WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Військові дії на Правобережній Україні (1658-1681рр.) - Дипломна робота

Військові дії на Правобережній Україні (1658-1681рр.) - Дипломна робота

1699 рік став визначальним. Між Польщею і Туреччиною – було укладено Карловецький мир, за яким Туреччина відмовилась від Поділля на користь Польщі. У Польської держави відпала потреба у козацькій військовій силі.

Так закінчився один з найтрагічніших періодів в історії України. Трагізм даної ситуації полягав в тому, що українці, замість того щоб об'єднатись для боротьби зі спільним ворогом, постійно вели міжусобні війни за владу, чим завжди користались вороги.

Список використаних джерел і літератури

Опубліковані джерела:

 1. Акты относящиеся к истории Южной и Западной Росси собранные и изданные археографическою комиссиею. – С-П.б.: 1882. – Т.V: 1633-1699. – С.1853.

 2. Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторстве. – К.: 1898. – С.846.

 3. Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб'янки. – К.: Знання, 1992. – С.189.

 4. Літопис Самійла Величка. – К.: Дніпро, 1991. – Т. І. – С.370; Т.ІІ – С.643.

 5. Літопис Самовидця. – К.: Либідь, 1971. – С.207.

Література:

 1. Барсуков А. Род Шереметевых. – С-П.б.: 1888. – Т.V. – С.467.

 2. Бескровный И. Очерк военной историографии России. – М.: АН СССР, 1960. – 318с.

 3. Бобржинський М. Очерк истории Польши. – С-П.б., 1888. – С.340.

 4. Вернадский Г. Русская история. – М.: АГРАФ, 2001. – С.541.

 5. Галактинов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60 годах XVII века. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1960. – С.106.

 6. Герасимчук В. Чуднівська компанія // НТШ. – Львів, 1912. – Т.111. – С.53-82; Т.112. – С.74-89.

 7. Грушевський М. Історія України-Руси. – К.: Наукова думка, 1991. – Т.9. – 628.

 8. Дедицький Б.А. Литературный сборник издаваемый Галицко-Русскою матицею. – Львів: Типографія Ставропігійського Інституту, 1891. – С.939.

 9. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. – Т.ІІ. – С.349.

 10. Дюпуи Р.Е., Дюпуи Т.Н. Всемирная история войн. – М: АГРАФ, 1997. – Т.ІІ. – С.894.

 11. Історія Львова. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 397.

 12. Калинычев Ф. Правовые вопросы военной организации Русского государства в первой половине XVII века. – М.: Госюриздат, 1954. – С.172.

 13. Кордт В. Чужоземні подорожні по Східній Європі до 1700 р. – К.: УАН, 1926. – С.207.

 14. Костомаров М. Історія України в життєписах визначних її діячів. – Львів: Накладом книгарні НТШ, 1948. – С. 456.

 15. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХVІ – ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. – К.: Наукова думка, 1993. – С.259.

 16. Крикун М.Турецький похід у Правобережну Україну 1674 р. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С.123-164.

 17. Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – Львів, 1925. – С.14.

 18. Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи. – М.: Крон-Пресс, 1999. – С.695.

 19. Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – К.: Академія наук Української РСР, 1941. – С.89.

 20. Новичев Л.Д. История Турции: эпоха феодализма (ХІ ХVІІІ в.). – Л.: ЛГУ, 1963. – С.352.

 21. Павлищев А. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С-П.б.: 1887. – Т.ІІ. – С.430.

 22. Паласиос-Фернандес. – Московские стрельцы // Цейхгауз – 1991. - №1 – С.8-15.

 23. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К.: Либідь, 1995. – Т.ІІ: від середини ХVІІ століття до 1923 року. – С.603.

 24. Рыбаков Б.А. Россия, Польша и Причерноморье в XV-XVII веках. – М.: Наука, 1979. – С.383.

 25. Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. – М.: МГУ, 1949. – С. 173.

 26. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII століття (1648 1676). – К .: Альтернатива, 1999. – Т.7. – С.351.

 27. Соловьев С.М. История России съ древнейшихъ временъ. – С П.б.: Общественная польза, 1894. – Кн.IV. – Т.11-12. – С.815.

 28. Чернов А. Вооруженные силы Российского государства в XV-XVII веках. – М.: Воениздат, 1954. – С.224.

 29. Яворницький Д.Я. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1991. – Т. ІІ. – С. 391.

 30. Яковлів А. Українсько-Московські договори в XVII-XVIII ст. – Варшава, 1934. – С .175.

 31. Kołodziejczyk D. Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699 r. – Warszawa: Ofieyna Wydawnicza POLCZEK Polsiego Czerwonego Krzyża, 1994. – С.255.

 32. Korzon T. Historya Polski. – Kijow, 1918. – С. 380.

 33. Wolinski J. Epilog elekciji 1674 r. - Krakow: nakladem polskiej akademii umiejetnoscei, 1952. – С.53.

 34. Wolinski J. Z dziejow wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. – Warszawa: Ministerstwo obrony narodowej, 1960. – C.203.

 35. Wjcik Z. Rzeczpospolita wobec Turcij i Rosji 1674-1675: Studia z dziejw polskiej polityki zagranicznej. – Wrocław etc., 1976. – С. 27.

1 Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХVІ – ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. – К.: Наукова думка, 1993. – С.3-125.

2 Герасимчук В. Чуднівська кампанія // Наукове Товариство ім. Шевченка. – Львів, 1912. – Т.110. – 235с. – Т.111. – 242с. – Т.112. – 237с.

3 Барсуков А. Род Шереметевых. – С-П.б.: 1888. – Т.V. – 467с.

4 Павлищев А. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – С-П.б.: 1887. – Т.ІІ. – 430с.

5 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – К.: Академія наук Української РСР, 1941. – 89с.

6 Крип'якевич І.П. Гетьман Петро Дорошенко. – Львів, 1925. – 14с.

7 Крикун М.Турецький похід у Правобережну Україну 1674 р. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С.123-164.

8 Галактинов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60 годах XVII века. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1960. – 106с.

9 Kołodziejczyk D. Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699 r. – Warszawa: Ofieyna Wydawnicza POLCZEK Polsiego Czerwonego Krzyża, 1994. – 255с.

10 Wolinski J. Epilog elekciji 1674 r. - Krakow: nakladem polskiej akademii umiejetnoscei, 1952. – 53с.; Wolinski J. Z dziejow wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. – Warszawa: Ministerstwo obrony narodowej, 1960. – 203с.

11 Wjcik Z. Rzeczpospolita wobec Turcij i Rosji 1674-1679: Studia z dziejw polskiej polityki zagranicznej. – Wrocław etc., 1976. – 249с.

12 Дюпуи Р.Е., Дюпуи Т.Н. Всемирная история войн. М: АГРАФ, 1997. – Т.ІІ. – 894с.

13 Korzon T. Historya Polski. – Kijow, 1918. – 380с.

14 Полонська-Василенко Н. Історія України. – К.: Либідь, 1995. – Т.ІІ: від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 603с.

15 Грушевський М. Історія України-Руси. – К.: Наукова думка, 1991. – Т.9. – 628с.

16 Вернадский Г. Русская история. – М.: АГРАФ, 2001. – 541с.

17 Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской империи. М.: Крон-Пресс, 1999. – 695с.

18 Новичев Л.Д. История Турции: эпоха феодализма (ХІ ХVІІІ в.). – Л.: ЛГУ, 1963. – 352с.

19 Акты относящиеся к истории Южной и Западной Росси собранные и изданные археографическою комиссиею. – С-П.б.: 1882. – Т.V.: 1633-1699. – 1853с.

20 Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторстве. – К.: 1898. – 846с..

21 Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб'янки. – К.: Знання, 1992. – 189с.

22 Літопис Самійла Величка. – К.: Дніпро, 1991. – Т. І. – С.370; Т.ІІ – 643с.

23 Літопис Самовидця. – К.: Либідь, 1971. – 207с.

24 Галактинов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60 годах XVII века. - С.48.

25 Літопис Самійла Величка. – Т. І. – С.363.

26 Яковлів А. Українсько-московські договори ХVІІ-ХVІІІ ст. – Варшава, 1934. – С.92.

27 Галактинов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60 годах XVII века. – С.50.

28 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С.57.

29 Галактинов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60 годах XVII века. – С.51.

30 Там само. – С. 58.

31 Там само. – С. 58.

32 Літопис Величка. – Т. ІІ. – С. 28.

33 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С. 59.

34 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С.59.

35 Літопис Самовидця. – С. 62.

36 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С. 60.

37 Герасимчук В. Чуднівська компанія. – Т.110. – С. 43.

38 Там само. – С.43.

39 Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654 – 1664). – С.61.


 
 

Цікаве

Загрузка...