WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Україна в першій світовій війні - Реферат

Україна в першій світовій війні - Реферат

КПУ О. Кириченко, М. Подгорний). Робилися спроби шляхом змови усунути М. Хрущова від влади (наприклад, в 1957р.).
" В умовах "холодної війни" СРСР не був підтриманий провідними капіталістичними державами.
" М. Хрущов - ініціатор десталінізації - був людиною суперечливою і непослідовною, надзвичайно емоційною, амбіціозною, схильною до адміністративного вирішення проблем, здатною на пусті обіцянки
В жовтні 1964 р. рішенням Пленуму ЦК КПРС М. Хрущова було усунуто з посади Першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СРСР (останню посаду він обіймав з 1957 p.). Першим секретарем було обрано Л. Брежнєва. Докладніше про діяльність М. Хрущова розповідається у підручнику з Всесвітньої історії.
М. Хрущов, відправлений на пенсію, напише книгу спогадів, яка пізніше вийде з друку під назвою "Пенсионер союзного значення".
Непослідовність в політиці десталінізації викликала опір і з боку її прибічників, що прагнули до її поглиблення. Наприкінці 50-х - на початку 60-х років з'являється рух інакомислячих - дисидентів.
Дисиденти відкрито висловлювали свої погляди, піддавали критиці політику КПРС і радянського уряду В Україні дисиденти висловлювались за незалежну українську державу, проти колоніальної політики центру. Дисидентство - мирна боротьба, мета якої - переконати загал, суспільство в необхідності демократичних змін.
Економічні успіхи, що були досягнуті наприкінці 50-х - на початку 60-х років, стали основою впевненості керівництва країни в тому, що в найближчий час в СРСР буде побудовано матеріально-технічну базу комунізму. Ця впевненість відбилась в Програмі КПРС, що була прийнята XXII з'їздом КПРС в 1961р.
Символами цього часу стали визначні досягнення СРСР в освоєнні космосу - запуск першого в світі штучного супутника Землі 4 жовтня 1957 р. і політ в космічний простір першої в світі людини- громадянина СРСР Юрія Олексійовича Гагаріна 12 квітня 1961 р.
Але, як засвідчив подальший розвиток подій, закріпити економічне зростання не вдалося. Уряд, ЦК КПРС розпочали пошук шляхів реформування економіки, які б не чіпали її командно-адміністративної суті. Таке реформування, як висвітили подальші події, вело лише до тимчасового поліпшення стану справ.
Заходи КПРС і уряду в сфері економіки (кінець 50-х - перша половина 60-х років)
Дата Зміст Мета
1957 р. Заміна галузевих міністерств територіальними органами управління - радами народного господарства (раднаргоспами) Децентралізація управління економікою
1958р. Реорганізація МТС (машинно-тракторних станцій), внаслідок якої колгоспи, радгоспи зобов'язалися викупати техніку у держави (МТС), а ремонтувати в РТС (ремонтно-тракторних станціях) Надання колгоспам більшої господарської само-стійності
1959-1965 pp. Укрупнювання колгоспів, ліквідація малих селищ, хуторів як економічно безперспективних Поліпшення умов праці і побуту селян, створення більш рентабельних гос-подарств.
Обмеження індивідуальної трудової діяльності селян, зменшення присадибних ділянок Поліпшення ставлення селян до праці в колгоспах і радгоспах
Впровадження в широких масштабах на полях колгоспів і радгоспів кукурудзи (за досвідом США). Збільшення кількості зерна і корму для тварин.
1962 р. Створення в Москві державних комітетів, відповідальних за впровадження нової техніки. Прискорення створення і впровадження нової техніки.
1963р. Створення Вищої Ради Народного Господарства СРСР Вдосконалення управління економікою.
?
Література
Початок нового українського відродження - З'являються твори, що звільнилися від ідеологічних догм, з критичним осмисленням життя.
- Широкого суспільного резонансу набули твори О.Твардовського, В.Дудінцева, А.Вознесенського - російських письменників, чия творчість істотно вплинула на духовне життя суспільства.
- Яскравими діячами українського відродження стали: О Довженко (повість "Зачарована Десна"), Г.Тютюнник (роман "Вир"), В.Симоненко ("Земне тяжіння" та Ін.), Л.Костенко ("Проміння землі", "Мандрівне серце"), О.Гончар ("Тронка") та багато інших.
Мистецтво
Відродження у мистецтві - Поява нового покоління художників (В.Закрецький, А.Горська, П.Заливаха, В.Кушнір, Г.Севрук).
- Створення талановитих музичних творів (Третя симфонія Б.Лятошинського, опери Г.Майбороди, Ю.Мейтуса та багато інших).
- Створення нових кінофільмів (сценарії кінофільмів О.Довженка "Антарктида", "Зачарована Десна", "Поема про море"; С.Параджанова "Тіні забутих предків"; В.Денисенко "Сон" та ін.).
Радикальні реформи
" Утворення в економіці різних форм власності (державної, приватної, кооперативної, акціонерної тощо) і умов для розгортання підприємницької діяльності.
" Розвиток ринкових відносин, які б будувались на чесній конкуренції виробників товарів. Демократизація політичної системи, методів керівництва, всього суспільства.
" Перерозподіл частини функцій центральної влади на користь республіканської, обласної, міської ланок.
" Зміна позиції КПРС у суспільстві, ліквідація контролю КПРС над органами влади і управління, створення багатопартійної політичної системи.
Основні сфери прояву кризи радянської системи
Криза будь-якої політичної системи - явище складне, форми її прояву - численні і строкаті. За допомогою таблиць, в яких відображене головне, істотне, розглянемо, як проявилася криза в кожній сфері. В таблицях - два стовпчики: перший - "кризові явища", в другому - "заходи керівництва країни", що здійснювалися з метою виходу з кризи. Опрацьовуючи таблиці, зверніть увагу на таку обставину: незважаючи на значну кількість антикризових заходів, вони не вели до радикальних змін, тому що були неякісні.
Як видно з наведеної вище таблиці, керівництво країни намагалося здолати кризу в економіці. Але очікуваних наслідків вжиті заходи не дали. Більш того, незабаром відбулось повернення доадміністративних заходів. Численні керівники різних рівнів вперто не бажали відмовлятися від існуючого стану речей, демонстрували консерватизм і не бачили нових явищ в технології, науці, світовому досвіді Не вдалося приборкати тіньову економіку, побороти безгосподарність Не виконувалась Продовольча програма. Технічно відсталою, енерговитратною, неконкурентноспроможною лишалася промисловість, низькими - дисципліна і якість праці.
Кризовим був стан і в інших сферах життя.
Політико-ідеологічна криза радянської системи
Кризові явища Заходи щодо усунення кризових явищ
o Керівництво КПРС змушено відмовитись від тези про побудову комунізму до 1980 р.
o Падає авторитет КПРС, керівників партійного апарату всіх ланок.
o В суспільстві стрімко зростає розчарування в соціалістичній ідеології, починається критика її засад (світоглядних, економічних, політичних тощо) з боку дисидентів, правозихисників, діячів культури.
o Незважаючи на "залізну завісу" розповсюджується Інформація про досягнення розвинутих капіталістичних країн.
o Відбувається боротьба в керівництві країною і партією, до влади приходять прибічники неосталінізму*. o Ідеологами КПРС висувається теорія, що констатує побудову в СРСР розвинутого соціалізму - перехідного етапу до

 
 

Цікаве

Загрузка...