WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Д. Яворницький і П. Саладилов - Реферат

Д. Яворницький і П. Саладилов - Реферат

стародавніх польських документів, залучив свою знайому до перекладу німецьких текстів. У Самарканді у П. Саладилова були знайомі - П. В. Апрелєв, М. П. Петров та родина Єфремових, яким він рекомендував Д. Яворницького [3, Арх. 17486]. Стосунки між Д. Яворницьким і П. Саладиловим значно міцніють навесні 1894 р. В архіві Д. Яворницького зберігається фотографія П. М. Саладилова з дарчим написом 1894 р.: "Дорогому моєму другу и щирому козаку Д. И. Зварницкому" [3, Арх.17491]. Вони починають звертатись один до одного на "ти". П. Саладилов доклав значних зусиль щодо "визволення" Д. Яворницького із заслання. Стосовно цього П. Саладилов радився з П. П. Пелехиним (1842-1917) - хірургом, професоромВійськово-Медичної акаде-мії в Петербурзі (1877-1889), громадським діячем, меценатом. У справі Д. Яворницького П. П. Пелехин покладав усі надії на Москву, радив Д. Яворницькому залишитися в Москві, захищати там дисертацію і шукати роботу. П. Саладилов пропонував Д. Яворницькому вибрати який-не-будь учбовий заклад у Москві, і тоді він (П. Саладилов) почне клопотатися навколо влаштування Дмитра Івановича [3, Арх. 17487]. Коли Д. Яворницький мешкав у Москві, П. Саладилов допомагав йому влаштуватися викладачем у Строгановському училищі (1898 р.) [3, Арх. 17471], в комерційному училищі Штюрмера (1900 р.) [3, Арх. 17479]. Лист П. Саладилова від 26.03.1900 р. свідчить, що між ним і Д. Яворницьким то-чилися розмови про повернення останнього до Петербурга [3, Арх. 17477]. У жовтні 1901 р. в листуванні Д. Яворницького і П. Саладилова обговорювалося питання стосовно влаштування Д. Яворницького в Одеському університеті [3, Арх.17476]. Листи П. Саладилова до Д. Яворницького віддзеркалюють також діяльність петербурзького Товариства ім. Т. Шевченка, членом управи якого був П. Саладилов. У 1903 р. Д. Яворницький,, як член цього товариства, пожертвував йому 100 карбованців. Це були досить великі гроші, бо довічний внесок складав 50 карбованців. Д. Яворницький не тільки брав участь у діяльності петербурзького Товариства ім. Т. Шевченка і матеріально його підтримував, але й багато зробив щодо збирання пожертвувань на це Товариство серед широкого громадського загалу. З приводу цього він вів розмови з впливовою особою графом І. В. Канкриним, дійсним статським радником, маршалком Олександрівського пов. Катеринославської губ. (1886-1905). У 1902 р. П. Саладилов мав розмову в Петербурзькій Академії Наук, зокрема з академіком Ф. Є. Коршем (1843-1915), стосовно видання лексичного матеріалу, що його зібрав Д. Яворницький [3, Арх. 19342]. У листах до Д. Яворницького П. Саладилов дав оцінку художніх творів Дмитра Івановича, радив йому скоротити дещо з етнографічного матеріалу, щоб вчений не заважав повістяреві, бо, як вважав П. Саладилов, для останнього найважливішим є "добратися до живої душі окремої людини, а не записувати те, що накопичив цілий народ". І хоча в листі не вказано назву повісті, на наш погляд, мова йдеться про твір Д. Яворницького "За чужий гріх", окремі розділи якого автор читав своїм петербурзьким друзям - П. Саладилову, К. Білиловському, Г. Вашкевичу та ін., і, як писав П. Саладилов, "я тобі дякую, і Вашкевич дякує, і багато дехто подякує за ці твої малюнки, за твій сердечний, ідеалістичний погляд на людей, за те, що ти ні з кого не глузуєш, за те, що є тебе не мідні п`ятаки, а живі люди, кожний зі своїм особливим складом, зі своїми думками; за твою, нарешті чудову мову" [3, Арх.17480]. Після остаточного переїзду Д. Яворницького з Москви до Катеринослава, стосунки його з П. Саладиловим деякою мірою послабшали. До цього треба ще додати значне службове навантаження П. Саладилова, який часто перебував у відрядженнях. В епістолярній спадщині Д. Яворницького зберігається лист П. Саладилова від 16 березня з Саратова, де він виконував різні службові справи. В цьому ж листі він повідомляв про петербурзьких земляків, які з головою поринули у політичне життя. Саме тоді П. Саладилов брав участь у виданні українського перекладу Євангелія Морачевського [3, Арх. 17480]. Останній лист П. Саладилова до Д. Яворницького, написаний 6 лютого 1908 р., містить скарги на життя, заклопотаність службовими справами, намір подати у відставку. Резюмуючи, зазначимо, що листи П. Саладилова до Д. Яворницького містять значну інформацію щодо життя та творчості - обох діячів українського культурно-громадського руху кінця XIX - початку XX ст., а також є цінним джерелом з історії української колонії в Петербурзі. Інформаційна віддача листування Д. Яворницького та П. Саладилова значно підвищиться, якщо вдасться виявити другу складову цього епістолярного комплексу а саме - листи Д. Яворницького до П. Саладилова. Література 1. Про Д.І. Яворницького див.: Шубравська М. М. Д. І.Яворницький: Життя, фольклористично-етнографична діяльність.- К., 1972.- 253 с. 2. Див.: Енциклопедія Українознавства / Гол. ред. проф. В. Кубійович.- Париж -Нью-Йорк, 1973.-Т. 7.-С. 2693; Абросимова С.В., Ковальський М. П. Яворницький в Петербурзі // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва: Матеріали наукових читань Д. І.. Яворницького.-Запоріжжя, 1993.-С. 9-10. 3. Див.: Дніпропетровський історичний музей (ДІМ).Ф.10.- Арх.17469-17491. 4. ЦНБ АН України.-ВР.-Ф. III.-№ 6942. 5. Інститут літератури АН України.- ВР.-Ф. 73. 6. Эварницкий Д. И. По следам запорожцев.-. СПб, 1898. 7. Див.: Абросимова С.В. Книга Д.. І. Яворницького "Історія села Фаліївки-Садової // Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров`ї археолога, історіографа, краєзнавця, та етнографа Д. І. Яворницького.- Дніпропетровськ, І991 8. Эварницкий Д. И. История села Фалеевки-Садовой Херсонской губернии уезда.- СПб.,1892. 9. Див.: Эварницкий Д. И. Раскопки курганов в Херсонской губ., Херсонского и Александровского уездов (в имении А.Н. Синельникова, Михайлове-Апостолове и хуторе О.В.Волковой) // Труды XI Археологического сьезда в Киеве. - М.,1901. - Т. 1, - С.718-735, і окрема відбитка; Він.же. Раскопки в Александрийском и Херсонском уездах // Труды XI археологического съезда в Киеве. - М., 1902 - Т. 2. 10. Див. Передмова автора до першого видання: Яворницький Д. І. історія запорізьких козаків.- Львів, 1990.- Т. І.

 
 

Цікаве

Загрузка...