WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Етнополітичний вимір державності - Реферат

Етнополітичний вимір державності - Реферат

Наведені у таблиці 1 дані свідчать, що найбільші етнічні громади України здебільшого мешкають компактно або ж реґіонально визначено. Домінантною релігійною орієнтацією для них є православ'я, при цьому переважає сільський тип поселення, але в кількісному відношенні домінує урбанізоване населення найчисленніших етнічних громад України. Як відомо, компактність та урбанізованість більше сприяють політизації, ніж дисперсність і аґрарний тип поселення.

Розглянемо тепер наступну коґорту, чисельність якої не перевищує стотисячного бар'єра, але дорівнює не менш ніж п'яти-десяти тисячам осіб. Ці етноси можна назвати етносами вище середньої кількості.

Таблиця 2.

етнічна група

загальна кількість

характер розселення

тип поселення

релігійна орієнтація

греки

98,6 тис.

компактний

сільський та міський

православна

казанські татари

90 тис.

дисперсний

переважно міський

ісламська

вірмени

60 тис.

дисперсний

міський

вірмено-григоріанська церква

німці

понад 50 тис.

переважно компактний

здебільшого сільський

протестантська

Дані таблиці 2 показують, що етноси вище середньої кількості живуть порівну компактно і дисперсно. Переважає міський тип поселення, а серед релігійних орієнтирів домінує християнська орієнтація при конфесійній неоднорідності. Зберігається також ісламська та з'являється протестантська орієнтації. На відміну від попередньої кoґорти, тут немає громад, які безпосередньо мали б контакт зі своїми історичними батьківщинами, що, звичайно, посилює відчуття ізольованості від свого етнічного ядра, але дозволяє, разом з тим, зберігати власну етнічну ідентичність.

В Україні є також етноси, які належать до середньої коґорти, кількість яких в межах від десяти до п'ятдесяти тисяч чоловік. Таких громад усього три.

Таблиця 3.

етнічна група

загальна кількість

характер розселення

тип поселення

релігійна орієнтація

циґани

близько 50 тис.

дисперсний, але є реґіональні компактні поселення

важко визначити

переважно православна

гагаузи

понад 30 тис.

компактний

переважно сільський

православна

грузини

25 тис.

дисперсний

переважно міський

грузинська автокефальна церква

Дані таблиці 3 вказують на переважну дисперсність розселення її представників з балансом міського та сільського типів поселення, з домінуванням християнської орієнтації та певними конфесійними відмінностями. До цієї коґорти потрапили два своєрідних народи: циґани, етнос, що створив власну соціальну організацію — табір, а живучи серед іноетнічного населення, сприймає його релігійну орієнтацію як власну, та гагаузи — один із чотирьох етносів на теренах України, який може вважатися автохтоном, поряд із українцями, караїмами і кримськими татарами, адже етногенез гагаузів проходив здебільшого на території їхнього постійного проживання.

Нарешті, ще одна коґорта етнічних громад, чисельність якої перебуває в межах від тисячі до десяти тисяч осіб. Це етноси нижче середньої чисельності в структурі народонаселення України.

Таблиця 4.

етнічна група

загальна кількість

характер розселення

тип поселення

релігійна орієнтація

словаки

близько 10 тис.

компактний

переважно сільський

католицька

чехи

понад 9 тис.

дисперсний

переважно міський

католицька

латиші

прибл. 7 тис.

дисперсний

міський

лютеранська

литовці

понад 5 тис.

дисперсний

міський

католицька

естонці

близько 5 тис.

дисперсний, але реґіональні поселення

переважно міський

протестантська

караїми

понад 1,5 тис.

переважно компактний

міський

іудейська

З таблиці 4 видно, що серед цієї етнічної коґорти домінує дисперсний характер розселення при переважно міському типі поселення. Тут переважає католицько-протестантська орієнтація. Своєрідністю цієї коґорти є й те, що сюди потрапляє така етногрупа, як караїми — етнос автохтонного походження, для якого властива чітка етнічна ідентичність, збереження мови, антропонімів та іудейське віросповідання.

За характером розселення найчисельніших етнічних спільнот Україна поєднує дисперсність одних та компактність других, високу урбанізованість з домінуванням аґрарного населення, близькість розташування до своїх історичних батьківщин з їх віддаленістю.

Далеко не всі етнічні групи представлені в цих таблицях. Не ввійшли до них так звані малочисельні (переважно по кілька сот, а то й десятків осіб) етнічні групи, вивчення яких — завдання етнології та політичної етнології. Доводиться констатувати таке явище, як партикуляризація етнічних інтересів, фраґментаризація та сепарація за власними уподобаннями, що створює своєрідну альтернативу консолідаційним процесам.


 
 

Цікаве

Загрузка...