WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Атестати запорозьких козаків в архіві Коша нової Запорозької Січі як джерело до вивчення козацьких біографій - Реферат

Атестати запорозьких козаків в архіві Коша нової Запорозької Січі як джерело до вивчення козацьких біографій - Реферат

панівного стану українського суспільства. Військова керівна верства Січі теж була одним із складників оформлення політичної верхівки.
Цей інститут не був якимсь з гори вигаданим встановленим явищем, але органічно і закономірно зростав з самого устрою країни та організації її суспільних відносин [64]. Кінець XVII і початок XVIII ст, - зламний період в історії нового державного організму: в цей час відбувається усталення суспільного життя, і в окремих регіонах України починають оформлюватися і консолідуватися нові правні інститути і відносини, що скріплюють і зміцнюють державну організацію, "викристалізовуються власні форми і риси внутрішнього устрою країни".
?
Бібліографічні посилання:
1. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ (1713-1776). Видання друге, доповнене і виправлене. - К.: Наукова Думка, 1994. - С.27 та Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. (1734-1775). - Т. І. - К., 1998. - 639 с.
2. Пам`ятки писемності в збірці Дніпропетровського історичного музею. Каталог
музейної колекції актових джерел ХУІІ-ХГХ ст. Упорядники: С.В. Абросимова, А.С. Журба. - Дніпропетровськ: Пороги, 1993. - С. 20 (АФД 46).
3. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. -
Дніпропетровськ: Січ. 1994. - С.509.
4. Там само. - С. 89.
5. Андриевский А.А. Дела, касающиеся запорожцев с 1715- по 1774 г. // Записки
Одесского общества истории и древностей Российских. Т. IV. - Одесса, 1836. - С. 664.
6. Зварницкий Д.И. Источники для истории запорожских козаков. Т. II. - СПб., 1899. - сс. 1844-1846.
7. Там само.- сс. 1992-1994.
8. Рябінін-Скляревський О.О. Запорозькі заколоти та керуюча верства Коша XVIII ст. // Малинова Г.Л., Сапожников И.В. А.А. Рябинин-Скляревский: Материади к биографии,
- Одесса-Киев: "Злтон-2" - "Гратек", 2000. - сс. 147-179.
9. Архів Запорозької Січі: опис матеріалів. - К., 1931.
10. Рябінін-Скляревський О.О. Запорозькі бунти дунайців і початок Задунайського Коша // Науковий збірник УАН. - К., 1927. - СС. 79-80.
11. Архів Запорозької Січі: опис матеріалів. - К., 1931. - С. XX.
12. Эварницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. СПб., 1898. - С.343.
13. Там само. - С. 345.
14. 14.Нариси архівної справи в Україні. За редакцією Ірини Матяш та Катерини Климович. Р.6 Архів Коша Нової Запорозької Січі. - К.: Видавничий дім "КМ Академія". - 2002. - С. 139.(609 с.)
15. 15.Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Збірник документів АН України. Ін-т.
укр. археографії та ін.; Упоряд., автор передмови та комент. ВИ. Горобець; Автор
вступної статті В.В. Панашенко. - К.: Наукова думка, 1993. - 392 с: іл. - (Пам`ятки
політично-правової культури України).
16. 16.Центральний Державний історичний архів України (м. Київ). Фонд Коша Нової
Запорозької Січі - (далі ЦДІА) фонд 229, опис 1, спр. 8, арк. 12.
17. ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 34.
18. 18.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 99.
19. 19.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 15.
20. 20.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 44.
21. 21.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 181.
22. 22.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 115.
23. 23.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 146, арк.З.
24. 24.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 232, арк. 150.
25. 25.Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 178.
26. ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 20 зв.
27. Андриевский А.А. Запорожские выборные порядки // Киевская старина. 1883. Т. VI
(май).-С. 131-135, 136.
28. 28.Зварницкий. Сборник материалов для истории запорожских козаков. - СПб., 1888. - С. 233.
29. 29.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 116, арк. 7.
30. 30.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 103-105.
31. 31.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 97.
32. 32.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 127.
33. 33.А.О. Скальковський. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. -
Дніпропетровськ: Січ. 1994. - С. 64-65.
34. 34.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 20, арк. 33.
35. 35.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 100, 126.
36. 36.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 119.
37. 37.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 168.
38. 38.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 129 та спр. 147, арк. 156.
39. 39.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 129, 130.
40. 40.ЦДІА України, Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 132.
41. 41.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 84.
42. 42.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 53, 53 зв.
43. 43.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 34.
44. 44.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 77.
45. 45.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 12.
46. 46.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 232, арк. 149.
47. 47.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк.З, 4, 5 та 6, 6 зв., 7.
48. 48.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк.8.
49. 49.Рябінін-Скляревський О.О. Запорозькі заколоти та керуюча верства Коша XVIII ст. // Малинова Г.Л., Сапожников И.В. А.А. Рябинин-Скляревский: Материали к биографии.
- Одесса-Киев: "Злтон-2" - "Гратек", 2000. - сс. 172.
50. 50.Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині. ХУП-ХУПІ ст.
Додаток № 16 // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. Праці історично-
філологічної секції. Т. 157. Мюнхен: Кооперативне видавництво "Заграва", 1948. - С. 205.
51. 51.Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького. АФД 46, КП 164053.
52. 52.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 9.
53. 52.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк.99.
54. 53.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 85.
55. 54.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 191.
56. 55.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 147, арк. 64.
57. 56.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 232, арк. 240.
58. 57.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 36-39.
59. 58.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 14, 14 зв. та 15, 16.
60. 59.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 72, 73, 74 ,75.
61. 60.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 82.
62. 61.ЦДІА України. Ф. 229, опис 1, спр. 8, арк. 51.
63. 62.Полонська-Василенко Н. З історії останніх часів Запорожжя // Записки історико-
філологічного відділу ВУАН. - Кн. IX. - К., 1926. - С. 229-300.
64. 63.Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині. ХУИ-ХУШ сі.
Додаток № 16 // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. Праці історично-
філологічної секції. Т. 157. Мюнхен: Кооперативне видавництво "Заграва", 1948. - С. 21.

 
 

Цікаве

Загрузка...