WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Щербінінська Комісія та скасування слобідських полків 1762 – 1764 рр. - Реферат

Щербінінська Комісія та скасування слобідських полків 1762 – 1764 рр. - Реферат

чолобитні, слідства щодо провин старшин, відшукування на цьому тлі "невинних" старшин - усе це, здається, здійснюється з однією метою довести згоду місцевого слобідського керівництва на реформування. Однак найголовніше - збереження місцевою елітою свого соціального статусу, коли виправданням власних зловживань слугують не спокута, не визнання цих зловживань, а неправильний лад, себто карати слід не старшин, а наявні соціально-економічні порядки. "Доношение" Щербініна подане в до Сенатської комісії щодо Слобідських полків (у складі Микити Паніна, Адама Олсуфьєва та Якова Шаховського) містило у собі в основному лише фінансову та військову проблематику (неправильний розподіл підпомічників), вільний перехід населення й відсутність чіткого обкладення податками, відсутність фіксованих цін, спорядження власним коштом, відсутність обліку коштів, існування найманства (коли козак замість себе наймає іншого вояка), проблема з кіньми через неправильне укомплектування [13, №12293, с.1003 - 1004]. Рішенням Сенатської Комісії 16 грудня 1764 р. управління Слобідських полків знищувалося й на його місці запроваджувалася окрема Губернська канцелярія. На "первый случай" губернатором було послано Євдокима Щербініна [13, № 12293, с.10006]. Головне, що місцевих старшин покарано за численні зловживання не було за винятком ізюмського полковника Михайла Милорадовича, засланого до Тобольська [15, №442, с.940] , основний "винуватець", на якого щонайбільше скаржився Коневицький,острогозький полковник Степан Тев`яшов був цілковито виправданим й ще допомагав у 1765 - 1767 рр. Щербініну реформувати слобідські полки [6, спр.2, арк. 65]. Навіть побіжний огляд проблематики Комісії Євдокима Щербініна свідчить про дуже важливу деталь модернізаційних змін на Слобожанщині. Деталь закономірну напевно для поведінки місцевої еліти, яка буцімто є винуватицею числених зловживань й конфліктних ситуацій. У підставах своїх зловживань ця еліта бачить не власні провини, а існування "неправильного" звичаю, неправильної традиції, яка між іншим і привела її до влади. У нашому разі існування цієї традиції припадає на добу оформлення козацької старшини. Збереження власного статусу, шляхом втрати політичних прерогатив та звинувачення традиції як показовий чинник вкотре змушує констатувати напевне, що за граничних ситуацій еліта служить не традиції, не спільноті, а власним привілеям, суспільний момент в даному разі перемагає над ширшим "народним", "національним". Покликана боронити традицію в умовах залежності від імперського центру слобідськоукраїнська старшина звинуватила старі звичаї насамперед через власне свою корпоративну та їхню ідеологічну недосформованість та слабкість. Така модель поведінки місцевої старшини безпосередньо вплинула на подальше усвідомлення минулого, звинувачення попереднього ладу чи наголошення на своїй перманентній вірності, а з цього на непевність і своєрідність історичної пам`яті на сході України. ? ЛІТЕРАТУРА 1. Альбовский Е. История Харьковского слободского казачьего полка 1650-1765 гг. - Харьков, 1895. 2. Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губернии) в XVI - XVIII ст., собранные в разных архивах и редактированные Д.И. Багалеем. - Харьков, 1886. - Т.1. 3. (Багалей Д.И.) Челобитная острогожских старшин императрице Екатерине Второй // Сборник Харьковского историко-филологического общества. - Харьков, 1891. - Т.3. - С.312 - 316. 4. Багалій Д.И. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В.В. Кравченка. - Харків: Основа, 1991. - 256 с. 5. Головинский П. Слободские казачьи полки. - Спб, 1864. 6. Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. - Ф.ХХІХ. В.Ю.Данилевич. 7. Исторический очерк Харьковской губернии // Харьковский календарь. - Харьков, 1871. - С.149-154. 8. (Квитка И.И.) Записки о слободских полках с начала их поселения до 1766 г. - Харьков, 1812. 9. Маслійчук В.Л. Радикальна реформа та "старий звичай" (Князь Олексій Шаховський і реформування слобідських полків 1733 - 1735 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. -Харків, 2004. - Т.10. - С. 15 - 42. 10. (Милорадович) Материал для истории Изюмского Слободского казачьего полка. - Харьков., 1858. 11. Опись исторического архива Харьковского историко филологического общества // Сборник Харьковского историко-филологического общества. - Харьков, 1902. - Т.12. - С.129 - 176. 12. (Острогоско-Лохвицкий И.О). Записки новооскольского дворянина И.О.Острогоского-Лохвицкого // Киевская старина. - 1886. - №2. - С. 350 - 370. 13. Полное собрание законов Российской империи. - Спб., 1830. - Т.16. 14. Сенатский архив - Спб, 1909. - Т.ХІІІ. Протоколы Правительствующего сената по секретной экспедиции 1764 - 1765 гг. Указы и повеления императрицы Екатерины ІІ за июль 1763 - январь 1764. 15. Сенатский архив. - Спб, 1913. - Т.XV. Указы и повеления Императрицы ЕкатериныІІ за 1765 год. 16. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. - М.: Соцэкгиз, 1963. - Кн.XIII. - Т.25 - 26 . 17. Срезневский И.И. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Украины со времени ея заселения до преобразования в Харьковскую губернию. - Харьков, 1883. - 24 с. 18. Теличенко И. Протест слободской старшины против реформы 1765 г. // Киевская старина. - 1888. - №2. - С.244-270. 19. Указы и рескрипты императрицы Екатерины ІІ // Харьковский календарь. - 1871. - С.154-161. 19. Центральний державний історичний архів України в місті Києві. - Фонд 1710. Слобідськоукраїнська губернська канцелярія 1765 - 1780. Опис 2 20. Центральний державний історичний архів України в місті Києві. - Фонд 1723. Острогозька полкова канцелярія . Опис 1. 21. Центральний державний історичний архів України в місті Києві. - Фонд 1725. Харківська полкова канцелярія 1683 - 1765. Опис1. 22. Центральний державний історичний архів України в місті Києві. - Фонд 1780. Комісія по впорядкуванню Слобідських полків 1734 - 1743. Опис 1. 23. Центральний державний історичний архів України в місті Києві. - Фонд 1782. Комісія про Слобідські полки 1762 - 1765. Опис1. 24. (Шаховской Я.П.) Записки князя Якова Петровича Шаховского, полицмейстера при Бироне, оберпрокурора Св. Синода, генерал прокурора и конференцминистра при Елизавете, сенатора при Екатерине ІІ (1705 -1777). - Спб,1872. 25. Экстракт о изнеможении слободских полков. - Харьков., 1898.

 
 

Цікаве

Загрузка...