WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Катеринославська складова спадщини Н.Д.Полонської-Василенко - Реферат

Катеринославська складова спадщини Н.Д.Полонської-Василенко - Реферат

Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. - К., 1999. - Вип.6. - С.302-307; Его же. Н.Д.Полонская-Василенко и Крым / Историческое наследие Крыма. - 2004, №8. - С.21-24; Його ж. Невідомі сторінки біографіїН.Д.Полонської-Василенко // Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. - Дніпропетровськ, 2005. - Вип.2. - С.193-198.
3. Полонська-Василенко Н.Д. Моя наукова праця (Війна, 1913-1916 рр.) Уривок із спогадів // Український Історик. - 1983, №2-4. - С.44.
4. Журба О.І., Абросимова С.В. Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії / Український археографічний щорічник, 1992. - Вип.1. - С.34-35.
5. Беднов В. "Предложения" князя Г.А.Потемкина-Таврического Екатеринославской казенной палате (1788 г.) // ЛЕУАК. - 1912. - Вып.8. - С.1-31.
6. Полонська-Василенко Н.Д. Моя наукова праця (війна, 1913-1916) // Український історик. - 1983. - №2-4. - С.48.
7. Там само. - С.49.
8. Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). - Ф.Р1684. - Оп.2. - Спр.: 140, 412, 413, 565-567, 569-577, 891-907.
9. Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України (ЦДАМЛМУ). - Ф.542. - Оп.1. - Спр.87. - Арк.229 зв.
10. Полонська-Василенко Н.Д. Моя наукова праця (війна, 1913-1916) / Український історик. - Там само. - С.46.
11. Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. - Ф.42. - Оп.1. - Спр.303. - Арк.3-8 зв.
12. Там само. - Арк.10-10 зв.
13. ЦДАМЛМУ. - Ф.542. Оп.1 - Спр.278. - Арк.6.
14. ЦДАМЛМУ. - Там само. - Арк.14-17.
15. Там само. - Спр.278. - Арк.22; - Спр.280. - Арк.30.
16. Там само. - Спр.280. - Арк.30-30 зв.
17. Там само. - Спр.27. - Арк.158-159.
18. Там само. - Спр.263. - Арк.1-2. / Опубліковано: З листів Д.І.Яворницького до Н.Д.Полонської-Василенко // Архіви України. - 1993, №4-6. - С.53-54.
19. Полонська-Василенко Н.Д. З історії останніх часів Запоріжжя / Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. - Мюнхен, 1965. - Т.1. - С.46-47.
20. Абросимова С.В., Мицик Ю.А. Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею / Український археографічний щорічник. - 1999. - №3-4. - С.202.
21. Ченцова Н.В. Козацька проблематика в студіях істориків Дніпропетровщини 1920-30 рр. / Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. - Дніпропетровськ, 2004. - Вип.1. - С.136.
22. Порівняти: Василенкова-Полонська Н. З історії останніх часів Запоріжжя (з мапою) / Записки історично-філологічного відділу ВУАН. - К., 1926. - Вип.IX. - С.278-331. та Степанів І.С. До студій з історії Запоріжжя за останні роки його існування // Записки Дніпропетровського інституту народної освіти. - Дніпропетровськ, 1927. - Т.1.
23. Абросимова С.В. Д.І.Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщині // Спадщина. До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області. - Дніпропетровськ, 1999. - С.36-37.
24. ЦДАМЛМУ. - Ф.542. - Оп.1. - Спр.263. (Листи Д.І.Яворницького до Н.Д.Полонської-Василенко) - Арк.4-10; Спр.264. (Листи С.Д.Яворницької до Н.Д.Полонської-Василенко) - Арк.1-50; Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького. - Вип.1. Листи вчених до Д.І.Яворницького. - Лист Н.Д.Полонської-Василенко від 27.01.1935. - Дніпропетровськ, 1997. - С.431-433.
25. Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. - Київ-Львів, 2003. - Вип.2. - Ч.1. - С.323.
26. ЦДАМЛМУ. - Ф.542. - Оп.1. - Спр.27. - Арк.178.
27. Верба І.В. Археографічна діяльність Н.Д.Полонської-Василенко. К., 1996. - 40 с. Його ж. Археографічна діяльність Н.Д.Полонської-Василенко // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ, Седнів, 18-21 жовтня 1993 р.). - К., 1997. - С.388-406.
28. Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя та його спадщина. - Мюнхен, 1967. - Т.2. - С.52-89.
29. Там само. - С.176-206.
30. Там само. - Т.1. - С.186-381.
31. Швайба Н.І. Єврейська колонізація Півдня України (остання чверть XVIII століття) в студіях Н.Д.Полонської-Василенко // Седьмые Запорожские еврейские чтения. - Запорожье, 2003. - С.110-114.
32. Швайба Н.І. Праця Н.Д.Полонської-Василенко "Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя"… - С.276-284.
33. Верба І.В., Заруба В.М. Н.Д.Полонська-Василенко і родина Синявських // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. - Вип.4(5). - Запоріжжя, 2000. - С.234-235.
34. Крячок М.І. З листів Д.І.Яворницького до Н.Д.Полонської-Василенко // Архіви України. - 1993, №4-6. - С.54.
35. Полонська-Василенко Н.Д. "Майно запорізької старшини як джерело для соціально-економічного дослідження історії Запоріжжя" // Запоріжжя та його спадщина. - Мюнхен, 1965. - Т.1. - С.286-288.
36. Її ж. Матеріали до історії гірничої промисловості Донбасу // Там само. - Т.2. - С.184.
37. ЦДАМЛМУ. - Ф. 542. - Оп.1. - Спр.287. - Арк.21а.
38. Там само. - Спр.293. - Арк.1-13.
39. Верба І.В. Археографічна діяльність Н.Д.Полонської-Василенко // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії... - С.401, 404-405.
40. ЦДАМЛМУ. - Ф.542. - Оп.1. - Спр.287. - Арк.2, 21а.
41. Там само. - Арк.2.
42. Центральний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО). - Ф.3806. - Оп.1. - Спр.11. - Арк.1-77;ІР НБУВ НАНУ. - Ф.42. - Оп.1. - Спр.276. - Арк.1-91; Спр.277. - Арк.209-223.
43. Науковий архів Інституту історії України НАНУ (далі НА ІІУ НАНУ). - Оп.2. - Од.зб.143. - Арк.IV.
44. НА ІІУ НАНУ. - Оп.2. - Од.зб.143. - Арк.102.
45. Там само. - Од.зб.144. - Арк.55, 66, 72-77, 79-80, 97-100, 106, 121.
46. Там само. - Арк.114, 167.
47. Там само. - Од.зб. 145. - Арк.4, 14-16, 28, 31-42.
48. Там само. - Од.зб. 145. - Арк.43-44, 68, 112, 198-210; Од.зб.146. - Арк.217-218, 249-251, 255-259, 268-274, 282-285, 288-290, 299-301, 309, 317.
49. Розрахунки проведено на основі: Полонська-Василенко Н.Д. Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734-1775). - Мюнхен, 1960. - Ч.І. - 222с.; Ч.ІІ. - 187с.
50. Там само. - Ч.І. - С.141, 142, 195-196, 207; Ч.ІІ. - С.78, 89.
51. Мільчев В. Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття. - Запоріжжя, 1999; Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов'яносербії. - Запоріжжя, 1998. - С.37-38, 52,54.; Посунько О.М. Матеріали архівосховищ України до історії сербської колонізації середини 18 ст. та її наслідків / Сеоба Срба у Руско Царство половином 18. века. Зборник радова са международног научног скупа у Новом Саду, 7-9 маjа 2003. - Нови Сад, 2005. - С.463,467; Каюк Д.Г. Поміщицька колонізація Південної України і Запорізька Січ / Історія та культура Придніпров'я. Науковий щорічник. - Дніпропетровськ, 2005. - Вип.2. - С.51.

 
 

Цікаве

Загрузка...