WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Волинська трагедія 1943 р в сучасній українській історіографії - Реферат

Волинська трагедія 1943 р в сучасній українській історіографії - Реферат

xxxvii Мотика Г. Назв. праця. – С. 86, 87.

xxxviii Цепенда І.Є. Вибрані проблеми українсько-польського протистояння... – С. 693.

xxxix Там само. – С. 693 – 694, 699.

xl Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 96, 97; його ж. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 57; його ж. Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939 – 1945 рр.): Автореферат дис... д-ра іст. наук. – С. 12.

xli Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 97.

xlii Там само.

xliii Грицьків Р. Польська історіографія українсько-польського збройного конфлікту часів Другої світової війни // Український визвольний рух. Зошит 2. – С. 158, 168, 169 .

xliv Там само. – С. 169, 170.

xlv Марчук І. Рец. на: Semaszko W., Semaszko E. Ludobojstwo dokonane przez nacionalistow ukrainskich na ludnosci polskiej Wolynia 1939 – 1945. – Warszawa, 2000. – T. I. – S. 1 – 1000; T. II. – S. 1001 – 1440 // Український визвольний рух. Зошит 2. – С. 171 – 180; його ж. Хто ж спровокував конфлікт? // Визвольний шлях. – 2003. – Кн. 5. – С. 118 – 127.

xlvi Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 42.

xlvii Марчук І. Хто ж спровокував конфлікт? – С. 118 – 127.

xlviii Там само. – С. 126.

xlix Швагуляк М. Назв. праця. – С. 193, 197.

l Патриляк І. Назв. праця. – С. 184, 185.

li Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 96 – 97.

lii

liii Дашкевич Я. Для кого дорога до нікуди? (Нотатки на полях збірника про польсько-українські взаємини) // Україна і Польща між минулим і майбутнім. – Львів, 1991. – С. 214-230; його ж. Для кого дорога до нікуди? Про польсько-українські відносини в минулому та сучасному // Україна. Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26-27. – С. 53-73; його ж. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі //Національно-визвольна боротьба 20-50-х років ХХ ст. в Україні: Збірник матеріалів Першої міжнародної наукової конференції. Львів, 25-26 червня 1991 р. – Київ-Львів, 1993. – С. 109-119; його ж. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі: (Товариства кресов'яків та їх діяльність) // Український час. – 1991.– № 1. – С. 15-19; його ж. Шляхи подолання стереотипів: (Перешкоди нормалізації польсько-українських стосунків: українська точка зору) // Дашкевич Я. Україна вчора і нині: Нариси, виступи, есе. – К., 1993. С. 126-133; його ж. Шляхи подолання упереджень: (Перешкоди нормалізації польсько-українських стосунків) // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Матеріали міжнародної наукової конференції. Кам'янець-Подільський, 29-31 травня 1992 р. – К.: Либідь, 1993. – С. 23-29; Лисяк-Рудницький І. Польсько-українські стосунки: тягар історії // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 1. – К., 1994. – С. 83 – 110; Павлишин А. Студії над генезою польсько-українських конфліктів у ХХ столітті // "Ї": Незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1997. – Ч. 10. – С. 114 – 135.

liv Павлишин А. Назв. праця. – С. 122.

lv Дашкевич Я. Шляхи подолання стереотипів... - С. 126 – 130.

lvi Там само. – С. 130.

lvii Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 35.

lviii Лисяк-Рудницький І. Назв. праця.

lix Там само. – С. 83 – 84.

lx Лисяк-Рудницький І. Назв. праця // Історичні есе. Том 2. – К., 1994. – С. 489 – 496.

lxi Там само. – С. 489, 490, 495, 496.

lxii Павлишин А. Назв. праця. – С. 131.

lxiii Там само. – С. 135.

lxiv

lxv Киричук Ю. Назв. праця. – С. 48.

lxvi Сливка Ю. Назв. праця. – С. 5, 7.

lxvii Цепенда І.Є. Назв. праця. – С. 699.

lxviii Сливка Ю. Назв. праця. – С. 43.

lxix Литвин В. Назв. праця. – С. 108.

lxx Ільюшин І. Ким і як приймалося рішення про проведення антипольської акції на Волині в 1943 р.? Документи свідчать // Український альманах. – Варшава, 2003. – С. 167.

lxxi Литвин В. Назв. праця. – С. 98, 101, 108.

lxxii Сівец М. Совість кожного підкаже потрібні слова // День. – 2003. – 15 березня.

lxxiii Сливка Ю. Назв. праця. – С. 42 – 43.

lxxiv Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942 – 1943 рр. – К., 1999. – С. 223; Шанковський Л. Українська Повстанча Армія // Історія українського війська. 1917 – 1995. – Львів, 1996. – С. 553 – 562; Поляки самі собі виховали ворогів: (Інтерв'ю В. Кука) // Шлях Перемоги. – 2003. – № 16. – С. 9.

lxxv Бондаренко К. Трагедія Волині: погляд через десятиліття // Дзеркало тижня. – 2003. – № 6. – С. 1, 3; Шаповал Ю. Чи подолано "волинський синдром"? // День. – 2003. – 15 березня.

lxxvi Грицак Я. Наше і дуже наше горе // Критика. – 2003. – Число 69 – 70. – С. 14.

lxxvii Зашкільняк Л. Україна і Польща в ХХ столітті: від конфліктів до порозуміння // Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. – Острог, 2003. – Вип. 3. – С. 79.

lxxviii Кентій А.В. Стратегія і тактика українських націоналістів (осінь 1941 – літо 1944 рр.) // Проблема ОУН-УПА: Попередня історична довідка. – К., 2000. – С. 87, 88.

lxxix Литвин В. Назв. праця. – С. 112.

lxxx Зашкільняк Л. Назв. праця. – С. 80.

lxxxi Сливка Ю. Назв. праця. – С. 47.

lxxxii Ільюшин І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 248.

lxxxiii Стародубець Г.М. ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (1941 – 1943 рр.). – Тернопіль, 2002. – С. 114.

lxxxiv Деревінський В. Українсько-польскі відносини у першій половині 40-х рр. // Україна і Польща в ХХ столітті: Проблеми і перспективи взаємовідносин. – Київ – Краків, 2002. – С. 158; Ільюшин І.І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939 – 1945 рр.) // Укр. іст. журн. – 2002. – № 3. – С. 98; Патриляк І. Деякі аспекти співпраці українського та польського антирадянського підпілля на території Закерзоння у 1945 – 1946 рр. // Україна і Польща в ХХ столітті. – С. 169; Сливка Ю. Назв. праця. – С. 48; Стародубець Г.М. Назв. праця. – С. 114 та ін.

lxxxv Сливка Ю. Назв. праця. – С. 48.

lxxxvi Ільюшин І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 38, 196; "Круглий стіл": Українсько-польські стосунки (30 – 40-і роки ХХ ст.): Проблема оцінки причин і характеру конфліктів та пошуку шляхів порозуміння // Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50-х років (до 50-річчя операції "Вісла"). – Львів, 1998. – С. 104; Цепенда І.Є. Суспільно-політична ситуація на Волині в 1943 – 1944 роках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2001. – № 5. – С. 168.

lxxxvii Патриляк І. Деякі аспекти співпраці... – С. 169.

lxxxviii Стародубець Г.М. Назв. праця. – С. 87.

lxxxix Філяр В. Хронологія подій на Волині в 1939 – 1944 рр. // Україна-Польща: важкі питання. Т. 5. – С. 42.

xc Заброварний С. Назв. праця. – С. 128.

xci Ісаєвич Я. З хроніки трагічного протистояння. Замість передмови // Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943 – 1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. – Львів, 2003. – С. 4; Сливка Ю. Назв. праця. – С. 5.

xcii Сливка Ю. Назв. праця. – С. 5 – 6.

xciii Трофимович В. Примирення не можна приурочити до певної дати // День. – 2003. – 16 квітня.

xciv Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1942 – 1943 рр. – С. 236.

xcv Ільюшин І.І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН-УПА... – С. 94 – 104; його ж. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 167, 248; його ж. До питання про Волинську трагедію 1943 – 1944 рр. // Укр. іст. журн. – 2003. – № 3. – С. 122; його ж. Національно-визвольні прагнення українських та польських самостійницьких сил за часів Другої світової війни // Там само. – 2003. – № 1. – С. 82 – 96.

xcvi Гошовська В. "Пам'ятати минуле заради майбутнього". До 60-ї річниці трагічних подій на Волині у 1943 – 1944 рр. // День. – 2003. – 22 квітня.

xcvii Трофимович В. Назв. праця.


 
 

Цікаве

Загрузка...