WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Козацька проблематика в студіях істориків Дніпропетровщини 1920-30 років - Реферат

Козацька проблематика в студіях істориків Дніпропетровщини 1920-30 років - Реферат

консультацій [19]. Голова комісії з розроблення питань історії Полудневої (Степової) України М.М.Ткаченко з 1923 р. за завданням ВУАН здійснював подорожі на Полтавщину та Катеринославщину. Проблематика однієї з його наукових розвідок про залюднення Запорозьких вольностей дуже тісно зливається з заявленими до вивчення темами Д.І.Яворницького [20]. Підтвердженням імовірних контактів двох істориків може бути примірник книги М.Ткаченко "Нарис з історії селян на Лівобережної Україні в XVII-XVIII вв." з підписом, виконаним власноруч академіком "Акад. Д.І.Яворницький", яка зберігається в бібліотеці АН України [21].
До питань економічної історії звертався і П.Є.Матвієвський. Одна з його робіт "Бунт" посесійних робочих на Глушківській сукняній фабриці наприкінціXVIII в." вийшла у 1931 р. Про подальшу долю цього дослідника відомо мало. В 1934 р. музейні кадри зазнали нищівного удару, звільнені були з роботи 17 наукових співробітників, хтось був репресований, інші опинилися далеко від Дніпропетровська. Матвієвський П.Є. за деякими даними мешкав деякий час у Магадані (дніпропетровська адреса: вул. Басейна, буд. 16, кв. 2), можливо йому належить історична розвідка з історії промисловості Південної України XVIII ст. у виданні Інституту історії АН СРСР за 1957 р. [22].
Серед останніх публікацій В.О.Пархоменка і Д.І.Яворницького наукові нариси, вміщенні в ювілейному збірнику на пошану академіку М.С.Грушевському [23]. Їх поява є підтвердженням наукових контактів, які зберігалисяміж науковцями такого високого рівня і наукового авторитету, не дивлячись на спроби владних чиновників внести розкол у середовище наукової інтелігенції. Статті В.О.Пархоменка "До питання про політику гетьмана Самойловича" і Д.І.Яворницького "Кошовий атаман Осип Михайлович Гладкий" у київському збірнику, зацікавленість М.С.Грушевського у залученні наукових кадрів із кола регіональних істориків, методологічне спрямування їх діяльності були підтвердженням існування української історичної школи і розвитком методики і тематики історичного пошуку.
?
Література
1. Історіографічні дослідження в Українській РСР. Вип.4. - Київ,1971. - С.225; Лось Ф.Є., Сарбей В.Г. Основні етапи розвитку історичної науки на Україні // УІЖ. - 1968. - № 1. - С. 16-18
2. 2.Журба О.І. Про початок краєзнавства в Дніпропетровському державному університеті (за матеріалами ВР ЦНБ АН УРСР) // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства. - Видавництво ДДУ. - Дніпропетровськ, 1990 та праці: Пушкін В.Ю., Швидько Г.К. Краєзнавство Придніпров'я та його постаті // Гуманітарний журнал. Весна 2002. Передмова. - С. 3-6; Швидько Г.К. Д.І.Яворницький і дослідження історії України в Катеринославському ІНО // З минувшини Подніпров'я. - Дніпропетровськ, 1995. - С. 33-26; Болебрух А.Г., Швидько Г.К. Академік Д.І.Яворницький і розвиток краєзнавства на Катеринославщини // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства. - Видавництво ДДУ. - Дніпропетровськ, 1990. - С. 3-11; Іваненко В.В. Учень великого Тарле // Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі. - Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 254-262; Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею // Український археографічний щорічник. - Вип.3-4. - Нова серія. - Т.6-7.
3. 3.Ситник А.А. Слово про запорозького характерника // Репресоване краєзнавство (20-30 рр.). - Київ: "Рідний край", Хмельницький редакційно-видавничий відділ, 1991. - С. 154-161; Ченцов В.В. Ідеолог українського націоналізму // Відроджена пам'ять. Книга нарисів. - Дніпропетровськ: Науково-редакційний центр обласної редколегії по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією", 1999. - С. 108; Голуб А., Ченців В. Не можна каятись в тому, чого не робив... (Пархоменко В.О.). - Там само. - С.92-96
4. 4.Тронько П.Т. Приреченість школи Грушевського (М.С. Грушевський) // Репресоване краєзнавство (20-30 рр.). - Київ: "Рідний край", Хмельницький редакційно-видавничий відділ, 1991. - С. 10-16.
5. 5.Комаренко Н.В. Утворення і діяльність історичних кафедр на Україні в 20-х роках // Історіографічні дослідження в УРСР. Вип.4. - К.: Наукова думка, 1971. - С. 35; Студії з історії України науково-дослідної катедри історії України в Києві. Т.2. - Київ: Держвидав України, 1929. - С. XV.
6. 6.Швидько Г.К. Неопубліковані праці до історії Запорожжя XVII-XVIIIст. Південна Україна XVIII-XIX ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. Вип. 3. - Запоріжжя, 1998. - С. 166-171.
7. 7.Яворницький Д.І. До історії Степової України. - Дніпропетровськ, 1929. - 536 с.
8. 8.Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею // Український археографічний щорічник. Вип.3-4. Нова серія. Т.6-7. - 210 с.
9. 9.Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Кн. ХІ. - К.,1927. - С. VІ.
10. 10.Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Назв. праця. - С.209.
11. 11.Греков В. Бунт сіроми на Запоріжжі 1768 р. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Кн. ХІ. - К., 1927. - С. 209-241. Див. також про нього: Олександр Оглоблин. Українська історіографія (1917-1956). Переклад з англійської. - К., 2003. - С. 193.
12. 12.Публікаціїсекції історії та зв'язаних з нею історичних установ Академії за рік 1928 // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Кн. ХХІV. - К., 1929. - С. XXXVII.
13. 13.Нариси історії архівної справи в Україні. За загальною редакцією Ірини Матяш та Катерини Климової. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2002. - С. 411.
14. 14.Козар П. Дніпровські лоцмани // Зоря, липень, 1925, ч.7. - С. 16-18.
15. 15.Павло КозарЛоцмани Дніпрових порогів. Історичний нарис. Вступна стаття і упорядкування Миколи Чабана. - Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1996. - С. 81.
16. 16.Епістолярна спадщинаД.І.Яворницького. Випуск І. Листи вчених до Д.І.Яворницького. - Дніпропетровськ: Гамалія, 1997. - С. 255-257.
17. 17.Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України. - Ф. Х. 17742.
18. 18.Бекетова В.М. Науково-дослідна робота музею як головного чинника його подальшого розвитку // Музей на межі тисячоліть : минуле, сьогодення, перспективи (Зб. тез доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). - Дніпропетровськ, 1999. - С. 176.
19. 19.Епістолярна спадщина Д.І. Яворницького. - С.642
20. 20.Ткаченко М.М. Утворення Нової Сербії на запорозьких землях у 1752 р. // Україна. - Кн.2-3. - К., 1926.
21. 21.Ткаченко М.М. Нарис з історії селян наЛівобережнійУкраїні в XVII-XVIII вв. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Кн.ХХУІ. - К., 1931. - 179 с.
22. 22.Науковий збірник Інституту історії АН СРСР. - Кн.1. - Т.9. - К., 1957. - 347 с.
23. 23.Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. Т.1. - К., 1928. - 492 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...