WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → «Польські аннали» Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVIII ст. - Реферат

«Польські аннали» Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVIII ст. - Реферат

Запорозьке буде обирати собі гетьмана вільно, а якщо той не був раніше шляхтичем, то після обрання, він стане ним, але має це у Речі Посполитої заслужити через вірні і відважні акції" [18]. У договорі, який був затверджений сеймом, цього пункту немає, тому варто припустити, що він міг бути взятий В.Коховським із тексту угоди 1658 р., оригінал якої не зберігся.
Цінність "Польських анналів" як історичного джерела та пам`ятки історіографії підвищують власні роздумі і коментарі В.Коховського, його намагання вивести причини і наслідки подій, висловити власну думку і тим самим критично осмислити дійсність. Ці риси виділяють твір В.Коховського з-поміж праць його попередників і сучасників.
Значна увага приділена В.Коховським характеристиці образів польських та українських діячів. Образи керівників Української держави (Б.Хмельницького, І.Виговського, Ю.Хмельницького, П.Тетері та ін.) позначені суперечливими характеристиками і побудовані на контрасті. Так, Б.Хмельницький уособлює у В.Коховського головну причину нещасть Речі Посполитої. І хоча хроніст визнає полководницький і дипломатичний хист українського гетьмана, дуже часто він "приписує" Б.Хмельницькому слова або дії, які є відвертими вигадками автора. На відміну від Б.Хмельницького, І.Виговський зроблений у хроніці позитивним героєм, який "завжди шалену голову Хмельницького стримував від помилкових рішень відмовляв" [19]. Помітна загальна тенденція твору В.Коховського - приділяти більше уваги тим особистостями в українському таборі, які були схильні до пропольських заходів. Хроніка В.Коховського вплинула на українську історіографію XVIII ст., особливо на літопис гадяцького полковника Григорія Граб`янки, на "Краткое описание Малоросії" анонімного автора, а також твори XIX ст., зокрема роботу М.І.Костомарова "Богдан Хмельницький"
Попри всі недокладності і недоліки високохудожня майстерність при обробці історичних фактів, ґрунтовність викладу, власні спостереження і висновки автору твору, широка джерельна база свідчать про безперечну джерелознавчу і історіографічнуцінність "Польських анналів" В.Коховського.
?
Бібліографічні посилання:
1. Ковальский Н.П. Источники по социально-экономической истории Украины (XVI -первая половина XVII в.). - Днепропетровск: ДГУ, 1982; Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.: Учебное пособие. - Днепропетровск: ДГУ, 1986; Швидько А.К. Анализ источников по социально-зкономической истории Левобережной Украины (вторая половина XVII - первая половина XVIII в.) -Днепропетровск: ДГУ, 1987; Швидько Г.К. Еволюція українського козацтва гетьманщини в другій половині XVII - XVIII ст. // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорозького козацтва; 36.статей. - Запоріжжя, 1993; Мыцык Ю.А. Джерела з історії Національно-визвольної війни українії кого народу середини XVII ст. - Дніпропетровськ: Дніпро, 1996; Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХУІІІ ст. - Ю: Основи, 1998; Плохий С.Н, Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. в латиноязычной историографии середини XVII в. - Днепропетровск, 1983; Кучернюк М.Ф. Джерела при російсько-українські політичні зв`язки в роки Визвольної війни українського народу (1648-1654 рр.) - Львів, 1980; Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657 рр. Частина І.: 1654 р.-Львів, НА НАН України, 1996.
2. [Kochowski W.] Annalium Poloniae ad obitu Vladislai IV. Climacteres scriptore Vespasianc a Kochova Kochowski. - Cracowiae, 1683. - Cl.I. - S.7.
3. Дорошенко Дм. Нарис історії України; В II тт. - К., 1992. - Т.І. (до половини XVII ст.) К.: Глобус, 1992.-С.149.
4. [Kochowski W.] Annalium Poloniae ad obitu Vladislai IV. Climacteres scriptore Vespasianc a Kochova Kochowski. - Cracowiae, 1683. - Cl.I. - S.27.
5. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z rejcopismu przez Edwarda Raczynskiego. - Poznan, 1840. - S.13-14.
6. Історія України в документах і матеріалах. - К.: АН УРСР, 1941. - т. III. - с.140-142.
7. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654. - К.: Наукова думка, 1965.-С.131-137, 138-140, 141-150.
8. Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий. - М.: Чарли, 1994. - С.261-268.
9. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z re_kopismu przez Edwarda Raczynskiego. - Poznan, 1840. - S.2.
10. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. Соц.-політ.портрет. - К.: Либідь, 1995.-С.142.
11. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z rejcopismu przez Edwarda Raczynskiego. - Poznah, 1840. - S.93.
12. Документи Богдана Хмельницкого (1648-1657) / Упор.І.Крип`якевич, І.Бутич. - К.: АН УРСР, 1961,- С.105-106.
13. Мыцик Ю.А. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.-Днепропетровск: ДГУ. 1983.-С.64.
14. Літопис гадяцького полковника Григорія Граб`янки. - К., 1992. - С.54.
15. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z rejcopismu przez Edwarda Raczynskiego. - Poznan, 1840. - S.84-85.
16. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z re_kopismu przez Edwarda Raczynskiego. - Poznaii, 1840. - S.115-116.
17. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza z Klimakterow przez wspofczesnego tiumacza w skrocenia na polski je_zy przelozona. - Poznan, 1859. - T.I. -S.346; Volumina Legum. - Petersburg, 1859. - T.IV. - S.299.
18. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza z Klimakterow przez wspolczesnego tiumacza w skrocenia na polski je_zy przelozona. - Poznan, 1859. - T.I. -S.347.
19. [Kochowski W.] Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z re.kopismu przez Edwarda Raczynskiego. - Poznan, 1840. - S.42.

 
 

Цікаве

Загрузка...