WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Столипін (Реферат) - Реферат

Столипін (Реферат) - Реферат

Водночас, здійснювалися заходи для забезпечення тривкості і стабільності трудових селянських господарств. Так, щоб уникнути спекуляції землею і концентрації власності, у законодавчому порядку обмежувався граничний розмір індивідуального землеволодіння, була дозволена продаж землі неселянам.

Закон 5 червня 1912 р. розв'язав видачу позички під заставу будь-який що одержується селянами надільної землі. Розвиток різноманітних форм кредиту - іпотечного, меліоративного, агрокультурної, землевпорядного - сприяло інтенсифікації ринкових відносин у селі.

Одночасно з виданням нових аграрних законів уряд уживає заходів до насильницької руйнації общини, не надіючись цілком на дію економічних факторів. Відразу після 9 листопада 1906 року весь державний апарат приводиться в рух шляхом видання самих категоричних циркулярів і наказів, а так само шляхом репресій проти тих, хто не занадто енергійно проводить їх у життя.

Практика реформи показала , що селянство у своїй масі було настроєно проти виділу з общини - принаймні в більшості місцевостей. Обстеження настроїв селян Вільним-економічним товариством показало, що в центральних губерніях селяни негативно ставилися до виділу з общини (89 негативних показників в анкетах проти 7 позитивних).

У сформованій обстановці для уряду єдиним шляхом проведення реформи був шлях насильства над основною селянкою масою. Конкретні засоби насильства були найрізноманітніші - від залякування сільських сходів до упорядкування фіктивних вироків, від скасування рішень сходів земським начальником до винесення постанов повітовими землевпорядними комісіями про виділення домохазяїнів, від застосування поліцейської сили для одержання "згоди" сходів до висилки супротивників виділу .

У результаті, до 1916 року з общин було виділено 2478 тис. домохазяїнів, або 26% общинників, заяви ж були подані від 3374 тис. домохазяїнів, або від 35% общинників. Таким чином, уряду не вдалося домогтися своєї мети і виділити з общини хоча б більшість домохазяїнів. Саме це і визначило крах столипінської реформи.

Селянський банк.

У 1906 - 1907 року вказівками царя частина державних і питомих земель була передана селянському банку для продажу селянам із метою ослаблення земельного дефіциту. Крім того, із розмахом проводилася Банком покупка земель із наступним перепродажем їхнім селянам на пільгових умовах, посередницькі операції по збільшенню селянського землекористування. Він збільшив кредит селянам і значно удешевив його, причому банк сплачував більший відсоток за своїми обов'язками, чим сплачували йому селяни. Різниця в платежі покривалася за рахунок субсидій із бюджету, уклавши за період із 1906 по 1917 рік 1457,5 млрд. рублів.

Банк активно впливав на форми землеволодіння: для селян, що одержували землю в одноособову власність, платежі знижувалися. У результаті, якщо до 1906 року основну масу покупців землі складали селянські колективи, то до 1913 року 79,7% покупців були одноособовими селянами.

Переселення селян.

Уряд Столипін провів і серію нових законів про переселення селян на околиці. Можливості широкого розвитку переселення були закладені вже в законі 6 червня 1904 року. Цей закон уводив свободу переселення без пільг, а уряду давалося право приймати рішення про відкриття вільного пільгового переселення з окремих місцевостей імперії, "виселення з який признавалося особо бажаним". Вперше закон по пільговому переселенню був застосований у 1905 році: уряд "відчинив" переселення з Полтавської і Харківської губерній, де селянський рух був особливо широким.

По указу 10 березня 1906 року право переселення селян було надано всім бажаючим без обмежень. Уряд асигнував чималі засоби на витрати по устрої переселенців на нових місцях, на їхнє медичне обслуговування і суспільні потреби, на прокладку доріг. У 1906-1913 роках за Урал переселилося 2792,8 тисяч чоловік. Кількість селян, що не зуміли пристосуватися до нових умов і змушених повернутися,склало 12% від загального числа переселенців. Результати переселенської компанії були такими. По-перше, за даний період був здійснений величезний стрибок в економічному і соціальному розвитку Сибір. Також населення даного регіону за роки колонізації збільшилося на 153 %. Якщо до переселення в Сибір відбувався скорочення посівних площ, то за 1906-1913 роки вони були розширені на 80%, у той час як у європейській частині Росії на 6,2%. По темпах розвитку тваринництва Сибіра також обганяв європейську частину Росії.

Кооперативний рух.

Позички селянського банку не могли цілком задовольнити попит селянина на грошову масу. Тому значне поширення одержала кредитна кооперація, що пройшла у своєму русі два етапи. На першому етапі переважали адміністративні форми регулювання відношень дрібного кредиту. Створюючи кваліфіковані кадри інспекторів дрібного кредиту й асигнуючи значні кредити через державні банки на початкові позики кредитним товариствам і на наступні позики, уряд стимулювало кооперативний рух. На другому етапі сільські кредитні товариства, накопичуючи власний капітал, розвивалися самостійно. У результаті була створена широка мережа інститутів дрібного селянського кредиту, ссуднозбережних банків і кредитних товариств, що обслуговували грошовий обіг селянських господарств. До 1 січня 1914 року кількість таких установ перевищило 13 тисяч.

Кредитні відносини дали сильний імпульс розвитку виробничих, споживчих і збутових кооперативів. Селяни на кооперативних початках створювали молочні і маслені артілі, сільськогосподарські товариства, споживчі лавки і навіть селянські артільні молочні заводи.

Агрокультурні заходи.

Одним із головних перешкод на шляху економічного прогресу села була низька культура землеробства і неписьменність переважної більшості виробників, що звикнули работать по загальному звичаю. В роки реформи селянам надавалася широкомасштабна агроекономічна допомога. Спеціально створювалися агропромислові служби для селян, що організовували навчальні курси по скотарству і молочному виробництву, упровадженню прогресивних форм сільськогосподарського виробництва. Багато уваги приділялося і прогресу системи позашкільної сільськогосподарської освіти. Якщо в 1905 році число слухачів на сільськогосподарських курсах склало 2 тисячі чоловік, то в 1912 році - 58 тисяч, а на сільськогосподарських читаннях - відповідно 31,6 тисяч і 1046 тисяч чоловік.

В даний час склалася думка, що аграрні реформи Столипін призвели до концентрації земельного фонду в руках нечисленного багатого прошарка в результаті збезземелювання основної маси селян. Дійсність показує зворотне збільшення питомої ваги "середніх верств" у селянському землекористуванні.

Зрушення в сільському господарстві. Столипінська аграрна реформа.

Розвиток капіталізму в сільському господарстві України відбувався в умовах збереження залишків феодалізму — насамперед великого поміщицького землеволодіння. На початку XX ст. тут існувало чимало поміщицьких латифундій, площі яких сягали десятків тисяч десятин землі кожна. У 1905 р. 97 найбільшим латифундіям належало близько 2 млн десятин (володіння Браницьких, По-тоцьких, Терещенків, Харитоненків, Скоропадських). В маєтках земельною площею понад 500 десятин зосереджувалося майже 9 млн десятин землі, тобто 20 % місцевого земельного фонду. Всього ж напередодні революційних подій 1905 р. на Україні налічувалося 35,2 тис. поміщицьких господарств.

Маєтне дворянство, зосередивши в своїх руках величезні матеріальні цінності, продовжувало залишатися впливовою силою в державі.

В районах виробництво високоприбуткових культур (особливо цукрового буряка) не лише землеволодіння, а й землекористування залишалося найбільш стійким, а у великих капіталістичних господарствах -навіть розширялось.

Еволюція земельних відносин на початку XX ст. відбувалася в умовах боротьби двох напрямів розвитку капіталізму в сільському господарстві. Домінуючим був пруссь-кий, тобто буржуазно-поміщицький, тип аграрної еволюції. Проте, незважаючи на всебічну підтримку царизму, дворянське землеволодіння в країні невпинно скорочувалося, а питома вага поміщиків у землекористуванні була помітно нижчою, ніж у землеволодінні. В 1906 р. дворянські маєтки на Україні складали тільки 45,5 % приватних господарств, решта їх належала купцям, заможним селянам, міщанам тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...