WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Берестейська унія: спроба відновленя єдності христової церкви - Реферат

Берестейська унія: спроба відновленя єдності христової церкви - Реферат

Література

iДетальніше див.: Київська Русь: культура, традиції / Відп. ред. Я.Ісаєвич. – Київ, 1982; Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Львів, 1999; Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999; Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999.

ii Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. Т. V. – Київ, 1994. - С. 508; Т. III. – Київ, 1993. – С. 69-73.

iii Панас Кость. Історія Української Церкви. – Львів, 1992. – С. 44.

iv4 Полонська-Василенко Наталія. Історія України. Т. 1 – К.: Либідь, 1992. – С. 374.

v Нагаевський І. Католицька Церква в минулому і сучасному України. – Філадельфія, 1950. – С. 27-28.

vi Кочан Н.Флорентійська унія і Київська митрополія. До проблеми розвитку та втілення ідеї унії церков // Знаки часу: До проблеми порозуміння церков. – К., 1999. – С.230.

vii Чубатий М. Історія християнства на Руси-У країні. – Рим – Нью-Йорк, 1965. – Т. 2. – С. 164.

viii Сапеляк Андрій. Київська Церква на слов"янському Сході. – Буенос-Айрес-Львів, 1999. – С. 15.

ix Сліпий Йосиф, митрополит. Історія Вселенської Церкви на Україні. Т. IV. Ч. 2. – Рим, 1994. – С. 29; Грушевський М. Історія України Руси. Т. V. – С.590-618.

x Див.: Ісаєич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст.- Київ, 1966.

xi Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Торонто, 1967. – С. 151.

xii Гудзяк Б. Криза і реформа. – Львів:Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2002. – ХVІ + 426 с.

xiii Паславський Іван. Вказана праця. – С. 37.

xiv Паславський Іван. Іпатій Потій. До 450-річчя від дня народження // Ратуша. – 1991. – 28 вересня.

xv Там само. – 30 вересня – 1 жовтня.

xvi Сеник С. Передумови Берестейської Унії // Основні документи Берестейської унії. – С.57-58.

xvii Євсєєва Т.М. Церковна еліта та її роль у процесі формування політичної самосвідомості в Україні // Український історичний журнал. – 1999. -№ 2. -С.99.

xviii Мудрий Софрон. Нарис історії церкви в Україні. – Рим; Львів: Вид-во оо. Василіян, 1995. -С. 158-161.

xix Сапеляк Андрій. Київська Церква на слов'янському Сході. – Буенос-Айрес-Львів, 1999. – С.28.

xx Кметь В. Львівська єпархія: короткий огляд історії // Шематизм Львівсько-Сокальської Української Православної Церкви Київського Патріархату. 2000 рік. – Львів, 2000. – С.17-19.

xxi Завірач Василь. Флорентійський Вселенський Собор і Берестейська унія // Берестейська Унія (1596-1996). – С. 65.

xxii Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. ТУ. – Київ, 1994. -С.596-603.

xxiii Сапеляк Андрій. Київська Церква на слов"янському Сході. – Буенос-Айрес- Львів, 1999. – С.40.

xxiv Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. ТУ. – Київ, 1994. -С.605-612.

xxv Там само.

xxvi Панас Кость. Історія Української Церкви. – Львів, 1992. – С. 77-78.

xxvii Ісаїв П. Історія Церкви // Енциклопедія українства. Загальна частина. Г. 2.-Київ, 1995.-С. 613.

xxviii Там само. - С. 616.

xxix Сапеляк Андрій. Вказана праця. – С. 8.

xxx Паславський Іван. Берестейська унія і українська християнська традиція. - С. 54-55.

xxxi Сліпий Йосиф, митрополит. Історія... – С. 30-113.

xxxii Мишанич Олекса. Берестейська Унія у наукових працях митрополита Йосифа Сліпого // Unіа Brzеsка: gеnеzа, dziеjе i konsekwencje w Kulturze narodow Slowianskich. – Кгакоw, 1994. – С. 98.

xxxiii Іванишин Василь. Українська Церква і процес національного відродження. – Дрогобич, 1990. – С. 77-78.

33Про причини, рушійні сили, характер і наслідки революції див.: Смолій З.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 р.р.). – Київ, 1999; Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: націально-політичний портрет. – Київ, 1993; Сергійчук В.І. Іменем Війська запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI-середини ХVІІ століття. – Київ, 1991; Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990; Грабовецький В.В. Селянський рух на Прикарпатті (ХУІІ-ХУШ ст.). -Київ, 1962; його ж. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. – Київ, 1972.

xxxiv Про причини, рушійні сили, характер і наслідки революції див.: Смолій З.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 р.р.). – Київ, 1999; Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: націально-політичний портрет. – Київ, 1993; Сергійчук В.І. Іменем Війська запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI-середини ХУП століття. – Київ, 1991; Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990; Грабовецький В.В. Селянський рух на Прикарпатті (ХУІІ-ХУШ ст.). -Київ, 1962; його ж. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. – Київ, 1972.

xxxv Шептицький Андрей, митрополит. Як будувати рідну хату? // Митрополит Андрей Шептицький. Матеріали і документи (1865-1944 рр.) -Львів; Івано-Франківськ: Олір, 1995. – С. 90, 97.

xxxviСтеповик Дмитро. Множинність і єдність Церкви // Київська Старовина. -1993.-№5.-С. 12.

xxxvii Фурса М. Берестейська унія в контексті розвитку культури: традиційність і традиціоналізм // Берестейська Унія (1596-1996). – С. 55.

"Стеблецький С. Переслідування української і білоруської католицької Церкви російськими царями. – Мюнхен, 1954. – С.25-82.

xxxviii Стеблецький С. Переслідування української і білоруської католицької Церкви російськими царями. – Мюнхен, 1954. – С.25-82.

xxxix Липинський Вячеслав. Релігія і Церква в історії України. – Філадельфія, 1925. – С. 52.

39Див.: Пинчук Ю.А. Исторические взглядн Н.И.Костомарова ( Критический очерк). – Киев, 1984.

xl Пинчук Ю.А. Исторические взглядн Н.И.Костомарова ( Критический очерк). – Киев, 1984.

xli Музичка І., о. Ювілей Берестейської Унії // Берестейська Унія (1596-1996).-С. 129.

xlii Берестейське церковне з'єднання. – Львів: Свічадо, 1994. – С. 18-19.

xliii Дорошенко Дмитро. Православна Церква в минулому і сучасному житті українського народу. – Берлін, 1940. – С. 31

xliv Кочан Н. Уніатські церкви //Людина і світ. – 1992. -№ 11-12. -С. 41.

xlv Власовський Іван. Нариси історії Української православної Церкви. Т. II.

-Нью-Йорк, 1991.-С. 111.

xlvi Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 8. – Київ, 1995. – С. 15.

xlvii Дашкевич Ярослав. Унія українців та унія вірменів: порівняльні аспекти // Берестейська Унія (1596-1996). – С. 79.

xlviii Там само.-С. 80.

xlix Там само.-С. 83.

l Рибачук М.Ф., Уткін О.І., Кирюшко М.І. Національне відродження і релігія. – Київ: Україна, 1995. – С. 69-71.

li Тамсамо.-С. 71-72.

lii Майєр Йанн. Греко-католики сегодня, или Каково зто – жить на границе между Востоком й Западом // 400 лет Брестской унии. 1596-1996. Критическая переоценка. Сборник материалов международного симпозиума. – Неймеген, 1996. – С. 88-93.

liii Суттир Эрнст Кристоф. Восточные церкви в унии с Римом // 400 лет Брестской унии... – С. 239-240.

liv Патрило Ісидор, отець. Берестейська церковна унія – важлива віха у відновленні єдності християнської церкви // Календар Світла на 2001 р. -Торонто; Львів, 2001. – С.106.

lv Сверстюк Є. Свобода слова і культурної думки // Україна в сучасному світі.-Київ, 1990.-С. 15.


 
 

Цікаве

Загрузка...