WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Рейди УПА за кордон - Реферат

Рейди УПА за кордон - Реферат

Принагідно, значна кількість рейдуючих повстанців - випускники II-го турнусу Першої Старшинської школи УПА "Олені". Ці колишні студенти львівського університету склали були гарний хор, що давав концерти для місцевого населення й співав по церквах. Вістки про культурну поведінку повстанців поширювалися летом блискавки і як вислід - скрізь наших повстанців приймали з відкритим серцем.

Для того, щоб затерти позитивне враження словацького населення від зустрічей з повстанцями, словацькі большевики зорґанізували за совєцькими зразками провокативну банду, яка копіювала зовнішній вигляд українських повстанців і восени 1945 року діяла у Снінському окресі, грабуючи місцеве населення. Комуністична преса спричинила з цього приводу великий шум і почала нагінку проти українських повстанців. Треба, однак сказати, що населення, яке бачило УПА, не піддавалось пропаґанді.

Рейди УПА очима зарубіжних дослідників

Проблема діяльності ОУН і УПА навіть після 12 років існування незалежної України викликає гострі суспільні дискусії. Рани залишені на тілі українського суспільства Другою світовою війною, не загоїлися й тепер. Комплекс питань, пов'язаних з історією діяльності ОУН і УПА, має сильне політичне навантаження. Це так чи інакше позначається на наукових дослідженнях даної проблематики. Звернення до оцінки рейдів як одного з тактичних прийомів, що широко використовувались Проводом УПА, є напевно, тим виключенням, коли можна подивитися на це питання, полишивши будь-які політичні аспекти.

Більшість дослідників розглядають проблему ОУН і УПА в комплексі. Це не дивно з огляду на те, що обидві організації були структурно споріднені і працювали за принципом сполучних посудин. Досліджень, присвячених аналізу суто військових аспектів діяльності УПА, дуже мало. Найбільш гострі питання українського національно-визвольного руху ставляться головним чином в площині політичної історії.

Серед перших робіт, присвячених проблемі УПА, треба назвати працю М. Лебедя, яка містить багато фактичного матеріалу і за стилем викладу є описовою, а тому її радше можна вважати джерелом, ніж самостійними дослідженням. Проте треба зазначити, що вже в цій роботі були окремі спроби оцінок найбільш резонансних політичних подій. Своєрідне місце у дослідженні військової історії УПА посідає література пропагандивно-інформаційного характеру, яка також поєднує в собі документальні дані з першими спробами осмислення. Яскравим прикладом є так звана "Бібліотека українського підпільника", що видавалась Закордонними частинами ОУН для користування українського революційного визвольного підпілля в Україні. Вона містить велику кількість документів, споминів, передруків статей крайових і закордонних газетних видань та окремі статті, які за викладом і оформленням (поява посилань на джерела) можна вважати початком наукового осмислення історії УПА.4 Свого роду це допоміжне джерело, що проливає світло на становлення військової історіографії УПА.

Таким чином, перші спроби дослідження діяльності УПА не були присвячені виключно військовим аспектам історії цього збройного формування, але, акумулювавши значну частину документального матеріалу, ці праці створили проміжну ланку між джерелами й дослідженнями та заклали підвалини до подальшого вивчення даної проблеми.

У висвітленні історії УПА дослідники доповнюють і уточнюють окремі факти та є більш-менш солідарними в оцінці подій. Серед основних розбіжностей є, хіба що, хронологічні рамки діяльності УПА. Якщо дата народження УПА (1942 р.) не викликає суперечок, то межі діяльності УПА кожний історик бачить по-своєму. Окремо треба вказати, що П. Содоль мав дуже цікавий план створення енциклопедії УПА, яка окрім аналізу структури, питань тактики і стратегії, містила б інформацію про найбільш резонансні бойові акції та біографії старшин й вояків УПА. Попередній варіант енциклопедії вже було видано з метою отримати зауваження та оцінки, аби скерувати подальший напрямок роботи. Варто сказати, що на сьогодні П. Содоль є чи не єдиним дослідником військової історії УПА.

Військова історіографія УПА представлена невеликою кількістю праць, що є закономірним результатом двох чинників: необхідності відповідати на більш гострі політичні звинувачення (зокрема, в колабораціонізмі та антисемітизмі) та доволі заплутаної ситуації щодо наявності різних українських військових формацій під час Другої світової війни. У свою чергу, це вимагало доброї обізнаності з тогочасною ситуацією у Східній Європі. Але завдяки тому, що кожен з авторів мав своє специфічне коло наукових інтересів, є можливість дістати цілком ясну загальну картину військової історії УПА.

Рейди були одним з різновидів партизанської тактики УПА. Тому варто сказати кілька слів і про самі принципи партизанської війни. Кожен дослідник мав своє визначення рейду. Одними з перших, хто дав опис цього тактичного прийому були П. Мірчук та Л. Шанковський. З огляду на те, що П.Мірчук за фахом політолог, він звернув увагу на політичні аспекти застосування цього методу боротьби. Автор не подавав чіткого визначення, що таке рейд, а натомість вказував, що рейд зв'язаний завжди з найбільшими трудами й небезпеками, – відділ відривається під час рейду від своїх баз, що ускладнює питання прохарчування, постачання амуніцією та відсилки ранених до підпільних лікарень, – але за те дає найбільші політично-пропагандивні успіхиОсобливу увагу авторів привертає рейд літа 1947 р., коли підрозділи командирів Бурлаки, Громенка й Бродича почали свій марш до західних зон окупації. Даним рейдом було заявлено про український національно-визвольний рух усьому вільному світові, чим і зумовлена однозначно висока оцінка цієї події всіма дослідниками. До того ж, у своїх працях вони використовували фактично одні й ті самі джерела. Останнє особливо стосується закордонних рейдів УПА, а тому розбіжності в поглядах є мінімальними.

В рамках цього рейду важливим є захоплення в полон чеськими військами командира Бурлаки. Він разом із чотирма іншими вояками у листопаді 1949 р. був засуджений до смерті судом у Братиславі. Найбільш детально цю подію висвітлив Л. Шанковський, тоді як інші торкнулися її побіжно. Дослідник вказував, що підсудні вимагали від суду належного до себе ставлення, як до вояків УПА.

Висновок

Отже, рейди як метод партизанської тактики давали найкращі результати. Свідченням цього є прорив українських вояків до західних зон окупації. Саме висока результативність, та той факт, що в основу даного методу було покладено рух, який є основним елементом партизанської війни, зумовило значний інтерес військових істориків до цієї проблематики. Особлива увага, до закордонних рейдів була пов'язана з їх високим значенням для українського національно-визвольного руху 30-х – 50-х рр. Так чи інакше, розглядати рейди виключно в площині військової історії неможливо, бо рейдуючі відділи, окрім суто військових цілей, ставили ще й політичні та пропагандистські цілі. Відсутність суттєвих розбіжностей серед дослідників військової історії УПА є результатом обмеженої кількості документів. Це в більшості випадків призводило до того, що автори посилались фактично на одні й ті самі джерела. Незважаючи на те, що дослідження військової історії УПА представлене нечисельною групою зарубіжних учених, дане питання висвітлено досить добре.

Підсумовуючи сказане вище, хотілося б наголосити на необхідності вписати військовий досвід українського руху опору в загальний контекст української військової думки та переосмислити цей досвід відповідно до умов нового світового порядку, формування якого виразно окреслилось після подій 11 вересня.

Список використаних джерел

  1. Лебедь М. УПА: Українська Повстанська Армія. Її генеза, ріст і дії у визвольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. Ч.І. Німецька окупація України. [Репринтне видання]. Дрогобич. 1993. С. 73.

2. Українська Повстанська Армія. Збірник документів за 1942-1950 рр. Ч.І. 1957. 446 с.

3. Содоль П. Організаційна структура УПА //Сучасність 1983. №1-2. С. 164.

4. www.kaza.org.ua


 
 

Цікаве

Загрузка...