WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Україна - правітчизна індоєвропейців - Реферат

Україна - правітчизна індоєвропейців - Реферат

редакція - всіма руками за космологічні підходи. На українському грунті. Наприклад, рішуче заперечуючи тюркське авторство "Слова...", одним з аргументів на користь україноруської природи твору вважаємо належність русичів до Дажбожих онуків. Київський, суто індоєвропейський пантеон богівскладався задовго до появи в Причорномор'ї перших туранців. Щоб зазирнути в світ небожителів, треба вгризтися в придніпровські грунти. І в граніти древніх відань. З 1977 р. друкує свої праці про космологічну сутність трипільських та пізніших поховань М.Чмихов, який під особи-стом впливом свого вчителя В.Даниленка сперся на обряди та міфи індоіранських оріїв. Не інакше, як засновником нової галузі - історичної астрономії, представлявся О.Знойко. На пріоритет претендує також Ю.Шилов. Прикро, що в гуманітарній сфері немає патентів, а тому поставимося до цього філософічне. Пальму першості комусь буде-таки присуджена. Історією. Головне - інше. Ці вчені та жменька їхніх колег (майже вся дорадянська минувшина була "неактуальною") довели: земля етнографічної України зберігає археологічні ілюстрації до Вед. Висновок напрошується сам собою: "правдоподібність" М.Грушевського підтвердилася. Україна дійсно є правітчиною індоєвропейських народів. Подобається кому із західних, північних, східних, діагональних учених чи не - та це вже факт науки. Ось чому з більшим довір'ям я ставлюся не до щойно опублікованих творів східних окупантів України-Русі, а до древньоіранських джерел. Дифтонг ей у перській мові може читатися також як ай, ий чи е/ий - залежно від регіону, часу, етносу й контексту. Планету Сатурн іранські орії йменували Ке/ийва- ном. Засновником Іранської держави був напівлегендарний цар Ке/иймарс. Перший шаг-жрець, який прийняв зороастризм і став покровителем Зороастра (Заратустри),- коваль Каві. Іранський епос розповідає про ке/ийанидську династію. Серед цих киянидів був і Ке/ий Хосров (Хорив ?). Перські кияниди, після переселення з прабатьківщини іранців, поклонялися вогню, перенесеному у вівтарі на спині бика (56). Вогонь мав божественну силу й для україноруських киянидів. Наголошу: мова йде не про рубіж І і II тис. н. е., а про рубіж II і І тис. до н. е. Характерно, що перські кияниди були кровними ворогами тюрків. Як і руські кияни. Інше питання: яким чином так сталося, як склалося? Ми перебуваємо на раціональних позиціях. Але є вчені, які пояснюють усе з теологічних позицій. Хтось воліє вбачати навіть у назві культури, яку Хвойка назвав не Халепською, а саме Трипільською, закономірний вияв триєдності Божої світобудови. Комусь же віриться, що не взагалі Божої, а Дажбожої. Редакція не виражає ідеології жодної конфесійної чи політичної течії. Мета одна: якщо так багато фактів замовчувалося - значить, щось у цьому древньоукраїнськкому феномені є істинне. Все-таки ми, українці, ніякі не молодші брати литовців, поляків чи росіян і ніякі не хозари. Не посягаючи ні на чию історію, не привласнюючи нічиєї ойкумени, час констатувати науковий факт: ми - індоєвропейці, спадкоємні щодо не менш як 7 500-річної історії своєї ж Україноруської землі. Недоцільно дублювати аргументи строєного числа "І Є". Автура солідна. Кожен має право висловитися і нести відповідальність за утверджувані наукові ідеї. А погоджуватися чи заперечувати - то вибір читачів. Dixi?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
І.ТураевБ.А. Русская наука о Древнем Востоке до 1917 года. -Л., 1927. - С. 4.
2. ЯценкоБ. Україна! Русь у ретроспектив!// Індо-Європа. - 1991. - N 1.
3. Бонград-Леви Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. - М., 1985. - С. 15.
4. Драгоманов М.П. Программа по истории Древнего Востока... - C.I.
5. Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991. -С. 61.
6. Там же.
7. Там же. - С. 65.
8. Там же. - С. 70.
9. Красуский М. Древность малороссийского языка// Індо-Європа. - 1991. - N1
10. Хвойка В. Древние обитатели Среднего Подненровьн. - К., 1913. - С. 3.
11. Там же. - С. 4.
12. Там же. - С. 5.
13. Там же.-С. 13.
14. Там же.-С. 14.
15. Хвойко В. Раскопки 1901 г. в области трипольской культуры. - СПб., 1904. - С/. 9.
16. Там же. - С. 8-9.
17. Грушевський М.С. Історія Украіни-Руси. - К., 1991. - Т. 1. - С. 61-63.
18. Там же.-С. 64-65.
19. Там же.-С. 63.
20. Щербаківський В. Формування української нації. - Прага, 1941.
21. Даниленко В.Н. Неолит Украины.- К., 1969; Энеолит Украины.-К., 1974.
22. Петров В.П. Етногенез слов'ян. - К., 1972.
23. Телегин Д.Я. Середньостогівська культура. - К., 1973; Степное Поднепровье и Нижнее Подунавье в неолите - энеолите// Кам. век на тер. Украины - К 1990.
24. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні. - К., 1989.
25. Чмыхов Н.А. Истоки язычества древней Руси. - К., 1990; Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території України.-К., 1988.
26. Шилов Ю.А. Космические тайны курганов. - М., 1990.
27. Українська народність. - К., 1990. - С. 67.
28. Там же. - С. 63.
29. Там же. - С. 65.
30. Там же. - С. 66.
31. Там же.-С. 68.
32. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі... - К., 1991.
33. Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.
34. Там же. - С. 5.
35. ГПпин А. Древность русской литератур! и образованности// Вести. Европы. - 1876.-N6.-С. 566.
36. ПСРЛ: Радзивиловская летопись. - Л., 1989. - С. 15.
37. Там же. -С. 13.
38. Микуцкий С. Наблюдения и замечания о лито-славянском языке сравнительно с прочими арийскими языками. - СПб., 1867.
39. Gimbutas М. Civilisation of Goddesses. Language of Goddesses. - Ph., 1989.
40. Шмаглий Н. Крупные трипольские поселения в между речьи Днепра и Юж/ого Буга// Первобыт. археология. - К., 1980.
41. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1991. -С. 30.
42. Там же. - С. 30.
43. Там же. - С. 35.
44. Масаутов Р. Про слово "Україна" і не тільки// Веч. Київ. - 1992. - 7 л in.
45. Пріцак О. Хозарська держава - попередниця Київської Русі. - Віче. - 992. - N 4. - С. 92.
46. Субтельний О. - С. 32.
47. Сентябрь в Париже.. .//Европеец.- 1992.-N2. -С. 13.
48. Пріцак О. Походження Русі// Хроніка - 2000. - 1992. - N 2. - С. 13.
49. Там же. - С. 20.
50. Толочко П.П. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси// Славяне и Русь. - К., 1990. - С. 104.
51. Там же.-С. 105.
52. Там же.- С. 106.
53. Довгич В. Що таке "литовщина"// Індо-Європа. - 1992. - N 1; Гумильов проти Гумильова// Розбудова держави. - 1992. - N 2.
54. Масаутов Р. Про слово...
55. Никонов В.А. География фамилий. - М., 1988. - С. 111.
56. Gropp G. Die Derbent-Inschriften und das Adur Gusnasp. - Liege. - 1975.
________________________________________
Космос Древньої України. Трипілля-Троянь: Мітологія. Філософія. Етногенез/ Упор., вступ. стаття, прим. В.Довгича. - К., 1992

 
 

Цікаве

Загрузка...