WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Конституційна автономія України у Російській державі: реалії політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української ем - Реферат

Конституційна автономія України у Російській державі: реалії політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української ем - Реферат

запропонувала у своїхпроектах розвитку української автономії у складі Російської держави правових норм, які до того не були реалізовані у договорах 1654 та пізніших років. Єдиним принциповим нововведенням стала ідея про міжнародні гарантії непорушності правового положення української автономії під царською владою. Ця ідея стала значним кроком на шляху до утвердження концепції суверенності української держави і є одним з найбільших теоретичних досягнень політичної думки української еміграції першої половини XVIII ст. Другим досягненням стало вперше сформоване універсальне бачення відносин Війська Запорозького з Російською державою у правовому, політичному, геополітичному, історичному, етнічному і навіть психологічному вимірах. І, нарешті, ще однією важливою особливістю стала поява в українсько-російських відносинах нового юридичного суб`єкта - Запорозької Січі. Ми не можемо погодитися з поширеною в історіографії думкою, згідно з якою українська політична еміграція стала на шлях безкомпромісної боротьби з Російською державою. Так само не відповідає дійсності твердження багатьох дослідників про те, що російський напрям у діяльності мазепинців якщо й був присутній, то лише як вимушений. Насправді ідейний комплекс І. Мазепи та емігрантів був спрямований на повнішу реалізацію правової моделі відносин Війська Запорозького з царським урядом. Загалом можна твердити, що переосмислення та спроби відновлення чинності правових норм відносин Війська Запорозького з Російською державою були однією з центральних складових діяльності та ідейної спадщини І. Мазепи та української політичної еміграції першої половини XVIII ст. ? Література 1. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Гетьман Іван Мазепа і Москва. Історичні розвідки і статті. - К., 1994. - С. 14, 25-26, 46. 2. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. - К., 1994. - С.20. 3. Кресін О. Конституційна проблематика відносин Війська Запорозького з Російською державою в 1654-1709 роках // Держава і право: Зб. наук, праць. - Вип. 6. - К., 2000. - С. 67-68, 72-73. 4. Костомаров Н. Мазепа // Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцы. - М., 1995. - С. 431-432. 5. Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII - першої чверті XVIII ст. - К., 1995. - С. 47. 6. Лист І. Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів від 13. 04. 1692 // З епістолярної спадщини Івана Мазепи / Упор. В. Станіславський. - К., 1996. - С. 73-74. 7. Лист І. Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів від 15. 12. 1695 // З епістолярної спадщини... - С. 126-127. 8. [Лист П. Іваненка на Січ від 22. 06.1692 р.] // Эварницкий Д. Источники для истории Запорожских козаков. - Т. І. - Владимир, 1903. - С. 420; [Лист П. Іваненка на Січ від15. 01.1693р.] // Там же. - С. 481. 9. Кресін О. Запорозька Січ і Кримське ханство у 1687-1708 роках: політична і правова проблематика відносин // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 року. Доповіді та повідомлення. Історія. - Ч. 1. - Одеса; К.; Львів, - 1999. - С. 189-199. 10. [Лист Запорозької Січі до Петра та Івана Олексійовичів від 30. 04. 1694 р.] // Эварницкий Д. Источники... - Т. І. - С. 537. 11. Лист І. Мазепи до візира Кримського ханства (без дати) // З епістолярної спадщини... - С. 105-106. 12. Костомарови. Мазепа... - С. 545. 13. Див. наприклад: Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию // Тарле Е. Избранные произведения. - Т. III. - Ростов-на-Дону, 1994. - С. 146. 14. Див., наприклад: Костомаров Н. Мазепа... - С. 578. 15. Багалій Д. Історія Слобідської України. - X., 1990. - С. 91-93. 16. Костомаров Н. Мазепа... - С. 580-581. 17. Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. - 1862. - № 10. - С. 10-11. 18. Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию. - С. 132-134. 19. Там же. -С. 150. 20. Див., наприклад: Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та Москва. - С. 43; Крупницький Б. Мазепа в світлі психологічної методи. - Авгсбург, 1949. - С. 6-7. 21. Субтельний О. Мазепинці... - С. 32. 22. Письмо Орлика к Стефану Яворскому. - С. 14-15. 23. Там же. - С. 5. 24. Там же. - С. 8-9. 25. Там же. - С. 22-23. 26. Величко С. Літопис. - Т. І. - К., 1990. - С. 29, 132, 136-138, 240, 278; Т. II. - К., 1990. -С. 11, 19,299. 27. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. - К., 1992. - С. 12, 53, 65, 96, 121,136-137, 140, 145-146, 220-221. 28. [Лист кошового отамана К. Гордієнка до Петра І від 23.10.1702 р.] // Эварницкий Д. Источники... - Т. І. - С. 928-929; Поездка в Сечь стольника Протасьева... с царским жалованьем к запорожским козакам // Там же. - 938-939; [Звіт Ф. Протасьєва про поїздку на Запорозьку Січ 1703 р.] // Там же. - Т. II. - С. 1279-1287. 29. Письмо Г. Головкина к боярину Тихону Никитичу (январь 1707 г.) // Эварницкий Д. Источники... -Т. І. -С. 994. 30. Лист І. Мазепи до веркієвського сотника (від 15.11.1708) // З епістолярної спадщини... - С. 181-182; Письмо гетмана Мазепы к стародубовскому полковнику Скоропадскому (от 30.10.1708) // Источники малороссийской истории, собранные Д. Бантишем-Каменским и изданные О. Бодянским. - Т. I-IІ. - М., 1859. - С. 173-174; Универсал гетмана Скоропадського (від 8.12.1708) // Там же. - С. 200, 203. 31. Субтепьний О. Мазепинці... - С. 50. 32. Грушевский М. Шведсько-український союз 1708 року // Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Упор. А. Демиденко. - К., 1992. - С. 51-52. 33. Там само. - С. 52-54. 34. Договор и постановление между гетманом Орликом и войском Запорожским (5.04. 1710 р.) // Источники... - Ч. II. - С. 242-245. 35. Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу // Третя академія пам`яті професора Володимира Антоновича. - К., 1996. - С. 490-499. 36. Письмо кошевого атамана Иосифа Кириленка гетману Скоропадському (2.06.1710) // Эварницкий Д. Источники... - Т. І. -С. 1024-1025,1028. 37. Там же. -С. 1028-1029. 38. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Записки НТШ. - Т. 134-135. - Львів, 1924. - С. 82. 39. Субтельний О. Мазепинці... - С. 75. 40. Маніфест до європейських урядів // Кресіна І., Кресін О. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція. - К., 1993. - С. 70. 41. Костомаров Н. Мазепа // Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцы... - С. 776. 42. Письмо кошевого атамана Малашевича к гетману Скоропадскому (14. 10. 1716) // Эварницкий Д. Источники... - Т. 2. - С. 1086-1089; Письмо кошевого атамана Малашевича к миргородскому полковнику Апостолу (3. 05. 1716) // Там же. - С. 1083-1084. 43. Субтельний О. Мазепинці... - С. 114. 44. Борщак І. Пилип Орлик. Головні дати життя, акції і бібліографії // Стара Україна. - 1924. -№7-8. -С. 109. 45. Борщак І. "ORLIKIANA" (Опис невиданих матеріялів про Гетьмана Орлика, його родину і оточення) // Хліборобська Україна. - 1923. - Зб. VІІ-VІІІ. - С. 353; Ульяновський В. Пилип Орлик // Володарі гетьманської булави. - К., 1994. - С. 470-471.

 
 

Цікаве

Загрузка...