WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі - Реферат

Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі - Реферат


Реферат на тему:
Джерела до історії Запоріжжя часів Нової Січі
?
Поряд з широко відомими публікаціями про Петра Калнишевського, які побачили світ наприкінці XIXстоліття і були своєрідною даниною пам'яті запорозькому козацтву національно-патріотично налаштованої інтелігенції, П.С.Єфименка, Д.І.Яворницького, Ф.Ніколайчика, В.О.Біднова, значно доповнили і "рельєфніше" окреслили постать кошового отамана науковії розробки сучасників, починаючи від Н.Д.Полонської-Василенко, Г.Г.Фруменкова, Л.З.Гісцової до молодих істориків сьогодення, гідне місце серед яких займають публікації В.В.Грибовського.
Крім узагальнюючих праць, автори яких побіжно торкалися діяльності Петра Калнишевського як урядовця, військового і адміністратора Нової Січі, існують маловідомі та доступні невеликому колу істориків документальні матеріали. Можна говорити про великий інформаційний потенціал документів Нової Запорозької Січі, які поступово вводяться до наукового обігу, але можна згадати і про наукову цінність втрачених чи частково оприлюднених матеріалів.
Про одного із аматорів у дослідженні української історії козацького часу М.М.Терновського відомо небагато. Ймовірно, не без впливу В.О. Біднова і Д.І.Яворницького виник його інтерес до минулого Запорожжя. Принаймні, йому слід завдячувати публікацією підбірки архівних документів з останніх двох десятиліть існування козацтва та проблем взаємин Запорозької Січі із російськими владними структурами, іноземними поселенцями, військових і соціальних конфліктів.
Архівна розвідка М. Терновського відома у двох варіантах: газетної публікації та окремого видання. У подальшому з нею знайомилися і працювали з тими ж документами В.Греков та Н.Полонська-Василенко, про що свідчать їх згадки і посилання. Знаходилися вказані матеріали в 20-30-х рр. XX ст. в Дніпропетровському окружному архіві, і змістовно входили до двох зібрань, які вийшли із головної канцелярії Новосербського корпусу і канцелярії Новоросійської губернії, на сьогоднішній день однаково втрачених під час Вітчизняної війни. Републікацію документів, присвячених П.Калнишевському (свідчення очевидців і учасників подій у Січі в грудні 1768 року, які максимально повно характеризують причини збурення козаків, напруженість і складність ситуації для кошового отамана), зроблено з метою ознайомлення та широкого використання даної інформації за відсутності джерел.
ДОКУМЕНТ №1*
1768, грудня 28. - Рапорт секунд-майора Лаврентія Мікульшина, виконуючого обов'язки коменданта Новосіченського ретраншемента командиру Новосербського корпусу генерал-майору О.С. Ісакову.
Высокородному и превосходителному Господину Генерал маиору и кавалеру Александру Степановичу Исакову от секунд майора Микулшина
покорный рапорт
Сего числа воиска Запорожского низового кошевой атаман Калнишевский мне обявил что слышил он от своих казаков их сиромахи начели бунт для того чтоб кошеваго и старшину войсковую нынешнюю и прежде бывшею а потом и достойных казаков всех побит до смерти и забрат клейноты и чтоб ис протекцыи росийской в другое место а не иначе как по ньнешнему обстоятелству под турецкое владение; бунт же у них начелся во время вечернеи тапты (?) и происходил на другой день даже дополудни поступки их злодеев были варварския невзирая на светыя образа и мощи: били и кололи и обдирали серебро и золото со образов и совсем их имуществом старшин разорили и едва сами спаслис в ретранжаменте; а потом кошевой атаман и старшина посылали из ретранжамента таиным образом в Сечу чтоб собралис атаманы с належними казаками в ретранжамент и как собралис до несколько атаманов и намерение положили кошевой и старшины послать с командою двух старшин протав таких злодеев для сокращения и просил у меня кошевой со старшиною одну пушку с пристоиным числом канонер при которой пушке командировая я артилерииских служителей сержанта одного капрала одного канонер шест человек но как узнали вишеписанные бунтовщики посланную из ретранжамента от кошевого против их команду кои злодеи начели ретироватся в город в коротом состоит церков и курени; затворили вороты и начали чинит отпор и однако по власти Божеской от ворот их отбили и потом оные злодеи побежали чрез реку в плавни а другия притаяс осталис в Сечи ис которых бунтовщиков побито до смерти немалое число а сторони кошевого тяжело ранен толко один атаман и ежели б не послал кошевой команду то оныя злодеи пофалки чинили приступит к ретранжаменту чтоб достат старшин и побит до смерти по окончании ж того бунта кошевой сыскиват начал тех от кого начелся такой бунт и противности и приличившихся в том бунте несколко человек уже забрано в тюрму и по примечанию моєму такових злодеев в Сечи еще много; и не могли б еще такого злодейства зделат неотменно надлежит в Сечи быть регулярних хотя б по крайней мере полка два или более о чем я и прежде сего вашему превосходителству доносил что кошевой со мною в разговорах о полках говорил надлежало б быть в Сечи полкам и о вышеписанном произшествии вашему превосходителству поорнейше сим рапортую и что впредь происходить будит чрез нарочного вашему превосходителству рапортом донесено быть имеет.
Секунд маиор Лаврентей Микулшин Ч. 28 декабря 1768 году.
Ч. 28 декабря
1768 году.
ДОКУМЕНТ № 2.
1768, грудня 29. - Рапорт капітана Костянтина Маркевича командиру Новосербського корпусу генерал-майору О.С.Ісакову.
Високородному и превоходителному Господину генералу майору и кавалеру Александру Степановичу Исакову Жолтого гусарского полку от капитана Маркевича
рапорт.
Сего декабря против 26 числа по пробитии вечерной тайны войска Запорожского казакы по обикновению своєму силною рукою отбилы своих литавр от пушек начели тревогу бить и всю чернь войск Запорожскых забрали и з великым криком и стрелбою збонтовалыс, пошли вначале в дом кошевому где намерылися ево вбить толко он тайним оборазом через верх потолошний ушол и укрился в городку нашем; и прочая старшина по тамуже с ным в городке спаслись а домы и имущества их розграбилы и все то оны едино гласны хотели кошевого и прочих старшин переменять почему 27 числа кошевой Калнишевский и прочая старшина просилы меня даби я в городок к ним бунтовщикам пошол и проведовал что они намерени зделать где я оставил от себя с кармана часи и кашелок з денгами отдал кошевому Калнишевскому прошол промижду темы бунтовщикамы к их церкви где видичи от них великий спор и крык и убийства и учал их уговаривать: вы себе виберите кошевим каво хощете вам в том запретить нихто не будет, почему они на моих речей согласилысь и вибрали било себе ис прежно бивших кошевих кошевим именем Филыпа Федорова и протчих старшин и как то по примеру через три часа погаварил я новому кошевому чтобы он приказал им разойтица покуреням и перестали бунтоваца что их воля исполнена и так от него и приказано било и утихло то я у него кошевого остался сам в избе а между тем чрез находящагося при мне Жолтого полку капрала Василия Чернецкого дал знать в город ку майору и кошевому Калнишевскому сево старшиною что новой кошевой вибран и все бунтовщикы спокоены толко не все а осталося по примеру до трех сот и теперича самая пара на них напасть и прислали би ежели самы не захотят прийтить ко мне бы прислали одну пушку и колко ест казаков которие в согласии бунтовщиков не били и по моєму требованию и Калнишевского согласию Господин майор правящой коменданской должностию одну пушку при пяти кананеров ко мне в Сеч прислал и при той пушки несколко запорозких казаков как скоро у ворот перевели я оних кананер увидел тот же час приказал им палыгь по всем улыцам и по старанам и всемы темы прибившимы казакамы и при пушки я командовал а с их старшин из наших офицеров никаво болие небило и так всех спокоили и старово кошевого Петра Калнишевскаго с ево старшиною в правлений должносты своей все вступили а несколко и с пушек и малого ружья побиты а порученой мне от отвашего превосходителства комисия ища приметыть надобного человека по сее время приметить не мог да потаковой же камысии от графа Румянцова один майор иноземец приехал в Сечь и обявил мне якоби ваше превосходителство ему приказалы со мною согласитца то в таком расуждения ежелы и он за такой же делом что и я не соизволено лы будет мне обратно к должносты своеи прибить а ему майору остаца милостивим повелением не оставить о чем вашему превосходителству с пакорностию моєю сем рапортую.
Капитан Константин Маркович
Декабря 29 числа 1768 году в Сечи Запорозкой.
ДОКУМЕНТ №З
1768, грудня 30. - Рапорт кошового

 
 

Цікаве

Загрузка...