WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Волинська трагедія 1943 р в сучасній українській історіографії - Реферат

Волинська трагедія 1943 р в сучасній українській історіографії - Реферат

vii Макарчук С. Втрати населення на Волині в 1941 – 1947 рр. // Україна-Польща: важкі питання. Т. 5. – Варшава, 2001. – С. 299.

viii Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні 1939 – 1945 рр. в світлі вітчизняної та зарубіжної історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 6. – К., 2002. – С. 90.

ix Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – К., 2003; його ж. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни...; його ж. Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939 – 1945 рр.): Автореферат дис... д-ра іст. наук. – К., 2003; його ж. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Украні. – К., 2001.

x Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 13 – 16, 252 – 254; Сергійчук В. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. – К., 2003. – С. 69 – 71.

xi Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. – К., 2003; його ж. Трагедія Волині...

xii Колесник В., Кучерепа М. З історії українсько-польських наукових взаємин (1994 – 2003) // Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 13. Ч. 2. – К., 2003. – С. 96.

xiii В'ятрович В. Центр досліджень визвольного руху: мета та завдання // Український визвольний рух. Збірник 1. – Львів, 2003. – С. 8.

xiv Бондарук Л. Відновлюючи історичну правду // Шлях Перемоги. – 2003. – Ч. 29. – С. 1, 6; Грицьків Р. Наукова конференція у Львові "Третій фронт у Західній Україні: 1939 – 1947 роки" // Український визвольний рух. Збірник 1. – С. 204 – 207.

xv Від редакції // Там само. Зошит 2: Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – Львів, 2003. – С. 5, 6.

xvi Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 8.

xvii Україна-Польща: важкі питання. Т. 1 – 5. – Варшава, 1998 – 2001.

xviii Документи і матеріали міжнародних наукових семінарів "Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни" // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія "Історичні науки". – Луцьк, 2000. – № 11. – С. 123 – 158.

xix Баженов Л. Важкі питання українсько-польського діалогу істориків (1991 – 2002 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 127 – 132; Грицьків Р. Історіографічне значення матеріалів міжнародних семінарів "Україна – Польща: важкі питання" у дослідженні історії Української Повстанської Армії періоду Другої світової війни // Український визвольний рух. Збірник 1. – С. 190 – 203; Заброварний С. Діалог по лінії Варшава – Луцьк // Український альманах. – Варшава, 2002. – С. 122 – 130; Колесник В., Кучерепа М. Назв. праця. – С. 95 – 104; Макар В. Україна – Польща: важкі питання // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Т. 8. – Чернівці, 2001. – С. 75 – 80; Український історик. – 2001. – Т. 38. – Ч. 1 – 4. – С. 239 – 244.

xx Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 91.

xxi Калитко С.Л., Лациба В.П. Сучасна українська історіографія про українсько-польські відносини в Західній Україні в роки Другої світової війни // Сторінки воєнної історії України. Вип. 6. – К., 2002. – С. 66 – 68; Калитко С.Л. Українська діаспора про українсько-польські відносини в Західній Україні в роки Другої світової війни // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – Хмельницький, 1999. – С. 382 – 383; його ж. Українська історіографія українсько-польських взаємин на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Історія. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 242 – 247; Кічий І. Роздуми про книгу Антона Семенюка "На тему українсько-польських відносин: критичні зауваження" // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки. Вип. 3. – Луцьк, 1998. – С. 154 – 157; Поп Ю.І., Калитко С.Л., Лациба В.П. Українська радянська та сучасна історіографія українсько-польського міжнаціонального конфлікту в роки Другої світової війни // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2001. – Т. 7 (9). – С. 682 – 687.

xxii Калитко С.Л., Лациба В.П. Назв. праця. – С. 66; Калитко С.Л. Українська історіографія українсько-польських взаємин... – С. 243 – 244; Поп Ю.І., Калитко С.Л., Лациба В.П. Назв. праця. – С. 682 – 683.

xxiii Калитко С.Л. Українська історіографія українсько-польських взаємин... – С. 244.

xxiv Калитко С.Л., Лациба В.П. Назв. праця. – С. 66 – 68; Калитко С.Л. Українська історіографія українсько-польських взаємин... – С. 244 – 246; Поп Ю.І., Калитко С.Л., Лациба В.П. Назв. праця. – С. 683 – 686.

xxv Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 90 – 101; його ж. Назв. праця. – С. 6 – 61.

xxvi Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 90, 96; його ж. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 27.

xxvii Кічий І. Назв. праця. – С. 157.

xxviii Дашкевич Я. Документи Українського центрального комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941 – 1944 рр. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. Вип. 2 (1995 – 1997 рр.). – Львів, 1999. – С. 158.

xxix Дашкевич Я. Документи та матеріали про польсько-українські стосунки у 1940-х рр. в Українському архіві (Варшава) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. Вип. 2 (1995 – 1997 рр.). – Львів, 1999. – С. 155 – 156; його ж. Документи Українського центрального комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941 – 1944 рр. // Там само. – С. 157 – 159; Дзюбан О. Національно-визвольна боротьба українського народу 1941 – 1945 рр. у світлі польських документів // Там само. – С. 182 – 193; Кутовий Р. Українсько-польський конфлікт на Волині (1941 – 1945) в документах німецької окупаційної влади // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки. Вип. 3. – Луцьк, 1998. – С. 68 – 73; Литвин М. Документи Армії Крайової про військово-політичні протистояння на Заході України у роки Другої світової війни // Україна в минулому. – Київ – Львів, 1995. – Вип. 7. – С. 129 – 151.

xxx Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 62 – 81; його ж. Джерела дослідження збройного протистояння Української повстанської армії і Армії Крайової в Західній Україні (1939 – 1945 рр.) // Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 13. Ч. 1. – К., 2003. – С. 343 – 359.

xxxi Литвин М. Назв. праця. – С. 129.

xxxii Киричук Ю. Українсько-польське збройне протистояння у 1942 – 1943 рр. // Схід. – 2000. – № 1. – С. 48 – 49.

xxxiii Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 11, 14, 209; його ж. Джерела дослідження збройного протистояння... – С. 343 – 359; його ж. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни... – С. 53; його ж. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни... – С. 121.

xxxiv Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 45, 47; його ж. Джерела дослідження збройного протистояння... – С. 343, 347, 348.

xxxv Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр. – С. 27 – 28.

xxxvi Мотика Г. Історіографія Народної Польщі про польсько-українські взаємовідносини в 1939 – 1956 рр. // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Історія. Ч. 2: ХХ століття. – Одеса – Київ – Львів, 1999. – С. 85 – 90; Грицьків Р. Польська історіографія українсько-польського збройного конфлікту часів Другої світової війни // Український визвольний рух. Зошит 2. – С. 148 – 170; Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні... – С. 90 – 101; Марчук І. Рец. на: Semaszko W., Semaszko E. Ludobojstwo dokonane przez nacionalistow ukrainskich na ludnosci polskiej Wolynia 1939 – 1945. – Warszawa, 2000. – T. I. – S. 1 – 1000; T. II. – S. 1001 – 1440 // Український визвольний рух. Зошит 2. – С. 171 – 180; його ж. Хто ж спровокував конфлікт? // Визвольний шлях. – 2003. – Кн. 5. – С. 118 – 127; Патриляк І. Нетрадиційний погляд на українсько-польські взаємини: (Torzecki R. Polacy i Ukraincy. Sprawa ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1993, 339 s.). // Молода нація. – 2001. – № 1. – С. 184 – 193; Цепенда І.Є. Вибрані проблеми українсько-польського протистояння 1943 – 1947 років в оцінках сучасних польських істориків // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2001. – Т. 7(9). – С. 693 – 700; Швагуляк М. Рец. на: Torzecki R. Polacy i Ukraincy. Sprawa ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1993 // Україна модерна. – 1996. – № 1. – С. 193 – 198.


 
 

Цікаве

Загрузка...