WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Михайло Погодін як редактор журналу “Москвитянин” - Реферат

Михайло Погодін як редактор журналу “Москвитянин” - Реферат

Зусилля представників "молодої редакції" не призвели до кардинальних змін характеру видання, проте за 1850 р. кількість передплатників збільшилася майже удвічі, порівняно з 1849 р., і становила 1100 осібxlviii. Зросли і прибутки від розповсюдження часопису, але М.Погодін не вважав за потрібне виплачувати обумовлені раніше гонорари членам "молодої редакції", що відвернула їх від "Москвитянина", змусило шукати додатковий заробіток на стороні. Це, у свою чергу, різко позначилося на кількості передплатників, число яких на почату 1852 р. ледве сягнуло 250 осіб, що мало не призвело до банкрутства редакціїxlix. Та все-таки ситуацію вдалося виправити. І вже у 1853-1854 р.р. журнал мав близько 900 передплатників, однак М.Погодін визнавав, що цього недостатньо, і видання залишає бажати кращогоl. Він намагався розширити географію розповсюдження "Москвитянина" та залучити до співпраці нових авторів. Саме з цією метою М.Погодін прибдав та надіслав за рахунок редакції журналу "Літопис Величка" жителю м. Мангишлак (селище на території сучасного Казахстану – авт.). В обмін на це видавець сподівався отримувати матеріали для "Москитянина", який, за його переконанням, "швидко розповсюдиться і значно збільшиться в своєму обсязі"li.

На початку 1856 р. М.Погодін в одному із листів до М.Максимовича зазначав, що мав намір припинити видання "Москвитянина" на користь молодих журналістів, проте їх практична відсутність заставила не згортати даний проектlii.

Князя П.В'яземського він переконував, що на продовженні видання часопису наполягає "молода редакція"liii. Однак це не зовсім так. Відомо, що у 1856 р. між лідером "молодої редакції" А.Григор'євим та М.Погодіним були складені нові умови про видання журналу "Москвитянин", відповідно до яких вони ставали рівноправними редакторами і ґарантували виплату заздалегідь визначених сум гонорарів співробітникамliv. Проте ці запізнілі заходи не змогли реанімувати вже нежиттєздатний журнал, видавництво якого припинилося у тому ж 1856 р.

Таким чином, "Москвитянин", як й інші видання, редаговані М.Погодіним, був виразником ідеології офіційної народності. Уникнення політичних та гострих соціальних питань поставили це видання осторонь інтелектуального руху 40-50 років XIX ст. Пожвавлення суспільної думки Росії у середині 50-х років XIX ст. призвело до повного занепаду "Москвитянина", а його редактор і видавець виявився неспроможним конкурувати з плеядою молодих талановитих журналістів та ідеями, які вони проповідували на сторінках своїх видань. Члени "молодої редакції" журналу не змогли кардинально вплинути на його характер, оскільки перебували у повній фінансовій залежності від М.Погодіна, що вкрай обмежувало їх діяльність.

Література

1 Корсаков Д.А. О.И.Сенковский и М.П.Погодин как журналисты. – Казань, 1902.

2 Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина" // Исторический вестник. – 1897. - № 4.

3 Венгеров С. Молодая редакция "Москвитянина" // Вестник Европы. – 1886. - № 2

4 Шашков С. Эпоха Белинского // Дело (Санкт-Петербург). – 1874. - № 4.

5 Свенцицкий И.С. Материалы по истории сношений Карпатской Руси с Россией. – Львов, 1906.

6 Русский консерватизм XIX века. Идеология и практика. – М., 2000; Рудницкая Е.Л. В поисках пути (начало философского осмысления судеб России) // В раздумьях о России. – М., 1996.

i Русский консерватизм XIX в. Идеология и практика. – М., 2000. – С. 105.

ii Корсаков Д.А. О.И.Сенковский и М.П.Погодин как журналисты. – Казань, 1902. – С.17.

iii Погодин М.П. Из воспоминаний о Пушкине. – Б.м., б.г. – С. 13-14.

iv Рудницкая Е.Л. В поисках пути (начало философского осмысления судеб России) // В раздумьях о

России. – М., 1996. – С. 59.

v Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина" // Исторический вестник. – 1897. – № 4. – С. 243.

vi Цит. за: Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина". – С. 243.

vii Московский Наблюдатель – історико-літературний щомісячний журнал, який виходив впродовж 1835- 1839 рр. під редакцією професора П.Андросова при активній участі В.Бєлінського.

viii Погодин М.П. Воспоминание о С.П.Шевыреве. – СПб., 1869. – С. 26.

ix Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина". – С. 236.

x Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу. – СПб., 1882. – С. 14.

xi Там само. – С. 25.

xii Московские Ведомости – газета, що видавалася за рахунок Московського університету у 1756-1917 рр. і була найбільшим періодичним виданням Росії до сер. XIX ст.

xiii Цит. за: Барсуков Н. Жизнь и труды М.Погодина. – СПб., 1895. –кн. 5. – С. 3-29.

xiv Погодин М. Петр Великий // Москвитянин. – 1841. – № 1. – С. 3-29.

xv Шевырев С. Взгляд русского на современное образование Европы // Москвитянин. – 1841. – № 1. – С. 219-296.

xvi Шевырев С. Взгляд русского на современное образование Европы. – С. 292-293.

xvii Корсаков А.Д. О.И.Сенковский и М.П.Погодин как журналисты. – С. 23.

xviii Цит. за: Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина". – С. 249.

xix Москвитянин // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и А.Е. Ефрона. – СПб., 1896. – Т. 38. – С. 948.

xx Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу. – С. 28.

xxi Погодин М. Москва // Москвитянин. – 1841. – № 5. – С. 61-68; Его же. Крестьянин Иван Посошков, государственный муж времен Петра Великого // Там само. – 1842. – № 3. – С. 68-105; Его же. Отрывок из истории в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове // Там само. – 1842. – № 6. – С. 231-253.

xxii Шашков С. Эпоха Белинского // Дело (Санкт-Петербург). – 1877. – № 4. – С. 31.

xxiii Цит. за: Дементьев А.Г. Очерки по истории русской журналистики 1840-1850 гг. – М.-Л., 1951. – С. 217.

xxiv Письма М.П. Погодина, С.П. Шевырева и М.А. Максимовича к князю П.А. Вяземскому. – Спб., 1901. – С. 37.

xxv Славянские племена // Москвитянин. – 1841. – № 2. – С. 461.

xxvi Об учебных и литературных заведениях во Львове // Москвитянин. – 1841. – № 6. – С. 525-532;

Известия литературные из Львова // Там само. – С. 532-542.

xxvii Из письма Шафарика // Москвитянин. – 1841. – № 8. – С. 489-491.

xxviii Шафарик П.И. Славянское народонаселение // Москвитянин. – 1843. – № 1-5.

xxix Головацкий Я. Великая Хорватия, или Галицко-Карпатская Русь // Москвитянин. – 1841. – № 11. – С. 213-232; № 12. – С. 457-467.

xxx Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в. – 1849 г. – М., 1980. – С. 265.

xxxi Казанович Е.П. К истории сношений Гоголя с Погодиным. – Б.м., б.г.. – С. 82.

xxxii Савченко Ф.Я. Листи П.Куліша до М.Погодіна // Харьков. – 1929. – № 10. – С. 12.

xxxiii Там само. – С. 14.

xxxiv Отечественные Записки – літературний і суспільно-політичний журнал, котрий виходив у Санки-

Петербурзі в 1839-1867 рр.. Під редакцією А.Краєвського.

xxxv Цит. за: Свенцицкий И.С. Материалы по истории сношений Карпатской Руси с Россией. – Львов, 1906. – Т. 5. – С. 64.

xxxvi Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина". – С. 256-257.

xxxvii Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полн. собр. соч. В 15 т. – М., 1947. – Т. 3. – С. 76.

xxxviii Письма М.П. Погодина, С.П. Шевырева и М.А. Максимовича к князю П.А. Вяземскому. – С. 41.

xxxix Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина". – С. 258.

xl Письма М.П. Погодина к М.А.Максимовичу. – С. 47.

xli Русский консерватизм XIX в. Идеология и практика. – С. 180.

xlii Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина". – С. 259.

xliii Островский А.Н. Условия об участии в журнале "Москвитянин" // Полн. собр. соч. Письма. – М.,

1953. – Т. 14. – С. 13.

xliv Островский А.Н. Свои люди – сочтемся! // Москвитянин. – 1850. – № 6. – С. 33-136.

xlv Островский А.Н. Утро молодого человека // Москвитянин. – 1850. – № 22. – С. 149-168.

xlvi Венгеров С. Молодая редакция "Москвитянина" // Вестник Европы. – 1886. – № 2. – С. 611.

xlvii Очерки по истории русской журналистики и критики. – М., 1950. – Т. 1. – С. 515.

xlviii Глинский Б.Б. Раздвоившаяся редакция "Москвитянина" // Исторический вестник. – 1897. – № 5. – С. 554.

xlix Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу. – С. 62.

l Там само– С. 66.

li Титов А.А. Письма М.П. Погодина О.М. Бодянскому // Чтения в Обществе истории и древностей

российских. – 1884. – Кн. 3. – Отд. 5. – С. 7.

lii Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу. – С. 70.

liii Письма М.П. Погодина, С.П. Шевырева и М.А. Максимовича к князю П.А. Вяземскому. – С. 55.

liv Григорьев А.А. Материалы для биографии. – Петроград, 1917. – С. 312-313.


 
 

Цікаве

Загрузка...