WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Осип Безпалко: сторінки життя і громадської діяльності - Реферат

Осип Безпалко: сторінки життя і громадської діяльності - Реферат

Отже, О.Безпалко відіграв значну роль у становленні і розвитку соціал-демократичного руху в Західній Україні на початку ХХ ст., продовжив свою діяльність як соціал-демократ в еміграції у міжвоєнний період. Він брав активну участь у боротьбі за українську державність, був членом УНРади ЗУНР та уряду УНР в 1919-1920 рр. Політична біографія О.Безпалка, коли він опинився в епіцентрі протистояння між двома українськими урядами, засвідчила драматичний характер подій Української революції. Подальшого, більш детального вивчення заслуговують такі аспекти теми, як внесок О.Безпалка у формування ідейних засад і політичного курсу західноукраїнської "гілки" соціал-демократії, діяльність в еміграції тощо.

i Ганкевич Л. З минулого нашої партiї (Матерiали до iсторiї УСДП) // Калєндар "Впереду": 1920. – Львiв, 1920. – С. 17-34; Левинський В. Нарис розвитку українського робiтничого руху в Галичинi. – К., 1914 та ін.

ii Винниченко В. Відродження нації. Част. ІІІ. – К. – Відень, 1920; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. – Прага, 1942. – Т.ІІ та ін.

iii Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Перевид. в Україні. – Львів, 1993. – Т.1. – С.107; Довідник з історії України (А – Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – К., 2001. – С.55.

iv Васюк Л.И. Революционное движение на Буковине в конце ХIХ – начале ХХ в. – Львов, 1990; Кукурудзяк М.Г. Робітничий рух на Північній Буковині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. – Львів, 1982.

v Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці, 1999; Кугутяк М. Історія української націонал-демократії (1918-1929). – К. – Івано-Франківськ, 2002; Великочий В. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР. – Івано-Франківськ, 2003; Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис історії (1899 – 1918). – К., 2000; Райківський І. Галицька соціал-демократія в Українській революції 1917-1920 років // Галичина. – 1998. – №1(2). – С. 42-55 та ін.

vi Najdus W. Polska partia socjalno-demokratyczna Galicji i Sląska, 1890-1919. – Warszawa, 1983.

vii Наші кандидати. Тов. Осип Безпалко // Земля і воля. – 1911. – 11 червня.

viii Там само.

ix Там само.

x Воля. – 1906. – 1 квітня.

xi Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУЛ), ф.146, оп.8, спр.574, арк.34.

xii Наш голос. – 1910. – №2. – С.121.

xiii Борба. – 1909. – №1. – С.17.

xiv ЦДІАУЛ, ф.387, оп.1, спр.38,арк.2.

xv Державний архів Чернівецької області (далі – ДАЧО), ф.3, оп.1, спр.9883, арк.3-3зв.

xvi Там само, ф.211, оп.1, спр.8999, арк.1-1зв.

xvii Там само, ф.3, оп.1, спр.10186, арк.1, 3-5зв.

xviii Борба. – 1909. – №1. – С.11-12.

xix Земля і воля. – 1910. – 23 липня.

xx ДАЧО, ф.3, оп.1, спр.11120, арк.3-5.

xxi Наш голос. – 1910. – №2. – С.121-122.

xxii Борба. – 1911. – 12 листопада.

xxiii Земля і воля. – 1909. – 4 квітня.

xxiv ЦДІАУЛ, ф.387, оп.1, спр.64, арк.27-28.

xxv Verein fur Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien, Archiv Socialdemokratische Parteistellen, Kt. 140, M. "Bukowina".

xxvi Земля і воля. – 1911. – 5 лютого.

xxvii Там само. – 1911. – 30 грудня.

xxviii Вперед. Одноднівка Екзекутивного комітету УСДП. – Львів, 1911.

xxix Діло. – 1911. – 5 грудня.

xxx Земля і воля. – 1911. – 30 грудня.

xxxi Там само.

xxxii ЦДІАУЛ, ф.387, оп.1, спр.39, арк.24.

xxxiii Там само.

xxxiv Борба. – 1911. – 15 грудня.

xxxv Вперед. Одноднівка Екзекутивного Комітету УСДП.

xxxvi Там само.

xxxvii ЦДІАУЛ, ф.309, оп.1, спр.2258, арк.11-11зв.; ф.387, оп.1, спр.38, арк.15.

xxxviii Там само, спр.39, арк.18.

xxxix Борба. – 1912. – 15 квітня.

xl Там само.

xli Див.: Жерноклеєв О. Назв. праця. – С. 112-113.

xlii Зелізничник. – 1912. – 15 листопада.

xliii Борба. – 1912. – 14 грудня.

xliv Там само. – 1914. – 18 березня; Діло. – 1914. – 19 (6) березня.

xlv Борба. – 1914. – 18 березня.

xlvi Там само.

xlvii Там само.

xlviii Наша партія в часі війни // Українська робітнича газета. – 1918. – 23 березня.

xlix Васюк Л.И. Революционное движение на Буковине в конце XIX – начале ХХ в. – Львов, 1990. – С. 70.

l Чернецький А. Спомини з мого життя. – К., 2001. – С. 44.

li Наша партія в часі війни // Українська робітнича газета. – 1918. – 23 березня.

lii Робітничий прапор. – 1915. – № 2. – С. 15-16.

liii ЦДІАУЛ, ф.360, оп.1, спр.53, арк.12зв.

liv Жерноклеєв О. Назв. праця. – С. 131-132.

lv Діло. – 1918. – 22 жовтня.

lvi Ярославин С. Визвольна боротьба на західньо-українських землях у 1918-1923 рр. – Філаделфія, 1956. – С.86.

 Усього в складі УНРади після довиборів, що були проведені в листопаді 1918 р., налічувалося півтора десятка соціал-демократів, або близько 10% від загальної кількості депутатів.

lvii Робітничі збори // Республіканець. – 1919. – 20 березня.

lviii Там само.

lix Република. – 1919. – 28 березня.

lx Републиканець. – 1919. – 22 лютого.

lxi Там само.

lxii Республіканець. – 1919. – 6 березня, 9 березня.

lxiii Ганкевич Л. З минулого нашої партії (Матеріяли до історії УСДП) // Калєндар "Впереду": 1920. – Львів, 1920. – С.32.

lxiv Звіт з Партійної Конференції Української Соціял-Демократичної Партії Зах. Обл. УНР, яка відбулася дня 28 і 29 марта 1919 р. в Станіславові. – Дрогобич, 1919. – С.8, 9.

lxv Там само. – С.10.

lxvi Там само. – С.14.

lxvii Република. – 1919. – 5 квітня.

lxviii Республіканець. – 1919. – 3 квітня.

lxix Там само. – 3 квітня, 6 квітня.

lxx Република. – 1919. – 3 квітня.

lxxi Республіканець. – 1919. – 6 квітня.

lxxii Република. – 1919. – 17 квітня.

lxxiii Вперед. – 1918. – 29 листопада.

lxxiv Робітнича газета. – 1919. – 16 січня.

lxxv Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993. – С.261.

lxxvi Винниченко В. Відродження нації. Част.III. – К.-Відень, 1920. – С.289, 290.

lxxvii Вперед. – 1919. – 25 жовтня.

lxxviii Доценко О. Літопис української революції. Матеріяли й документи до історії української революції. 1917-1922. – К.-Львів, 1923. – Т.ІІ, кн.4. – С.78.

lxxix Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. – Прага, 1942. – Т.ІІ. – С.114.

lxxx Назарук О. Рік на Великій Україні. Спомини з української революції. – Відень, 1920. – С.255.

lxxxi Там само. – С.200.

lxxxii Шляхами Державного злочину // Боротьба. – 1919. – 12 жовтня.

lxxxiii До оборони Республіки // Там само. – 14 листопада.

lxxxiv Там само. – 1919. – 17 жовтня.

lxxxv Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. – Т.ІІ. – С.113, 114.

lxxxvi Ярославин С. Визвольна боротьба на західньо-українських землях у 1918-1923 рр. – С.108.

lxxxvii Доценко О. Літопис української революції. Т.ІІ, кн.4. – С.135.

lxxxviii Боротьба. – 1919. – 1 листопада.

lxxxix Державна нарада // Робітнича газета. – 1919. – 31 жовтня.

xc Україна і Польща // Вперед. – 1920. – 24 січня.

xci Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. – Т.ІІ. – С.190.

xcii Безпалко О. Проти злоби // Вперед. – 1920. – 8 серпня. – С.1.

xciii Доценко О. Літопис української революції. Матеріяли й документи до історії української революції. 1917-1922. – Тарнів-Львів, 1924. – Т.ІІ, кн.5. – С.122.

xciv Українська справа під сучасну хвилину // Вперед. – 1920. – 29 січня.

xcv Вперед. – 1920. – 2 березня, 12 березня.

xcvi Земля і воля. – 1920. – 11 липня.

xcvii Соціялістична думка. – 1921. – 17 липня.

xcviii ЦДІА України у Львові, ф.360, оп.1, спр.489, арк.5.

xcix Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – С.332.

c Вперед. – 1920. – 30 березня.

ci Słowo połskie. – 1920. – 26 kwietnia.

cii Вперед. – 1921. – 24 березня.

ciii Голос соціяліста. Неперіодичне видання Закордонної Групи УСДРП. Збірник 1. – Київ-Прага-Львів, 1924. – С.4.

civ ЦДІАУЛ, ф.360, оп.1, спр.482, арк.1 зв.

cv Голос соціяліста. Збірник 1. – С.82.

cvi ЦДІАУЛ, ф.360, оп.1, спр.482, арк.3.

cvii Соціялістична думка. – 1922. – 5 вересня.

cviii Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. – К., 1994. – С.140.

cix Там само. – С.133.

cx Там само. – С.135.

cxi ЦДІАУЛ, ф.309, оп.1, спр.2258, арк.7.


 
 

Цікаве

Загрузка...