WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Проблема соборності України в діяльності УНТП (жовтень 1918 р. – березень 1923 р.) - Реферат

Проблема соборності України в діяльності УНТП (жовтень 1918 р. – березень 1923 р.) - Реферат

Водночас керівництво УНТП продовжувало підтримувати зусилля уряду ЗУНР щодо визначення міжнародного державно-правового статусу Східної Галичини на засадах права націй на самовизначення та відновлення її державної незалежності. Разом з тим трудовики постійно наголошували, що державна незалежність Східної Галичини є не кінцевою метою їх, а тільки етапом до реалізації головної засади української національної ідеї – створення незалежної і соборної Україниlvi. 30 листопада 1921 р. Народний Комітет УНТП повідомляв уряд ЗУНР про однозначність позиції партії стосовно того, що "Східна Галичина має становити тільки перехідний етап, бо будуче Східної Галичини мусить бути тісно зв'язане з долею великої України"lvii. У січні 1923 р. з нагоди п'ятиріччя проголошення незалежності офіційний орган трудовиків "Громадський вістник" відзначав, що, незважаючи на поразку УНР, український народ "не сміє обезцінювати ваги дати 22 січня 1918 р.", як і 22 січня 1919 р., коли "над Карпатами маяли синьо-жовті прапори", а "український народ Галицької землі устами своїх речників на площі святої Софії виявляв свою незламну волю" до соборності. Редакція газети закликала всіх українців: "Цим двом ідеалам: незалежности і соборності підпорядкувати все инше"lviii.

Література

i 1 Західно-Українська Народна республіка 1918-1923 рр. Документи і матеріали: У 5-ти томах / За ред. О.Карпенка. Укладачі О.Карпенко, К.Мицан. – Івано-Франківськ, 2001. – Т.1. – 628с.; Т.2. – 712с.

ii 2 Сливка Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення. – К.,1973; Його ж. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (1920-1939). – К.,1985.

iii 3 Кугутяк М. Історія української націонал-демократії (1918-1929). – Т.1. – Київ – Івано-Франківськ, 2002.

iv 4 Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995. – 368 с.

v 5 Павлишин О. Державне будівництво ЗУНР–ЗОУНР: проблема національних кадрів // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. – К., 1997. – С. 97-106.

vi 6 Макарчук С. Українська республіка галичан. Нариси про ЗУНР. – Львів, 1997. – 192 с.

vii 7 Гелей С. Степан Томашівський про ідеї, героїв і політику // Український час. – Львів, 1994. – Ч.І (13 ). – С. 54-59.

viii 8 Райківський І. Галицька соціал-демократія в українській революції 1917-1920 років // Галичина. – 1998. – № 1 (2). – С. 42-55.

ix 9 Соляр І. Консолідаційні спроби українських політичних сил у другій половині 1920 року // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – № 7. – С. 311-319.

x 10 Левицький К. Історія політичної думки галицких українців 1848 – 1914 рр. Перша часть. – Львів, 1926. – С. 327.

xi 11 Західно-Українська Народна Руспубліка. Історія 1918 – 1923: Історія / Керівник автор. кол. О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 89 – 91.

xii 12 Діло. – 1918. – 22 жовтня.

xiii 13 Західно-Українська Народна Республіка. Історія. – С. 92.

xiv 14 Центральний державний історичний архів (далі – ЦДІА) України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 128. – Арк.3 – 4.

xv 15 Діло. – 1918. – 12 листопада; Західно-Українська Народна Республіка. Історія... – С. 138 – 139.

xvi 16 Діло. – 1918. – 15 листопада.

xvii 17 Там само. – 12 листопада.

xviii 18 Сливка Ю. Західно-Українська Народна Республіка та її уряди // Уряди України. – Київ, 2001. – С. 218 – 219.

xix 19 Свобода. – 1919. – 29 квітня; Кугутяк М. Проблема державно-правового статусу Східної Галичини у політичних концепціях Української народно-трудової партії (1920 – 1923) // Галичина, 2001. – Вип. 5 – 6. – С. 241.

xx 20 Громадська думка. – 1920. – 2 січня.

xxi 21 ЦДІА України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 113. – Арк.2, 5, 8.

xxii 22 Лозинський М. Галичина в рр. 1918 – 1920. 2-е вид. – Нью-Йорк, 1970. – С. 192 – 201, 204.

xxiii 23 Громадська думка. – 1920. – 4 січня.

xxiv 24 Там само. – 1920. – 29 січня.

xxv 25 Там само. – 4 січня, 29 січня.

xxvi 26 Там само. – 2 лютого.

xxvii 27 Там само. – 2, лютого, 4 лютого.

xxviii 28 Там само. – 27 лютого.

xxix 29 Там само. – 14 лютого.

xxx 30 Там само. – 24 березня.

xxxi 31 Там само. – 14 березня.

xxxii 32 Бортняк Н. Дипломатична діяльність Степана Томашівського (лютий 1919 – серпень 1921 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6. – С. 162; Рукопис праці С. Томашівського див.: ЦДІА України у Львові. – Ф. 368. – Оп. 1. – С. 48.

xxxiii 33 Громадська думка. – 1920. – 28 березня.

xxxiv 34 Там само. – 29 квітня.

xxxv 35 Там само. – 5 травня.

xxxvi 36 Там само. – 29 травня.

xxxvii 37 Там само. – 20 травня.

xxxviii 38 ЦДІА України у Львові. – Ф. 528. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк.2 – 3. Детальніше див.: Гетьманчук М.П. Ризький мир: українсько-польські відносини періоду підготовки, підписання і ратифікації Ризького договору 1921 р. – Львів, 1998; Галицька-Дідух Т. Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920 – 1921 рр.): Автореферат дис.... канд. істор. наук. – Львів, 2001 та ін.

xxxix 39 ЦДІА України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк.6 – 7.

xl 40 Там само. – Арк.10 – 11.

xli 41 Кугутяк М. Історія української націонал-демократії 1918 – 1929. – Т. 1. – С. 150 – 151.

xlii 42 Український вістник. – 1921. – 7 березня.

xliii 43 Там само. – 25 лютого.

xliv 44 Там само. – 28 лютого.

xlv 45 Кугутяк М. Історія української націонал-демократії 1918 – 1929. – Т. 1. – С. 159 – 160.

xlvi 46 Український вістник. – 1921. – 17 березня; Батьківщина. – 1921. – 25 вересня.

xlvii 47 Там само. – 25 січня, 7 лютого.

xlviii 48 Там само. – 2 квітня.

xlix 49Там само. – 27 квітня.

l 50 ДАЛО. – Ф. 1. – Оп. 52. – Спр. 455. – Арк.86.

li 51 Возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною / Відп. ред. Ю.Ю. Сливка. – К, 1989. – С. 56 – 58.

lii 52 Батьківщина. – 1921. – 24 березня.

liii 53 Там само.

liv 54 Український вістник. – 1921. – 7 вересня; Батьківщина. – 1921. – 25 вересня.

lv 55 ЦДІА України у Львові. – Ф. 360. – Оп. 1. – Спр. 482. – Арк.29 – 30.

lvi 56 Громадський вістник. – 1921. – 5 лютого.

lvii 57 ЦДІА України у Львові. – Ф. 581. – Оп. 1. – Спр. 99. – Арк.1 – 4.

lviii 58 Громадський вістник. – 1923. – 24 січня.


 
 

Цікаве

Загрузка...