WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Військові дії на Правобережній Україні (1658-1681рр.) - Дипломна робота

Військові дії на Правобережній Україні (1658-1681рр.) - Дипломна робота

40 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т.ІІ. – С.65.

41 Барсуков В. Род Шереметевых. – С.291.

42 Калинычев Ф. Правовые вопросы военной организации Русского государства в первой половине XVII века. – М.: Госюриздат, 1954. – С.142.

43 Бескровный И. Очерк военной историографии России. – М.: АН СССР, 1962. – С.215.

44 Чернов А. Вооруженные силы Российского государства в XV-XVII веках. – М.: Воениздат, 1954. – С.94-95.

45 Паласиос-Фернандес. Московские стрельцы // Цейхгауз. – 1991. - №1. – С.8.

46 Герасимчук В. Чуднівська компанія. – С.43.

47 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С.61.

48 Герасимчук В. Чуднівська компанія – Т. 110. С. 44.

49 Там само. – С.45.

50 Герасимчук В. Чуднівська компанія – Т.111. – С. 54.

51 Герасимчук В. Чуднівська кампанія. – С.54.

52 Герасимчук В. Чуднівська кампанія. – С.54.

53 Там само. – С. 54-55.

 В Польщі великими гетьманами були: Ян Собеський - коронним, а польним – Дмитро Вишневецький. В Литві великими гетьманами були: Михайло Пац – коронним, а Михайло Казимир Радзівіл – польним.

54 Герасимчук В. Чуднівська кампанія. – С. 55.

** Хоругва – підрозділ у війську Польщі і Литви в ХVІ-ХVІІІ століттях, відповідає сучасній роті.

55 Там само. – С.56.

56 Барсуков А. Род Шереметевых. – С. 321.

57 Герасимчук В. Чуднівська компанія. – С. 61-62.

58 Павлищев А. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – Т.ІІ. – С.263.

59 Барсуков А. Род Шереметевых. – С.338.

60 Барсуков А. Род Шереметевых. – С.347-351.

61 Там само. – С.352.

62 Герасимчук В. Чуднівська компанія – Т.112. – С.79.

63 Там само. – Т.111. – С.82.

64 Павлищев А. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С.275.

65 Герасимчук В. Чуднівська компанія. – С. 89.

66 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С. 64.

67 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С. 68

68 Галактинов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60 годах XVII века. – С. 53.

69 Павлищев А. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С. 358.

70 Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб'янки. – С.152.

71 Павлищев А. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С.358.

72 Яворницький Д.Я. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1991. – Т. ІІ. – С. 246-247.

73 Рыбаков Б.А. Россия, Польша и Причерноморье в XV-XVII веках. – М.: Наука, 1979. - С.383.

74 Літопис Самійла Величка. – С.73-75

75 Korzon T. Historya Polski. – С. 199.

76 Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – С.5.

77 Там само. – С. 7.

78 Korzon T. Historya Polski. – С. 199.

79 Там само. – С. 200.

80 Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 7.

81 Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – С.8.

82 Там само. – С.8

83 Там само. – С.10.

84 Korzon T. Historya Polski. – С.202.

85 Бобржинський М. Очерк истории Польши. – С-П.б., 1888. – С.220.

86 Korzon T. Historya Polski. – С.202.

87 Соловьев С.М. История России съ древнейшихъ временъ. – С-П.б.: Общественная польза, 1894. – Кн.IV. – Т.11-12. – С.815.

88 Kołodziejczyk D. Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699 r. – С.56.

89 Kołodziejczyk D. Podole... – С.57.

90 Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – С.11.

91 Kołodziejczyk D. Podole... – С.63.

92 Korzon T. Historya Polski. – С.203.

 За турецьким звичаєм, за дату укладання договору вважалась дата ратифікації його султаном, а не підписання договору двома сторонами.

93 Kołodziejczyk D. Podole... – С.65.

94 Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 12.

95 Kołodziejczyk D. Podole... – С.66.

96 Korzon T. Historya Polski. – C.203.

97 Kołodziejczyk D. Podole... – С.78.

98 Wolinski J. Epilog elekciji 1674 r. – C.2-3.

* Капиджи-паша – начальник сторожі воріт султанського палацу в Стамбулі або командир загону цієї сторожі.

99 Крикун М.Турецький похід у Правобережну Україну 1674 р. – С.126.

100 Там само. – С.126.

101 Wolinski J. Z dziejow wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. – C.67.

102 Крикун М.Турецький похід... – С.126.

103 Там само. – С.127.

104 Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб'янки. – С. 214.

105 Акты относящиеся к истории Южной и Западной Росси собранные и изданные археографическою комиссиею. – С. 588.

106 Там само. – С.577; 588.

107 Акты относящиеся к истории Южной и Западной Росси собранные и изданные археографическою комиссиею. – С. 522.

108 Wjcik Z. Rzeczpospolita wobec Turcij i Rosji 1674-1675: Studia z dziejw polskiej polityki zagranicznej. – С. 27.

109 Крикун М.Турецький похід... – С. 130.

110 Там само. – С. 131.

111 Woliński J. Z dziejow wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. – С.142.

112 Крикун М.Турецький похід... – С. 131.

113 Wolinski J. Z dziejow wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. – C. 85.

114 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII століття (1648 1676). – С.326.

115 Kołodziejczyk D. Podole... – С. 81.

116 Історія Львова. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 67.

117 Kołodziejczyk D. Podole... – С. 82.

118 Дедицький Б.А. Литературный сборник издаваемый Галицко-Русскою матицею. – Львів: Типографія Ставропігійського Інституту, 1891. – С. 537-538.

119 Kołodziejczyk D. Podole... – С. 83.

120 Там само. – С 85.

121 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII століття (1648-1676). – С. 324.

122Акты относящиеся к истории Южной и Западной Росси собранные и изданные археографическою комиссиею. – С. 542.

* Каймакан, каім-макам – наближена до султана особа, яку він уповноважував виконувати важливі доручення.

** Дефтердар – скарбник, голова імперської скарбниці.

* Спагії – власники військово-ленних земель.

123 Крикун М.Турецький похід... – С.134.

 Серденята – козаки піхотних не городових полків, які були постійною опорою гетьмана

124 Акты ЮЗР. – С. 546, 594-595.

125 Крикун М.Турецький похід... – С. 136.

126 Акты ЮЗР. – С. 606.

127 Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб'янки. – С. 218.

128 Акты ЮЗР. – Т. ХІІ. – С. 7.

129 Там само. – С. 6-11.

130 Крикун М.Турецький похід... – С. 145.

131 Літопис Самовидця. – С. 119.

132 Акты ЮЗР. – Т.ХІ. – С. 636; Див. також: Літопис Самовидця. – С. 119.

133 Акты ЮЗР. – Т.ХІ. – С. 636, 655.

134134 Крикун М.Турецький похід... – С.149.

135 Літопис С.Величка. – С.353-354.

136 Акты ЮЗР. – С .650.

137 Крикун М.Турецький похід... – С.151.

138 Літопис С.Величка. – С. 354.

139 Крикун М.Турецький похід... – С. 151.

140 Літопис С.Величка. – С. 354.

141 Kołodziejczyk D. Podole... – С. 47.

142 Крикун М.Турецький похід... – С. 163.

143 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – М.: МГУ, 1949. – С. 134-135.

144 Там само. – С.135.

145 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С.136.

146 Там само. – С.136.

147 Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. – Львів: Накладом книгарні НТШ, 1948. – С. 346.

148 Літопис Самійла Величка. – С. 213-224.

149 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С. 140.

150Літопис Самійла Величка. – С. 226.

151 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С. 146.

152 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С. 148.

153 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С .150.

154 Соловьев С.М. История России с древнейшихъ временъ. – Кн.IV. – Т.11-12. – С. 623.

155 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С. 152.

156 Там само. – С.153.

157 Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – С. 157.


 
 

Цікаве

Загрузка...