініціатором його утворення є євангельські та харизматичні церкви України. Лідером партії є Володимир Єрьоменко - автор концепції побудови Організованної праведності в Україні; політолог, викладач Центру відродження особистості та відновлення суспільства (м. Київ).

У програмовій статті "На шляху до Держави Праведності" Володимир Єрьомєнко, зокрема, наголошує на особливій ролі церкви в житті українського соціуму. "впливове моральне і духовне опертя та провідника. Такого свого авторитетного духовного провідника і душпастиря, місію якого ефективно й успішно може виконувати лише соборна, єдина і праведна у Господі вітчизняна – розмаїта і різнобарвна Христова Церква". Лідер "Праведності" наголошує, що на тлі кризових явищ усіх сфер життя суспільства об'єктивною є необхідність утворення нової суспільно-політичної сили, яка б змінила ситуацію. "Така громадсько-політична сила, котра об'єднає, згуртує громадян України, передусім, практикуючих християн – мирян різних конфесій, обрядів і деномінацій – православних і греко-католиків, римо-католиків й протестантів, етнічних українців та представників нацменшин. Загалом – тих небайдужих й суспільно активних та фахово-кваліфікованих громадян і патріотів, що готові взяти на себе відповідальність, у т.ч. – владно-урядову, за долю нашої Вітчизни та її багатостраждального народу". Термін "праведність" розуміється як "наявність і правильний стан особистих стосунків людини з Всевишнім Богом. Усе те, що, зрештою, дає таким людям свідоме бажання, можливість і здатність творити в соціумі Його правду і волю" [7].

Програмні документи майбутньої політичної партії несуть в собі ідею відновлення авторитету християнських цінностей в суспільстві, повернення до засад моральності і богобоязливості, без яких неможливе відродження і подальше процвітання нації. Політична партія "Праведність" спирається на платформу правої консервативної ідеології, що ставить у пріоритет віру, сім'ю, моральність і відповідальність [17].

У листопаді 2006 року в Дніпропетровську відбулася установча конференція Всеукраїнської Ради Християнських Церкви України, до складу якої головно увійшли харизматичні та євангельські церкви, тобто церкви нового покоління протестантів. На цій конференції було прийнято проект Соціальної доктрини ВРХЦ, доопрацьований та затверджений у лютому 2007 року. Зауважимо, що це чи не перше задокументоване соціальне вчення українських протестантів (добре розроблену соціальну концепцію має, зокрема, церква АСД, інші протестантські церкви перебувають на стадії формалізації та оформлення соціальних поглядів). У цій концепції поряд з позицією на питання свободи совісті, прав і гідності особи, націй, держави, економіки тощо є розділ, присвячений суспільно-політичному життю. У ньому, зокрема, сказано, що віруючі люди покликані служити суспільству та державі, в тому числі беручи участь у політичній діяльності. Мета віруючої людини, яка займає активну суспільно-політичну позицію – перетворення суспільства за християнськими принципами, соціальна євангелізація [21, с.13].

У рамках ВРХЦ діє Інститут церковно-державних відносин, який ставить перед собою мету впливати на те, щоб відвернути вибір Україною шляху секуляризму та ліберальних цінностей західного типу. Для реалізації цих завдань мають послужити такі напрями діяльності Інституту: розробка законопроектів, проектів змін та доповнень до діючого законодавства; захист прав і свобод людини в сфері свободи совісті, сприяння в наданні юридичних та інформаційних послуг; редакційно-видавнича діяльність, розробка та випуск популярної, наукової, навчальної літератури і періодичних видань [8, с.32].

Таким чином, протестантизм в Україні знаходиться на стадії переосмислення соціального вчення (яке значною мірою дісталося їм у спадок від американського та європейського), пошуку власних шляхів соціально-політичної інтеграції у сучасних українських реаліях. Динамізм пізньопротестантських течій в Україні характеризується тенденціями до доктринальних змін, зокрема в питаннях соціально-політичних, протиріччями між молодшим поколінням віруючих (харизмати, євангельські християни) та старшим (українські баптисти, п'ятидесятники, лютерани, реформати) у питанні активного "входження в світ", що характеризується, зокрема, залученням віруючих до суспільних процесів. Так, попри декларацію, що церква відділена від держави, пізньопротестантські конфесії активно беруть участь у суспільно-політичному житті. Наголосимо на посиленні впливу та ролі в суспільному житті саме неопротестантських (харизматичних) спільнот, що зумовлено впливом вчення про "Новий світовий порядок", яке закликає до активного впливу християн на всі сфери життя соціуму, зокрема до участі в політиці.

Список використаних джерел і літератури

  1. Аделаджа С. Гражданская позиция : как получить освобождение от рабского менталитета и сыграть свою роль в реформации общества / Сандей Аделаджа. – К. : Фарес, 2005. – 190 с.

  2. Балюк С. Церква, держава, суспільство : прямі, що перетинаються / Сергій Балюк. – Ужгород : б. в., 2004. – 44 с.

  3. Дойчландер М. Д. Світський уряд : Боже інше царство / Деніел М. Дойчландер ; [пер. з англ. О. Дмитренко]. – Горлиця : Українська Лютеранська Церква, 2002. – 192 с.

  4. Единство выбора // Христианская надежда. – 2004. – №10. – С. 2.

  5. Еременко В. Бог, политика и мы. – К.: Издатель С.Пекканен, б.р. – 150 с.

  6. Єдиний шлях до прогресу, благополуччя і процвітання – це шлях покаяння перед Богом // Євангельська нива. – 1997. – №4. – С. 48.

  7. Єрьомєнко В. На шляху до Держави Праведності. – Режим доступу : http://pravednost.com.ua/article/na-shlyakhu-do-derzhavi-pravednost / Праведність / Статті.

  8. Інститут церковно-державних відносин // Пастырь. Бюлетень Института церковно-государственных отношений. – 2008. - январь-февраль. – С.32.

  9. Лидер "Христианского блока" ответил на все вопросы. – Режим доступу : http: //news. invictory. org/issue14160. html. – Іnvictory. org : мегапортал христианских ресурсов / Новости 28. 09. 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...