WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Професор Петро Федорчак – учений, педагог і громадський діяч - Реферат

Професор Петро Федорчак – учений, педагог і громадський діяч - Реферат

За останні десять років урізноманітнилася та диверсифікувалася наукова діяльність професора П.С. Федорчака. Ним здійснено низку нових цікавих досліджень, які умовно можна поділити на чотири тематичні групи: теоретичні проблеми слов'янознавства; українсько-польські відносини; історичне краєзнавство; науково-методичне забезпечення навчального процесу і підготовка нових навчальних посібників і підручників. До першої належать колективні монографії та статті, у яких із сучасних позицій характеризуються державотворчі процеси у зарубіжних слов'янських країнах, визначаються особливості їх політичного та соціально-економічного розвитку.

У 1995 році за безпосередньою участю та редакцією професора П.С. Федорчака колектив кафедри історії слов'ян опублікував посібник "Історія Польщі", у якому висвітлено найважливіші проблеми розвитку цієї країни від найдавніших часів до сьогодення3. У розділі про новітню історію Польщі, який належить П.С. Федорчаку, на основі невідомих раніше документів розкриваються передумови кризових явищ у Польщі в 70 – 80-х роках ХХ століття, обгрунтовується закономірність краху адміністративно-розподільчої системи у цій країні, характеризуються докорінні суспільні зміни, що відбулися у Польщі в 90-х роках.

У 1999 році за редакцією П.С.Федорчака вийшла книга "Коротка історія Чехії і Словаччини"4, у якій ним написані розділи з новітньої історії. Застосувавши проблемний підхід до висвітлення ключових моментів розвитку цієї країни у ХХ столітті, він на багатому фактичному матеріалі проаналізував особливості політичного та економічного становища Чехословаччини, охарактеризував негативний вплив на неї тоталітаризму, розкрив передумови і хід радикальних політичних та соціально-економічних перетворень, закономірності "оксамитової революції" в Чехословаччині й утворення незалежних Чеської та Словацької республік. Проблемам історії Чехословаччини присвячені й інші опубліковані П.С. Федорчаком статті5.

До творчого доробку П.С. Федорчака належить і обгрунтування ним впливів на процеси державотворення у слов'янських країн таких ключових подій першої половини ХХ століття, як розпад Австро-Угорської імперії та крах російського царизму. П.С.Федорчак також наголошував, що Перша світова війна прискорила національну ідентифікацію слов'янських народів, посприяла відродженню та створенню нових слов'янських держав. Відобразивши вплив Західно-Української Народної Республіки на розвиток державотворчих процесів у сусідніх країнах, П.С. Федорчак відзначив, що нова українська держава враховувала у своїй внутрішній та зовнішній політиці і європейський досвід6.

Значне місце у науковій діяльності П.С.Федорчака займає дослідження складних і суперечливих українсько-польських взаємин. У 1997 році за його редакцією вийшла книга "Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст."7, яка є збірником матеріалів Міжнародної наукової конференції за участю більше 100 вчених України і Польщі. У ній вміщено і доповіді П.С.Федорчака про національну політику Другої Речі Посполитої у західноукраїнському регіоні та розвиток українсько-польських культурних контактів.

Продовжуючи вивчати це питання, П.С. Федорчак на основі архівних документів підготував і опублікував статтю про депортацію українців з Польщі та поляків із західних областей України у 1944 – 1946 роках. На яскравих фактах учений підтвердив, що ця подія не була добровільною акцією, як це стверджувалося у радянській історіографії, а перетворилася у життєву трагедію двох сусідніх народів8.

Професор П.С. Федорчак в університетських виданнях Києва, Львова, Чернівців й Івано-Франківська опублікував низку статей про українсько-польські мовні контакти та співробітництво у галузі освіти і культури у 90-х роках ХХ ст. У них автор довів, що багатогранні українсько-польські культурні відносини засвідчили можливість і перспективність розвитку толерантних взаємин між українськими та польськими вченими, працівниками освіти, артистами і творчими колективами. Вони ж сприяють співпраці двох сусідніх слов'янських народів, взаємозбагаченню їх культур9.

У галузі історичного краєзнавства привертає насамперед увагу висвітлення у публікаціях П.С.Федорчака ролі, місця і значення Прикарпаття в зовнішньоекономічних і торговельних відносинах із зарубіжними країнами – Молдовою, Литвою, Туреччиною, Росією, Німеччиною, Францією. Автор переконаний, що в часи незалежності України склалися умови для розширення економічних і торговельних зв'язків із зарубіжжям, чому сприяють географічне розташування Прикарпатського регіону, наявність багатьох природних, сировинних і людських ресурсів10.

Краєзнавчу тематику поповнюють праці П.С. Федорчака про розвиток вищої освіти на Прикарпатті на сучасному етапі. На значному фактичному матеріалі він досліджує діяльність колективів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Івано-Франківської медичної академії, спрямовану на вдосконалення підготовки спеціалістів, формування інтелектуального потенціалу нашого краю і незалежної України в цілому11.

Професор П.С. Федорчак є співавтором книги "Історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника", у якій висвітлено становлення цього колективу та його здобутки в навчально-виховній, науковій та громадській діяльності12. Він також підготував та опублікував статтю про розвиток у Прикарпатському університеті історичного слов'янознавства .13

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців-слов'янознавців П.С.Федорчак та його колеги по кафедрі приділяють велику увагу науково-методичному забезпеченню навчальних курсів і підготовці нових підручників та навчальних посібників. Значною популярністю серед студентів користуються видані за редакцією П.С.Федорчака книги "Історія Польщі", "Коротка історія Чехії і Словаччини". Отстання рекомендована Міністерством освіти України як навчальні посібники для студентів історичних спеціальностей. Петро Степанович є також співавтором підручника з історичного краєзнавства "Мій рідний край – Прикарпаття"14, а нині готує до друку новий навчальний посібник "Історія Польщі у ХХ та на початку ХХІ століть". Всього він опублікував біля 150 наукових праць.

У діяльності професора П. С. Федорчака важливе місце займає організація представницьких наукових конференцій і форумів. У 1996 році за його активним сприянням ректорат Прикарпатського університету та Івано-Франківська обласна державна адміністрація провели Міжнародну наукову конференцію "Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.". На конференції з доповідями та повідомленнями виступили вчені з Івано-Франківська, Києва, Луцька, Львова, Тернополя, а також з Польщі. Вони проаналізували різні аспекти українсько-польських взаємин, розкрили причини протистояння між двома народами, що мали місце у минулому, зокрема у 30-40 роках ХХ століття.

З ініціативи Петра Степановича в 2002 році у Прикарпатському університеті проведено міжвузівський круглий стіл "Акція Вісла". Його учасники обговорили причини і наслідки цієї трагічної події та її висвітлення й оцінку в сучасній українській та польській історіографіях. П.С.Федорчак тут виступив з доповіддю про депортаційні процеси.

Щороку професор П.С.Федорчак бере участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських наукових конференцій. Зокрема, у травні 2000 року він доповідав на форумі – Міжнародному конгресі "Українська історична наука на порозі ХХІ ст.", який відбувся на базі Чернівецького національного університету.

Професор П.С. Федорчак значну увагу приділяє підготовці і вихованню – істориків високої кваліфікації. Він ініціював створення на кафедрі аспірантури, де під його керівництвом перспективні молоді науковці готують дисертації зі слов'янознавчих проблем. Першим аспірантом Петра Степановича став випускник історичного факультету Прикарпатського університету В.Л.Комар, який підготував і захистив кандидатську дисертацію на тему: "Українське питання в національній політиці Польщі (1935 – 1939 рр.)". Під керівництвом П.С.Федорчака кандидатську дисертацію "Імперська ідея в Московській державі в кінці ХУ – ХУІ ст." підготував і захистив В.З.Дебенко. Нині над дисертаціями працюють аспіранти М.Д.Вітенко, І.В.Місюра, Я.В.Штанько. Професор П.С.Федорчак надає допомогу у підготовці дисертаційних досліджень і пошукувачам з інших міст та регіонів України. Він неодноразово виступав офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських дисертацій в університетах Дніпропетровська, Києва, Львова.

П.С.Федорчак постійно дбає про залучення здібної студентської молоді до науково-дослідної роботи. У 1993 році на кафедрі історії слов'ян створено науковий семінар, де навчаються студенти ІІІ – ІУ курсів за розробленою на кафедрі програмою спеціалізації. Щороку керівник семінару професор П.С.Федорчак знайомить студентів з організацією наукової діяльності, методикою написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських праць, наукових статей і рефератів, передає студентам багатий особистий досвід ведення наукових досліджень, роботи з архівними та історіографічними джерелами. Під керівництвом Петра Степановича десятки бакалаврів, спеціалістів і магістрів підготували та успішно захистили свої кваліфікаційні роботи з історії Білорусі, Польщі, Росії, Чехії. П.С. Федорчак спрямовує своїх вихованців та учнів передусім на дослідження актуальних проблем економічної, політичної і дипломатичної історії слов'янських країн, міжслов'янських етнополітичних та культурних зв'язків і, що дуже важливо, допомагає їм у підготовці наукових виступів, публікації перших статей.


 
 

Цікаве

Загрузка...