WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Україна на початку ХХ ст. - Реферат

Україна на початку ХХ ст. - Реферат

Україна на початку ХХ ст.
Таблиця . Економічний розвиток українських земель
У складі Російської імперії У складі Австро-Угорської імперії
Входила Східна, Південна та Центральна Україна, де проживало понад 20 млн. українців.
Українські землі давали 70 % ву-гілля, 57.2 % залізної руди, 52 % чавуну, 80 % цукру імперії, 90 % експортованої Росією пшениці.
На Україну припадало 70 % усього видобутку сировини імперії та 15 % її потужностей у виробництві готових товарів. Економічна криза 1900-1903 pp. найбільшої гостроти набула у важкій промисловості.
Високий рівень концентрації ви-робництва. Монополістичні об'єднан-ня: синдикат цукрозаводчиків (1887), "Продамет", "Трубопродажа". "Продвагон" (1902), "Цвях" (1903), "Продвугілля" (1904). Швидко розвивається кооперативний рух, який очолював "артільний батько" М. Левитський.
Нараховувалося 130 міст (Одеса -404 тис. мешканців. Київ - 248 тис., Харків - 174 тис.). Українці становили менше третини міського населення. На селі зберігалося поміщицьке землеволодіння, яке швидко занепадало. Поглибилася соціальна диференціація селянства.
Малоземелля штовхало селян до міграції у східні райони Імперії.
Царський уряд переслідував українську мову, культуру
Входила Східна Галичина, Буко-вина, Закарпаття. Проживало близько 5 млн. українців.
Ці землі були одними з найубогі-ших у Європі, їх називали "коморою економічних абсурдів". У промисло-вості" переважали дрібні підприємст-ва. Найбільш розвинуті галузі промисловості: нафтова (давала 5 % світового видобутку нафти), дере-вопереробна, горілчана, видобуток солі, гірського воску.
Виникають монополістичні об'єднанні: "Галицько-Карпатське товариство", "Галичина", "Мундус", "Сольва".
У 1904 р. засновано Ревізійний союз українських кооперативів (РСУК), що став організаційно-ідейним центром українських коопе-ративів. На початку XX ст. пряшівсь-кий єпископ Ю. Фірцак започаткував "Верховинську акцію" (так назвали ряд заходів щодо поліпшення стано-вища селян), засновувалися коопера-тиви, ощадні каси, господарські та промислові спілки.
Найбільші міста: Львів (200 тис. мешканців); Чернівці, Мукачеве. Українці становили 25-30 % міських жителів. Поляки - понад 30 %, євреї - більше 40 %.
Продовжувало зберігатися помі-щицьке землеволодіння (понад 40 % орних земель належало 2400 великим землевласникам).
Безземелля селян зумовило велику еміграцію за океан
Таблиця . Наростання революційного руху
Робітничий рух Селянський рух Студентсько-учнівський рух Земсько-ліберальний рух
Основні форми: страйки, демонстрації.
Початок рухові пок-лала перша в Російсь-кій імперії велика маїв-ка 1 травня 1900 р. в Харкові (взяло участь 10 тис. чоловік, розігнана військами, 150 чоловік за-арештовано).
1901-1902 pp. страйки і демонстрації пройшли в Києві, Хар-кові, Катеринославі, Одесі, Полтаві. В лип-ні-серпні 1903 р. до за-гальнополітичного страйку приєдналися робітники Одеси, Киє-ва, Миколаєва, Єлиса-ветграда, Катерино-слава, Житомира, Дон-басу, Чернігова, Севас-тополя Спрямований проти поміщиків, за ліквідацію поміщицького землеволодіння й розподіл землі між селянами. У 1900-1904 pp. на Україні сталося понад 1000 селянських виступів, що охопили 1300 сіл. Кількість активних учасників становила понад 800 тис. чоловік.
Широкого розмаху селянські виступи набрали в Полтавській, Харківській губерніях весною 1902 р. Вони охопили 337 сіл з населенням 160 тис. чоловік. Селяни розгромили 105 маєтків. Виступи були придушені війсь-ками. Понад 1 тис. чол. було віддано під суд. На селян накладено грошовий штраф у 800 тис. крб.
У червні-серпні 1902 р. відбувся масовий страйковий рух селян Західної України, в якому взяло участь понад 100 тис. чол. Був придушений військами. Поміщики пішли на поступки Активізації руху сприяли "Тим-часові правила про відбування військової повинності вихованцями вищих навчальних закладів, яких виганяють з цих за-кладів за вчинення гуртом безпорядків", затверджені в 1899 р.
У червні 1900 р. в Одесі пройшов нелегальний Всеросійський з'їзд студентів. Поліція заарештувала делегатів.
У січні 1901 р. за розпоряджень-ням властей 183 студентів Київського університету за революційну діяльність було віддано у солдати. У січні-лютому 1902 р. пройшов загальноросійський студентський страйк, в якому взяло участь 30 тис. студентів 35 вищих навчаль-них закладів.
У 1901 р. активізувався студент-сько-учнівський рух у Галичині. Його очолили студенти Львівсько-го університету. Вимагали скасу-вання обмежень на культурний розвиток українського народу, створення українського університету Центрами лібераль-ного руху стають земства.
У 1901 р. у Полтаві представники земств чотирьох лівобережний губерній України провели з'їзд. У його роботі активну участь брав В. Г. Короленко. З'їзд ух-валив резолюцій з ви-могою заборонити ті-лесні покарання.
У 1904 р. земський ліберальний рух вилився у "земську" і "бенкетну" кампанії, На своїх зборах, з'їздах, бенкетах, у петиціях земці-ліберали зверталися до царського уряду з про-ханням провести рефо-рми зверху
Таблиця № . Галичина в українському національному русі
Дата Подія Зміст і наслідки
Кінець ХІХ - початок ХХ ст.
1896 р.
1896 р.
1899 р.
1900 р.
Травень 1900 р. Боротьба українців за загальне виборче право
Молодий радикал Юліан Бачинський написав працю, в якій висунув ідею українського іредентизму
І. Франко написав рецензію на книгу Ю. Бачинського
Народовці Ю. Романчик і К. Левицький, радикали М. Грушевський і І. Франко заснували Українську національно -демократичну партію (УНДП)
Ліві радикали і українські соці-ал-демократи заснували Українську соціал-демократичну партію (УСДП)
Кирило Трильовський, адвокат, один із провідних діячів Галицької радикальної партії, заснував у с. Заволя на Станіславщині перший осередок "Січі" Скасовано систему курія і запроваджено загальне виборче право (1907 р.)
Доводив необхідність створення власної Україн-ської соборної держави
Обстоював ідею політич-ної незалежності України
Стояла на ліберальній платформі. Найближча мета - здобуття автономії Галичини в складі Австро-Угорської імперії. Довго-тривала мета - здобуття Україною незалежності. Була найбільшою українсь-кою партією Галичини
Центральним органом стала газета "Воля", а лідерами - М. Ганкевич, С. Вітик. УСДП визнавала лише легальні форми боротьби, вважала, що капіталізм можна замінити соціалізмом тільки шляхом реформ, визнавала теорію "культурно-національної автономії"
Масова молодіжна орга-нізація, діяльність якої була спрямована на фізичне загартування і виховання молодих українців у дусі

 
 

Цікаве

Загрузка...