WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Козацькі вибори та накази - Реферат

Козацькі вибори та накази - Реферат

Але найбільше нарікання козаків викликав запроваджений 1767 року грошовий податок. До цього козацькі підпомічники платили тільки половину податку, яким обкладалися селяни й міщани, тепер же мали платити повністю. Новий податок зачепив половину козацького населення (198 295 чоловік) 6.

Таблиця 5.3

КОЗАЦЬКІ НАКАЗИ

Вибори гетьмана

Підтвердження усіх прав і привілеїв

Вільні вибори козацької старшини

Рівність у благородстві з дворянами

Скасування або зменшення грошового податку

Заборона квартирування рисійських військ і чиновників козаками

Чернігів

X

X

X

X

Миргород витяг

X

X

X

хж

x

Переяслав 1

X

X

Ж

X

X

Полтава 2

х г

х д

х в

х е

Прилуки

X

X

X

X

X

X

Старо дуб

X

X

X

X

X

Гадяч н

X

X

X

X

Київ н

X

X

Лубни н

X

X

X

X

Ніжин н

X

X

X

Заборона

використовува

ти козаків на

громадських

роботах

Припинення перепису

Право на купівлю і продаж землі

Чернігів

X

Миргород витяг

X

x

X

Переяслав 1

X

x

X

Полтава 2

х г

Прилуки

X

X

X

Старо дуб

X

X

Гадяч н

X

Київ н

X

X

Лубни н

X

Ніжин н

X

Безмитна торгівля сіллю

Загальна свобода торгівлі для козаків

Право на виробництво і продаж алкоголю

Припинення розподілу і продажу козацьких земель (особл. шляхти)

Чернігів

X

x

Миргород витяг

X

X

Переяслав 1

X

X

X

X

Полтава 2

x б

x a

Прилуки

X

Старо дуб

Гадяч н

X

X

X

Київ н

Лубни н

Ніжин н

X

a — l наказ

б — 2 накази

в — 3 накази

г — 4 накази

Д — 5 наказів

е — 5 наказів, 4 — без покриття додаткових заборгованостей

ж — без покриття додаткових заборгованостей

н — неповний

1 — об'єднаний з 18-ти наказів

2 — об'єднаний з 5-ти сотенних наказів

Як свідчать козацькі накази, він мав цілу низку серйозних недоліків: по-перше, значно збільшив податковий тягар для підпомічників; по-друге, оскільки ця категорія козаків проживала разом зі старшиною і виборними козаками і допомагала їм, певна частина цього податку лягла на плечі інших козаків; по-третє, з'явилася велика група козаків, які вже не відрізнялися у податкових справах від селян. Справді, багато з цих козаків вже виконували для землевласників селянські повинності, і виникла реальна загроза того, що вони повністю зіллються з селянством. Саме тому козаки так прагнули повернути собі давній статус, що був гарантований звичаєм та угодами,— статус шанованих вояків, вільних від усяких податків.

Іншим нововведенням Рум'янцева, яке спричинило серед козаків великий неспокій, був перепис населення. Вісім наказів містили прохання припинити перепис, що вже проводився, оскільки він не відповідав звичним нормам проведення перепису, отже, порушував козацькі права та привілеї 1. Справжньою причиною опозиції могло бути й те, що велика кількість виборних козаків 2 перебувала у ненабагато кращому становищі від козацьких підпомічників, і вони також побоювалися втратити свій соціальний статус та право на звільнення від податків.

Таким чином, доля козаків залежала від збереження українських прав і привілеїв. Альтернативи, що могли виникнути, були досить непривабливими: або перетворитися на селян, або стати частиною російського війська 3.

Для козаків збереження української автономії обіцяло соціально-економічне виживання, шлях до повернення втрачених прав та статусу і навіть можливість отримання шляхетства.

Найяскравіше відданість козаків рідним звичаям та способу життя проявилася серед тих козаків, які опинилися за межами Гетьманщини якраз напередодні проведення виборів до Законодавчої комісії. Кременчуцька й Уласівська сотні були в складі Миргородського полку до 1764 р., коли вони були переведеш у новостворену Новоросійську губернію. Ці сотні відмовилися брати участь у губерніальних виборах і, всупереч урядовим заборонам, написали наказ, обрали депутата та відправили його на комісію у Москву. У петиції, підписаній багатьма козаками, частиною старшини і навіть п'ятьма селянами, говорилося, що: "...мы нижайшие... c общества народа Малороссійскаго исключены, и имЂемъ обычаямъ и высокославныхъ Вашего И.В. предковъ для насъ свято и вечно утвержденнымъ законамъ немало отменные новоуведенные обряды, яко то распредЂлены и названы наши сотенные мЂстечка пикинерныхъ полковъ ротами; прозведены наши жъ прежде бывшіе сотники и сотенные старшини ротмистрами и другими ротными афицерами, именують и пишуть наши сотенные канцеляріи ротными правленіями, а насъ нижайшихъ, что мы исключенными отъ Малороссіи, а причисленними к Новоросійской губерніи быть вовся не желяемъ и вписыватся в пикинерную службу не хочем" 1.

Література:

 1. Аболихин Б.С. Украинское ополчение 1812 г. // Исторические записки.— № 72.— М., 1962.

 2. Багалей Д. Магдебургское право в городах Левобережной Малороссии // Журнал Министерства народного просвещения.— 1892.— № 3.— С. 1-56.

 3. Василенко М.Н. Г.Н.Теплов і його "Записка о непорядках в Малороссии" // Записки Українського наукового товариства в Києві.—1912.— Т. 9.— С. 13-23.

 4. Грушевский М. Об украинской историографии XVII века. Несколько сообщений // Bulletin de l'Academie des Sciences de l'URSS. Classe des Sciences Sociales.— M., 1934.— П. 215 — 233.

 5. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. 2-е вид.— Вінніпег, 1962.

 6. Грушевський М. Історія України-Руси. 2-е вид. В 10 т.— Нью-Йорк, 1954-1958. — Т. 6-10.

 7. Дорошенко Д. Нарис історії України. В 2 т.— Варшава, 1933.

 8. Дорошенко Д. Нарис історії України.— 2-е вид. В 2 т.— Мюнхен, 1966.

 9. Історія Русів / Під ред. О.Оглоблина.— Нью-Йорк, 1966.

 10. Історія селянства Української РСР. В 2 т.— К., 1967.

 11. Клименко П. Місто і територія на Україні за часів Гетьманщини (1654-1767 рр.) // ЗІФВ ВУАН.— 1926.— Т. 7-8.— С. 308-357.

 12. Литвиненко МА. Джерела історії України XVIII ст.— Харків, 1970.

 13. Нечипоренко П. До характеристики податкової політики уряду Єлисавети // Записки Українського наукового товариства в Київі.—1927.— Т. 26.— С. 44-47.

 14. Оглоблин О. До історії української політичної думки на початку XVIII віку // ЗІФВ ВУАН.— Т. 19.— 1929.— С. 231 — 241.


 
 

Цікаве

Загрузка...