WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → В.Г. Поставний - вчений і педагог - Реферат

В.Г. Поставний - вчений і педагог - Реферат

довіри;у взаєминах із колегами дотримувався вимог етики… [9]. Удосконалення навчально-виховного процесу завжди займало основне місце у роботі кафедри. Апробацію нових методів Василь Георгійович починав з власної творчої лабораторії. Так, зокрема, було і під час реалізації ідеї проблемного читання лекцій (ще у 60-ті роки). Двері в аудиторії, де він читав лекції, завжди були відчинені для колег. Не було викладача на кафедрі, котрий би не пройшов у нього "стажування". Підготовка конспектів лекцій, проведення відкритих занять - було обов'язковою умовою планомірного переходу до цієї форми навчальної роботи [10]. В умовах перебудови необхідність суттєвих змін у викладанні суспільних наук стала очевидною. Впевненість, спокійність Василя Георгійовича додавала сили, надії колективу. Нові підходи удосконалення роботи кафедри він обговорював ізколегами, керівниками кафедр суспільних наук. Кафедра переходить до читання нових навчальних дисциплін: "Соціально-політична історія ХХ століття та Україна", "Політологія". "В.Г.Поставний умів дивитись у майбутнє та наближати його," - згадує про нього доц. І.С.Полторак. Бум 70-х в соціології пройшов, у кінці 80-х років нею вже не захоплювались, нова потреба ще не наступила. Але саме в цей час Василь Георгійович вирішив увести "Соціологію" у навчальну програму. Він вирішив кадрове питання, створив соціологічну групу, яка успішно працює й сьогодні [12]. В цей період було запроваджено читання спецкурсів. Зміна навчальних курсів вимагала їх методичного забезпечення, впровадження нових технологій. Стимуломв роботі у ці непрості для кафедри роки були результати: високу оцінку одержали навчальні посібники. Конспект лекцій з політології "Формування політичної культури" (керівник авторського колективу - проф. В.Г.Поставний) у 1991 р. зайняв третє місце у конкурсі навчальних посібників Мінвузу України. Кращими були визнані: "Хрестоматія з політології", навчальний посібник "Наука про політику: питання та відповіді" (автор В.Г.Поставний) та інші [14]. Творчий колектив, який був сформований В.Г.Поставним із числа викладачів політології, продовжив роботу над виданням навчальної літератури. За навчально-методичний комплекс із політології за результатами видавничої роботи 2003 року цей колектив було нагороджено премією. Доки йшли дискусії "бути чи не бути" рейтинговій системі оцінки знань студентів, В.Г.Поставний очолив роботу з розробки Положення про критерії оцінок. Практика виправдала нововведення. Важливе місце у навчальному процесі у 80-ті роки зайняла індивідуалізація навчання. Цікавий досвід було накопичено із введенням індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів, які успішно використовувалися у навчально-методичній роботі кафедри у 90 -ті роки [13]. "Василю Георгійовичу було "тісно" у рамках навчального процесу", - згадує про нього доц. Н.П.Климова, яка працювала на кафедрі в кінці 80-х років. "Пішли у минуле багаточисленні настільки "втомлюючі" зустрічі з пропагандистами, трудовими колективами. Написані перші підручники. Їх видання стало звичним процесом. Щорічні наукові конференції - звична справа. Хотілося б змін - корисних, творчих. І Василь Георгійович очолив організацію курсів перепідготовки викладачів суспільних дисциплін України" [14]. Ця робота відіграла чималу роль для слухачів як у теоретичному, так і в методичному плані. На початку 80-х років за кордоном почалась активна гуманітаризація навчання. Досвід вивчався спеціалістами кафедри (із знанням іноземних мов). Сучасні умови вимагали виховання людини із розвинутими пізнавальними нахилами, здатної до навчання, самоволодіння, виконання і управління, орієнтованої як на рішення поточних завдань, так і проблем майбутнього. В 1988-1989 н.р. на базі кафедри закладаються наукові основи процесу гуманітаризації навчання. В 1991 р. за пропозицією В.Г.Поставного в інституті було створено Раду з гуманітарної освіти. У тому ж 1991 р. професор В.Г.Поставний одержав завдання Мінвузу України розробити концепцію гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу. З його ініціативи на базі гірничого інституту були проведені науково-технічні та науково-практичні конференції, було засновано "Гуманітарний вісник" (відп. редактор - проф. В.Г.Поставний). Уже в перших випусках була запропонована модель, розроблена структура гуманітаризації освіти***. "Комплексна програма гуманітарної освіти та виховання студентів технічних вузів", підготовлена професорами В.Г.Поставним, В.Ю.Пушкіним, В.І.Тесленко, отримала диплом I ступеню Міністерства освіти України. Цілям гуманізації праці була підпорядкована і програма з пропаганди гуманітарних знань в трудових колективах міста. Соціологічні дослідження, які проводилися з 1988 р., дозволяли виявити і проаналізувати проблеми як студентських, так і трудових колективів, допомагали їхньому оперативному вирішенню [15]. В.Г.Поставний виявляв вимогливість до виконання наукових програм та індивідуальних планів наукової роботи викладачіав. Молодь проходила аспірантуру. Старше покоління працювало над дисертаціями без відриву від основної роботи. Тут виправдано працювала система не тільки закріплення наукових керівників за пошукачами, але й "наставництво". В.Г.Поставний сам консультував, контролював і турбувався про надання вільного часу для наукової роботи. Існувала взаємна заміна в навчальній роботі - надавались творчі відпустки на завершальному етапі роботи над дисертаціями. З метою апробації наукових досліджень пошукачів і аспірантів ним була організована робота з проведення регіональних і міжнародних наукових конференцій на базі кафедри. У 80-ті роки з'явилася нова форма - підготовка збірників наукових робіт для депонування в ІНІСН АН СРСР. Школу наукової роботи викладачі проходили, беручи участь у держбюджетнійта госпдоговірній тематиці. Науковим керівником усіх робіт був професор В.Г.Поставний. З метою підготовки молодої наукової зміни при кафедрі соціально-політичних наук у 1990-1991 рр. була відкрита аспірантура, розпочата справа отримала розвиток****. Професор, заслужений працівник освіти України В.Г.Поставний був людиною, котра проживала в умовах певної системи, але неординарність його особистості, прагнення до пізнання нового, яке збереглося до останніх днів, здатність об'єктивно і неупереджено бачити реальність життя такою, якою вона була, дозволили йому переглянути догми свого часу, в якому формувалась особистість, відкинути стереотипи, або піднятися над ними. У нього вистачило життєвої мудрості, щоб не триматись за минуле, побачити перспективи розвитку суспільства. Він старався прищепити молодим людям неупереджене ставлення до своєї справи. На початку 1992 р. він був учасником Республіканської конференції в м.Києві, де обговорювались питання викладання суспільних наук, виступив з пропозиціями, був включений до керівництва створюваної асоціації політологів України. Після повернення були плани, проекти… Але доля не відпустила йому більше років життя, щоб повною мірою реалізувати свої творчі замисли, він не дожив до розквіту соціально-політичних наук, але пам'ять про нього - в бажанні слідувати всьому кращому, що було зроблено ним у житті. ? Література 1. Архів Національного гірничого університету (далі НГУ). - Оп. № 4. - Од. зб. 3295. - Особиста справа. 2. Виблая Л. Высокое призвание // Днепровская правда.- 1979. - № 87. 3. Грані таланту. Рукопис. 2004. 4. Там само. 5. Архів Національного гірничого університету (далі НГУ). - Оп. № 4. - Од. зб. 3295. - Особиста справа. 6. Зі спогадів ректора університету економіки та права, доктора економічних наук А.О.Задої // Грані таланту. Рукопис. 2004. 7. Із спогадів доц. Г.Л.Первого // Там само. 8. Із спогадів доц. Г.Л.Первого // Грані таланту. Рукопис. 2004. 9. Архів кафедри історії та політичної теорії. Із спогадів до 75-річчя з дня народження В.Г.Поставного (Ю.М.Чекушина, О.В.Пожаров). 10. Дніпропетровський гірничий інститут. Книга 2. Кафедри (1899-1992). - К.: Техніка, 1995. - С.356. 11. Там само. -С.359 12. Там само. - С.361. 13. Там само. - С.356. 14. Грані таланту. Рукопис. 2004. 15. Дніпропетровський гірничий інститут. Книга 2. Кафедри (1899-1992). - К.: Техніка. - С.359.

 
 

Цікаве

Загрузка...