WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Імітація монаршої поведінки в "дивних" вчинках Богдана Хмельницького на початку 1649 р. - Реферат

Імітація монаршої поведінки в "дивних" вчинках Богдана Хмельницького на початку 1649 р. - Реферат

Петром ми маємо сипаву з законними монархами, вихованими на відповідних релігійних та моральних принципах, проте Б.Хмельницькому для аналогічних дій (а проявів сліпої невиправданої жорстокості по відношенню до свого ж єдиновірного селянства з боку козаків, а власне гетьмана та його близького оточення - по відношенню до соратників-полковників, було, як переконливо довела Н.Яковенко [17], більш ніж достатньо) та створення підстав вважати себе монархом необхідно було знайти особливі та у свій спосіб безпрецедентні аргументи. Цьому посприяла низка об`єктивних обставин, а саме: теоретично добре обгрунтована з богословської та світської точок зору київськими інтелектуалами 20-40-х рр XVII ст. в рамках формування українського ранньонаціонального міфу сакралізація Києва та взагалі Русі, які стали оцінювати з позицій абстрактно-містичної біблійної догматики, винесши за межі реальності [3; 4; 11; 20; 21]; традиція тлумачення представниками православної інтелектуальної еліти - радниками Б.Хмельницького - територіальних, часових та етнічних вимірів Русі типологічно подібно до богословських, в першу чергу старозавітніх, категорій (останні розглядалися як зразкові для новозавітніх), що стало в умовах катастрофічного занепаду на межі XVI - XVII ст. руської православної князівської верстви підгрунтям пошуку ідеального володаря, який би відповідав саме ідеальним категоріям, був би по-просту їх живим втіленням; максимальна зорієнтованість в питаннях необхідного відступу від церковних канонів на чисті, так би мовити "незабюрократизовані", ранньохристиянські традиції, що дозволяло здійснити вчинки, здавалося б незаконні з погляду церковних та світських норм, проте легітимні з погляду Божого Суду. Саме для цього Б.Хмельницькому у потрібен був саме Єрусалимський патріарх, оскільки від презентував Святу Землю та Святе Місто Єрусалим (міфологема "богохранимого" Києва була добре відома), а вже одне це давало патріархові право провести над гетьманом згадані вище ритуали, які в очах України та самого Хмельницького набували не просто легітимності (досягти цього звичним шляхом було, зрозуміло, практичнонеможливо), а майже святості. Ми запропонували одне з можливих пояснень поведінкової стратегії Б.Хмельницького на початку 1649 р. та деяких його вчинків протягом наступного періоду його гетьманування, скориставшись дослідницькими здобутками представників семіологічного напрямку в сучасній культурології. Автор цих рідків свідомий того, що далеко не усі висловлені положення та міркування прозвучали аргументовано та переконливо, адже вони, з одного боку, прямо протирічать усталеним в сучасній українській історичній науці поглядам на постать Б.Хмельницького та на характер державотворчих зусиль останнього тайого наступників, а з іншого - залучають до сьогодні ще нетрадиційні в рамках україністики дослідницькі технології. Проте основною метою в процесі написання даної розвідки була спроба по-справжньому творчо використати стосовно "дивних" рис поведінки Б.Хмельницького принцип історизму, який частіше тільки декларується, але на практиці на минуле переносяться невластиві йому на тому чи іншому етапі риси, нав`язуються непритаманні особливості. Є достатньо підстав заявити, що середньовічний та ранньомодерний періоди зазнали та зазнають і досі суттєвих руйнацій від недостатньо компетентного втручання в їх унікальну ментальну атмосферу, багато в чому відмінну від атмосфери більш пізніших часів. ? Література 1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М.: Художественная литература, 1965 (2-е видання 1990 р.). 2. Виноградов Г.М. Відносини козацтва та селянства у ході української національної революції XVII століття: нові метологічні аспекти проблеми // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали четвертих наукових читань, присвячених пам`яті Д.П.Пойди. - Дн.: [Б.в.], 2002. - С.11-14. 3. Виноградов Г.М. Особливості інтеграції регіону Подніпров`я в концепцію українського ранньонаціонального міфу (перша половина XVII ст.) // Наддніпрянський історико-країзнавчий збірник. - Дн.: [Б.В.], 1998. - Вип 1: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції. - С. 35-40. 4. Виноградов Г.М. Формування полково-сотенної адміністративної моделі в добу Хмельниччини та Руїни (культурно-міфілогічний та методологічний аспекти) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. - Дн.: Вид-во Дніпр. ун-ту, 2001. - С. 7-19. 5. Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог: Семыотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б.А. Избранные труды. - М.: Гнозис, 1994. - Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. - С.110-218. 6. Кром М.М. "Старина" как категория средневекового менталитета (по материалам Великого княжества Литовского XIV - начала XVII вв.) // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. - 1994. - Т.3. - С. 68-85. 7. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции "Москва - Третий Рим" в идеологии Петра Первого // Успенский Б.А. Указ. соч. - С. 60-74. 8. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Там же. - С. 219-253. 9. Любарский Я.Н. Царь-мим (К проблеме образа византийского императора Михаила III) // Византия и Русь. - М.: Наука, 1989. -С. 56-65. 10. Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // Труды Отдела древнерусской литературы. - 1983. - Т. XXXVII. - С. 54-78. 11. Толочко О. "Русь" очима "України": в пошуках самоідентифікації та континуїтету // Сучасність. - 1994. - № 1. - С. 111-117. 12. Успенский Б.А. Historia sub specie semioticae // Успенский Б.А. Указ. соч. - С. 50-59. 13. Успенский Б.А. Антиповедение в культуре древней Руси // Там же. - С.320-332. 14. Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Там же. - С.75-109.

 
 

Цікаве

Загрузка...