WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Спогади О.М.Терпигорєва як джерело до історії формування науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку ХХ ст. - Реферат

Спогади О.М.Терпигорєва як джерело до історії формування науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку ХХ ст. - Реферат

отриманих знань. Тому проведенням практик у Катеринославському гірничому інституті він був найбільше задоволений. Як згадує автор спогадів, "багато гірничих інженерів не спускались під землю, а сиділи в канцеляріях у якості різного роду адміністраторів, членів правління чи довірених осіб акціонерних компаній і товариств, ...стає зрозумілим, наскільки катастрофічним було питання забезпечення гірничої справи кваліфікованою інженерно-технічною допомогою" [16, с. 97]. О.М. Терпигорєв брав активну участь у проведенні гірничих практик. Він згадує: "Училище прагнуло встановити зв'язок з виробництвом, у тих, звичайно, рамках, у яких це могло бути в той час" [16, с. 110]. Як зазначається у звіті Катеринославського Вищого гірничого училища за 1904 рік, "для ознайомлення з рудниками і заводами ті ж студенти здійснили екскурсії на заводи і рудники півдня Росії під керівництвом професора Терпигорєва і викладачів Рубіна і Гуськова. Студенти, переведені на ІІІ курс, займались роботами на заводах і рудниках під керівництвом професора Терпигорєва і викладачів Рубіна і Гуськова" [13, с. 5]. Між іншим, у спогадах Олександр Митрофанович згадує тільки Гуськова, а замість Рубіна він називає Протодьяконова: "Автор цих рядків і його перші асистенти В.А. Гуськов і М.М. Протодьяконов прагнули єднати курси лекцій, які читались студентам, з практичними заняттями, на яких вирішувався ряд виробничих завдань" [16, с. 110]. Очевидно, за давністю події він дещо неточно свідчить. У своїх спогадах О.М. Терпигорєв дуже високу оцінку дає фахівцям, які працювали в той час у Катеринославському Вищому гірничому училищі. Вінвідзначає, що майже всі вони були першими у розвитку гірничого мистецтва і становленні гірничої справи як науки. До цієї когорти піонерів він відносить: засновників нової науки - "Геометрія надр" І.К. Соболевського та П.М. Леонтовського, М.І. Лебедєва - видатного вченого з питань геології та палеонтології Донецького басейну [16, с. 89-90]. Особливе захоплення викликає у автора М.А. Павлов - ординарний професор КВГУ, бо саме він, за словами мемуариста, мав за собою великий досвід роботи на гірничих підприємствах Уралу [16, с. 89]. Це і не дивно, бо з ним він починав свою кар'єру на Сулинських рудниках [16, с. 78]. Автор спогадів не міг оминути революційні події на Катеринославщині, в яких брав активну участь: "В середині квітня в нашому училищі почались заняття. Зовнішній спокій зберігався до початку 1904 року, який приніс нам знову нові випробування. Стан в країні був напруженим. Наступив канун першої російської революції, і це не могло не відобразитися на настрої студентів і передової інтелігенції" [16, с. 105]. О.М. Терпигорєв показує, як швидко розвивалися події: "На знак протесту, проти подій 9 січня 1905 року студенти Училища припинили заняття і зробили спробу здійснити демонстрацію, але завадив поліцейський підрозділ. 7 лютого студенти зібрали збори, де майже одноголосно винесли рішення припинити заняття до 1 вересня... Заняття у нашому училищі припинились, але революційні хвилювання не стихли… хоча масового виступу студентів не відбулось... 7 листопада 1905 року Рада Училища затверджує дипломатичне рішення про відновлення занять, без обов'язкового відвідування їх студентами. Але вони не були відновлені" [16, с. 106-108]. Саме у ці дні О.М. Терпигорєв брав участь у зібранні коштів, за що був висланий до Рязані. Таким чином, спогади Олександра Митрофановича Терпигорєва є цінним наративним історичним джерелом. За ними можна простежити розвиток гірничої промисловості, бо сам автор до викладання в училищі був керівником Сулинських рудників. Зі спогадів можна дізнатися не тільки про формування науково-технічної інтелігенції інституту, участі інтелігенції в культурних та революційних процесах, але й про життя Катеринослава. З іншого боку, треба бути обережним і враховувати час, в який були написані ці спогади: "відлига" тоді тільки починалася, і в деяких висловлюваннях потрібно було бути надто стриманим і обережним. Література 1. Александр Митрофанович Терпигорев. - М.-Л., 1950. - 48 с. 2. Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Дычковский Р.Е., Ковалевская И.А., Бузило В.И. История кафедры подземной разработки месторождений (1900-2005). - Днепропетровск, 2005. - 488 с. 3. Державний архів Дніпропетровської області (далі - ДАДО). - Ф. 11. - О. 1. - Спр. 1074. - Арк. 493. 4. ДАДО. - Ф. 11. - О. 1. - Спр. 547. - Л. 28-29. 5. ДАДО. - Ф. 11. - О. 1. - Спр. 455а. - Л. 602. 6. Днепропетровский горный институт: Исторический очерк: У 2 кн./ Под ред. А.А. Ренгевича, М.П.Теселько. - М., 1990. - Кн. 1: История и развитие (1899-1989). - 345 с. 7. Дніпропетровський гірничий інститут. Історичний нарис: У 2 кн./ Укл. Г.Г. Півняк, О.О. Ренгевич, К.Ф. Тяпкін та ін. - К., 1995. - Кн. 2: Кафедри (1899-1992). - 408 с. 8. Екатеринославское отделение РТО. Вечерние курсы для взрослых. 1905-1910гг. Краткий обзор. - Екатеринослав, 1910. - 9 с. 9. Єлінов І.М. Нариси з історії Національного гірничого університету. - Дніпропетровськ, 2006. - 187 с. 10. Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900-1917гг. - М., 1981. - 285 с. 11. Научно-технические общества СССР. - М., 1968. - С. 7-89. 12. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. - К., 1962. - Ч. 2. - 579 с. 13. Отчёт о состоянии и действиях Екатеринославского высшего горного училища за 1904 год. - Екатеринослав, 1905. - 66 с. 14. Отчёт о состоянии и действиях Екатеринославского высшего горного училища за 1906 год. - Екатеринослав, 1907. - 71 с. 15. Розентретер Б.А. Александр Митрофанович Терпигорев // Проблемы механизации горных работ. - М., 1963. - С. 3-22. 16. Терпигорев А.М. Воспоминания горного инженера. - М., 1956. - 272 с. 17. Шашенко А.Н. Солодянкин А.В. История кафедры строительных геотехнологий и геомеханики Национального горного университета. - Днепропетровск-Донецк, 2004. - 544 с. 18. Швидько А.К. Академик А.М. Терпигорев (общественно-политическая деятельность по материалам Департамента полиции) // Інтелігенція: суть, історичні долі, перспективи: Міжнародна наукова конференція. - Дніпропетровськ, 1996. - С. 103-105.

 
 

Цікаве

Загрузка...