WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Ступінь використання археологічних джерел у дослідженнях з козацької проблематики - Реферат

Ступінь використання археологічних джерел у дослідженнях з козацької проблематики - Реферат

університетськихвчених спостерігається байдуже, якщо не негативне ставлення до залучення археологічних джерел, а тим більше - до перегляду підставі останніх давно вкорінених хибних стереотипів. Цей снобізм відношенню до витоків знань, що лежать за межами власної професії, значній мірі властивий взагалі представникам гуманітарної сфери, на що звертав увагу ще М.Борн у книзі "Моє життя і погляди": "Судячи з власного досвіду, більшість вчених та інженерів - цілком достойно освічені люд] знайомі з літературою, історією та іншими гуманітарними предметами. Але в той же час наукове невігластво і навіть зневага до науки лякають розповсюдженням серед людей з гуманітарною освітою"
В якості прикладу посилаємося на свідоме нехтування здобутими під час археологічних досліджень 2000-2006 рр. м. Самарь та Богородицької фортеці важливих спостережень, які проливають світло на дискусійні питання відносно місцезнаходження цих об`єктів та їх відношення до сучасних топонімів Присамар`я [13-16]. Розкопками було доведено існування в ХУІ-ХУІІ ст. на розі р. Самари та її колишнього припливу р. Кримки, поблизу сучасного селища Шевченко в м. Дніпропетровську значного поселення міського типу з дерев`яно-земляною фортецею, митницею при перевозі через Самару, церквою, розвиненою торгівлею із країнами Європи та Сходу, про що свідчить наявність значного зібрання торгівельних (товарних) пломб (найдавніша - 1524 р.) [17-21] та нумізматичні й інші колекції. Знахідки (більше 20 тис. екземплярів) вперше дають можливість відновити майже усі боки життя середньовічного міста, ліквідовуючи білі плями, які залишає посилання лише на письмові джерела.
Існування в пониззі Самари цього давнього козацького (а за нашими спостереженнями ще давнішого, XIVст., тобто, часів монголо-татарського панування, так званого бродницького) поселення, обумовило в наступному будівництво тут за указом російського уряду Богородицької фортеці, яка стала форпостом у війнах ХУІІ-ХУШ ст. із Кримом. При цьому посад фортеці поглинув м. Самарь, досягши площі 250x300 м.
За картографічними матеріалами, свідченнями документів польських архівів [22, с.232, 235-236] та архіву Коша [23, с.75, 84-85] було доведено належність, назв Богородицька та Новобогородицька одній і тій же фортеці в різні часи існування. Цієї ж думки дотримується і Г.К.Швидько [24]. Після друкузнаковоїколективноїстаттів "Українському археографічному щорічнику" можна було сподіватися на вирішення багаторічної дискусії з усіх цих питань [25]. Однак, виходячи з тексту довідок відносно м. Самари, Богородицької (Новобогородицької) фортеці, вміщених у другому виданні Малої енциклопедії "Українське козацтво" [26, с.49-50, 413-414, 519-520], автори останніх Ю.А.Мицик, Н.В.Мосьпан, С.М.Плохій - повторюють слово в слово тексти попереднього видання 2002 року [27, с.42-43, 350, 438-439], залишаючи поза розглядом новітні матеріали. Невибагливість чи свідоме ігнорування?
?
Бібліографічні посилання:
1. Давня історія України. В 3-х томах. - К.: Наук. Думка, 1997, 1998, 2000.
2. Толочко ПЛІ Теоретичні проблеми вивчення давньої історії України // Археологія. Вип.2. - 2005.
3. Поух А.В. Етнічне походження та формування українського козацтва (історіографія проблеми). - Автореф. дис. канд. іст. наук. - Дн-ськ, 2005. - 20 с.
4. Єльніков А.В. Поховальні пам`ятки Нижнього Подніпров`я часів Золотої Орди (середина XIII- перша половина XIVст.). - Автореф. дис. канд. іст. наук. - К., 2006. -20 с.
5. Винокур І.О., Телегін Д.Я. Археологія України. - К.: Вища школа, 1994,318 с.
6. 6.Винокур І.О., Телегін Д.Я. Археологія України. - Тернопіль: Навчальна книга, 2004, 480 с.
7. Черняков І.Т., Вінокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. - Тернопіль: Навчальна книга "Богдан", 2004 // Археологія. - Вип.2. - 2005. - С. 111-113.
8. Малєсв Ю.М., Вінокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. - Тернопіль: Навчальна книга "Богдан", 2004 // Археологія. - Вип.2. - 2005. - С. 113-114.
9. 9.Археологія України. Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Либідь, 2005. - 502 с.
10. Телегін Д.Я., Вінокур І.С., Титова О.М., Свєшніков І.К. Археологія доби українського козацтва ХУІ-ХУШ ст. - К., 1997.
11. Заремба С.З. Теоретичні проблеми та історія пам`яткознавства // Праці центру пам`яткознавства. Вип.З. - К., 2001. - С. 3-13.
12. Свєшніков І.К. Битва під Берестечком. - Львів, 1993. - 230 с.
13. Бинкевич В.В., Камеко В.Ф. Городок старинньш запорожский Самарь с перевозом.-Днепропетровск, 2000. - 156 с.
14. Векленко В.О. До уточнення місцезнаходження містечка Самара (Стара Самарі Богородицької і Новосергіївської фортець // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: 3б. наук. пр. - Д., 2003. - С.241-247.
15. Камеко В.Ф., Бінкевич В.В., Шалобудов В.М. До часу виникнення та місця знаходження "містечка Самарь" // Проблеми археології Подніпров`я. - Д., 2003. - С 40-49.
16. Ковальова І.Ф., Векленко В.О., Шалобудов В.М. До уточнення місцезнаходження м. Самарь - Богородицької фортеці. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: 36. наук. пр. - Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Д.І.Яворницький і проблеми української історичної науки" 10-11 листопада 2005 року.-Д.: ДНУ, 2005.
17. Ковалева й. Ф., Шалобудов В. Н. Печати, найденные в Богородицкой крепостии ее округе // Проблеми археології Подніпров`я. - Д.: ДНУ, 2003.
18. Ковальова І.Ф. Свідчення міжнародної торгівлі козацької доби з Присамар`я // Археологічний літопис Лівобережної України. - Полтава: Оріана. - 2002. -№2, 2003. №1. - С. 187-190.
19. Шалобудов В.Н. Находки монет на территории Богородицкой крепости // Проблеми археології Подніпров`я. - Д.: Вид-во ДНУ, 2002. -С. 123-134.
20. Векленко В.О. Колекція натільних хрестів з території Богородицьком фортеці// Проблеми археології Подніпров`я. -Д., 2002. -С. 135-150.
21. Векленко В.О. Барочні хрести з матеріалів розвідок території Богородицької фортеці та фондів ДІМ ім. Д.І.Яворницького // Нові дослідження пам`яток козацької до Україні. - К.: ХІК, Часи козацькі, 2003. - Вип.12. - С.38-44.
22. Станиславський В.В. Запорізька Січ та Річ Посполита 1686-1699. - К., 2004. - 357 с.
23. Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775 рр. - К., 2000. - Т.2. - 952 с.
24. Швидько Г.К. Картографічні матеріали РДВІД як джерело до історії Південної України // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1.: Матеріали Першої міжрегіональної історико - краєзнавчої конференції. - Д.: Вид-во НГУ, 1998- С.92-96.
25. Векленко В., Ковальова І., Шалобудов В. Археологічне вирішення дискусії стосовно розташування містечка Самарь та Богородицької фортеці // Український археографічний щорічник: Вип.8-9. - Київ-Нью-Йорк, 2004. - С.190-221.
26. Українське козацтво: Мала енциклопедія. Видання 2-е. - К.- Запоріжжя, 2006. - 672с.
27. Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К, - Запоріжжя, 2002, - 568

 
 

Цікаве

Загрузка...