WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (1919 – вересень 1920 рр.) - Реферат

Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (1919 – вересень 1920 рр.) - Реферат

Таким чином, протягом 1919–1920 рр. східногалицьке питання належало до найбільш суперечливих об'єктів міжнародної політики. Невизначеність міжнародно-правового статусу Східної Галичини значною мірою випливала із протиріч у європейському політичному середовищі за економічні й політичні впливи в цьому регіоні, а також підтримки західними урядами Польщі як антибільшовицької сили. За міжнародними договорами того часу Східна Галичина не входила в етнічні й політичні кордони Польщі, а за її населенням визнавалося право на державне самовизначення. Польський уряд до середини 1920 р. намагався форсувати вирішення східногалицької проблеми на міжнародній арені, аби домогтися інкорпорації Східної Галичини до складу Другої Речі Посполитої. Однак за рішенням Паризької мирної конференції від 25 червня 1919 р. Польща отримала лише статус тимчасового військового окупанта Східної Галичини, суверенами якої визнавалися країни Антанти. Конференція у Спа перенесла визначення державно-правового статусу Східної Галичини на загальноєвропейський форум у Лондоні. Хоча Лондонська конференція й не була скликана, рішення у Спа засвідчили, що анексіоністські устремління Польщі щодо Східної Галичини не користуються однозначною підтримкою європейських урядів. Державно-правовий статус Східної Галичини напередодні радянсько-польських мирних переговорів залишався неврегульованою та актуальною міжнародною проблемою.

Перспективами дослідження східногалицького питання на міжнародній арені в даний період є вивчення місця Східної Галичини у зовнішньополітичних концепціях білої Росії, Чехословаччини, Румунії, Німеччини та інших європейських держав; участі делегатів ЗУНР на конференції у Спа; з'ясування позиції західноукраїнського уряду до ГСРР та ін.

Література

 1. Симоненко Р.Г. Повчальний акт історичної драми (Україна в польсько-радянській війні) // Комуніст України. – 1991. – № 2. – С.69.

 2. Мазепа І. Підстави нашого відродження, причини нашої бездержавності. – Мюнхен, 1946. – С.17 // Завада І. Ризький договір і Україна. – К.: Вид. центр "Просвіта", 2000. – С.18-19.

 3. Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВО України), ф.3696 – Міністерство іноземних справ Української Народної Республіки, оп.2, спр.176, арк.12.

 4. Цит. за: Grothe Hugo Staaten und lker nach dem Weltkroege Ein Nachsch lagebuch auf politisch-geographischer Grundlage // Завада І. Ризький договір і Україна. – К., 2000. – С.34.

 5. ЦДАВО України, ф.3696, оп.1, спр.146, арк.85.

 6. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. –К.: Український письменник, 1994. – С.244.

 7. ЦДАВО України, ф.3696, оп.1, спр.148, арк.12.

 8. Марітчак О. Міжнароднє положеннє галицької справи (Політичний огляд за останні роки) // Український скиталець, 1923. – № 2 (24). – С.17.

 9. Czapiewski E. Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystw polskich w latach 1918–1926. – Wrocław: Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. – S.74.

 10. Archiwum Akt Nowych (AAN), Delegacja Polska na konferencij Pokojowej w Paryżu, sygn.6, k.25.

 11. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. –К., 1994. – С.246.

 12. Павлюк О. Боротьба України за незалежність і політика США (1917–1923). – К.: Вид. дім "КМ Асаdemia", 1996. – С.65.

 13. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – С.442-443.

 14. Павлюк О. Вказ. праця. – С.51.

 15. Бортняк Н. Дипломатична діяльність Степана Томашівського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Західно-Українська Народна Республіка. Вип.6 / Відп. ред. Ю.Ю.Сливка. – Львів: Інститут українавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – 2000. – С.119.

 16. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. Видання 2-е. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1970. – С.174-175.

 17. Там само. – С.151.

 18. Карпенко О.Ю. Імперіалістична інтервенція на Україні 1918–1920. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1964. – С.180.

 19. Лозинський М. Положення Східної Галичини зі становища міжнародного права // Календар тов-ва "Просвіта", 1921. – Львів, 1920. – С.188.

 20. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. – Нью-Йорк, 1970. – С.146.

 21. Там само. – С.145.

 22. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – С.454.

 23. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. – Нью-Йорк, 1970. – С.153.

 24. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Історія / Відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – С.449.

 25. Карпенко О.Ю. Вказ. праця. – С.189, 242; Документы и материалы по истории советско-польских отношений / Отв. ред.: И.Хренов, Т.Цесляк. – М.: Наука, 1964. – Т.2. – С.395;

 26. Лозинський М. Справа Східної Галичини на Мировій конференції // Календар тов-ва "Просвіта", 1921. – Львів, 1920. – С.137.

 27. AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn.151, k.70-71; Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. – Нью-Йорк, 1970. – С.167.

 28. ЦДІАЛ, ф.368 – Томашівський Степан – історик, оп.1, спр.136, арк.143 (зв).

 29. Марітчак О. Міжнароднє положеннє галицької справи (Політичний огляд за останні роки) // Український скиталець. – 1923. – № 2 (24). – С.17.

 30. Лозинський М. Положення Східної Галичини зі становища міжнародного права // Календар тов-ва "Просвіта", 1921. – Львів, 1920. – С.185.

 31. Павлюк О. Назв. праця. – С.97.

 32. AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn.152, k.6.

 33. ЦДАВО України, ф.3696, оп.1, спр.144, арк.135.

 34. Там само, спр.143, арк.51.

 35. Там само, арк.70.

 36. Там само, спр.142, арк.37.

 37. Madajczyk D. Niemcy wobec wojny polsko-radzieckiej 1920 r. // Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. – Warszawa, 1991. – S.192.

 38. AAN, Ambasada RP w Widniu, sygn.253, k.41.

 39. Ibid, Ambasada RP w Paryżu, sygn.152, k.14.

 40. Федорович В. Як Антанта "помагала" Україні, 1919–1920 рр. // Вісті комбатанта. –1990. – № 3. – С.266.

 41. Там само. – С.268.

 42. ЦДАВО України, ф.3696, оп.1, спр.142, арк.134.

 43. Там само, оп.2, спр.611, арк.9.

 44. Czapiewski E. Koncepcje polityki zagranicznej konserwatystw polskich w latach 1918–1926. – Wrocław: Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. – S.74.

 45. Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (2-а половина 1919 – березень 1921). – К.: Наукова думка, 1965. – С.139.

 46. Там само. – С.175.

 47. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т.3. – С.140.

 48. Там само. – С.131.

 49. ЦДАВО України, ф.2 – Рада Народних Комісарів Української РСР, оп.1, спр.633, арк.33 (зв).

 50. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т.3. – С.138.

 51. Там само. – С.145.

 52. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т.3. – С.149.

 53. Марітчак О. Міжнароднє положеннє галицької справи (Політичний огляд за останні роки) // Український скиталець. – 1923. – № 2 (24). – С.17.

 54. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т.3. – С.152.

 55. ЦДАВО України, ф.3696, оп.2, спр.619, арк.17.

 56. AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn.144, k.142.

 57. ЦДАВО України, ф.2, оп.1, спр.633, арк.17.

 58. Павлюк О. Вказ. праця. – С.99.

 59. ЦДАВО України, ф.3696, оп.2, спр.404, арк.9


 
 

Цікаве

Загрузка...