WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІсторія України → Веслав Маєвський – дослідник військової історії польско-українських стосунків і бойового протистояння в XVI-XVIII ст. - Реферат

Веслав Маєвський – дослідник військової історії польско-українських стосунків і бойового протистояння в XVI-XVIII ст. - Реферат

фальшивих стереотипів, вільне реконструювання історичних об`єктивних реалій того неоднозначного й багатофакторного часу, звернення до свіжого погляду й бачення В. Маєвського тих часів: і подій, його об`єктивність, наукова прецизія і всеобічність принесуть українській історіографії, за нашим глибоким переконанням, безперечну користь.
Виділяємо такі сюжети у творчості В. Маєвського стосовно цього періоду із історії впливу соціальної структури на політичні намагання Правобережної України в 1659-1662 рр., розглянута проблема генези Гадяцького договору та Гадяцької угоди, визначене значення "старих" тобто реєстрових козаків та їх нащадків, які відіграли істотну роль у подіях того часу [15, с.120]. Спеціальні статті В. Маєвського присвячені основам реконструкції ходу чигиринської експедиції гетьмана Брюховецького (травень 1664 р.) на основі власної авторської гіпотези [12, S. 106-109], літній та осінній кампаніям 1667 р.- Підгайці [17, S. 47-99], "козацькому повстанню" 1664 р. (червень - грудень) [18] та ін.
Окреме місце у творчому доробку В. Маєвського посідають, його есе, присвячені критичному аналізу вченого-професіонала,, знавця історичних джерел і творів художньої літератури - лірика Веспазіана Каховського [19, S. 227-362] і особливо романів трилогії Генріха Сенкєвича - "Вогнем і мечем" і "Потопа" [20]. На особливу увагу заслуговує опрацювання, післямова та коментарі В. Маєвського монографії Ольгерда Гурки, відомого польського медієвіста, на тему: "Вогнем і мечем" й історична діяльність" [21]. Публікація вступної статті (вже у 1986 р.) виявилась для В. Маєвського нелегкою справою, бо редактори видавництва Національної оборони Польщі в якості цензури повикреслювали не лише окремі слова і речення, але цілі сторінки вступної статті В. Маєвського, де він об`єктивно і разом з тим вимогливо поставився до окремих положень праці О. Гурки. Як на доказ свавілля щодо його рукопису професор В. Маєвський вручив автору даної статті первісну коректуру тексту з викресленими абзацами й сторінками тодішньої цензури, як певний історіографічний факт. Для мене ця "ко-ректура" є безперечно важливим історіографічним джерелом, унікальним по своїй суті і як таке, що може бути залучене для по-і дальшого вивчення творчої наукової спадщини професора В. Маєвського.
Закінчуючи цей попередній огляд і не претендуючи навіть на-приблизну повноту деяких праць цього визначного сучасного польського історика, ставилось за мету звернути увагу українських істориків на вагомі здобутки наших сусідів і колег з Польської республіки в галузі історичної науки доби середньовіччя: та нового часу.
?
Література
1. Ковальський Н. П. Исследования истории запорожского казачества в; современной польской историографии (70-80-е годы) // Зарубежная историография истории запорожского казачества.- Запорожье, 1992.
2. Особистий архів професора М. П. Ковальського. Рукописні й друковані матеріали професора В. Маевського (надійшли до власного архіву М. Ковальського у квітні--травні 1993 р. у Варшаві).
3. Majewski W. Stanis?aw Herbst - historyk wojskowy // Przegl?d historyczny. 1974. - Т.65. - Zesz. 1. - S.5-18; Majewski W. Stanis?aw Herbst // O historii I historykah w wojskowej Akademii Politycznej. - Warszawa, 1961. - Zeszty naukowe. - №107. - S. 125-139.
4. 4. Оригінальні назви докторських праць Вєслава Маєвського: "Dzieje wojsowe powstania kozackiego 1664 r. (kwiecien-grudzien)", "Zo?te Wody - pocz?teknarodowo-wyzwolenzej woiny ukrainskiej 1648 r."
5. Kieniewisz S. Ostani polski polihistor // Tygodnik powszechny. - 1973. - № 29.
6. Majewski W. Stanis?aw Herbst // Zeszty naukowe WAP. - 1981 - № 107. - S. 125-139; Majewski W. Z problematyki badan Stanis?aw Herbst nad dziejami wojskowymi prze?omu XVIII/XIX w. - Warszawa, 1983. - S.306-318.
7. Majewski W. Stanis?aw Herbst - historyk wojskowy // Przegl?d historyczny. 1974. - Т.65. - Zesz. 1.
8. 8. Особистий архів М. П. Ковальського. Подаровані автору рукописні матеріали професора Вєслава Маєвського.
9. Majewski W. Wojny polskie-szwedzkie 1600-1629 // Polskie tradycje wojskowe / Pod redakcja Janusza Silkorskiego. - Warszawa, 1990. - T.1 Tradycje walk obronnych z najzdami niemc?w krzy?akow, szwedow, turk?w I tatarow. - S. 183-263; Majewski W. Wojny polsko-tureckie w pierwszej po?owie XVII w. // Ibidem. - S. 264-295; Majewski W. Wojna polsko-szwedzka 1655-1669 (potop) // Ibidem. - S.296-361; Majewski W. Wojna polsko-tureckie 1672-1699 // Ibidem. - S. 362-428.
10. 10. Маевски Веслав. Польское военное искусство второй половины XVII века // История военного дела в Польше: Избр. вопросн. Диссертации. Очерки,- Варшава, 1970. - С. 111-131. Особливо важливі розділи й параграфи про польське воєнне мистецтво в 1648-1655 рр.: Криза польського воєнного мистецтва у 1648-1649 рр. Польська стратегія і оперативне мистецтво 1648-1655 років. Тактика 1648-1655 років. Криза польського воєнного мистецтва в 1655-1656 роках. Концепція виснажливоївійни (С. 115-120).
11. Studia I materially do historii wjskow?sci / Wojskowy Instytut Historyczny Warszawa z 1954 r. Pierwszy aryku? W. Majewskiego w t.2 (1956)
12. Majewski W. Struktura spoleczna a orientacje polityczne na Ukrainie Prawobrzeznhej (1659-1662) (Artyku? dyskusyjny) // Rocznik Przemysk, 1967. - T. 11. - S. 105-138.
13. 13. Majewski W. Kilka uwag o Waclawie Tokarzu jako historyku wojskowym // Studia historyczne Stanislawowi Herbstowi na szescdziesigciolecie urodzin. Zeszyty naukowe WAP. - Seria historyczna. - 1967. - № 15 (487). - S. 157-163.
14. Majewski W. Krytyczny przeglad zrodel do dziejow powstania Chmielnickiego w okresie poczafkowym (jesien 1647- maj 1648) // Studia zrodfoznawcze. Commentationes.-1981.-T. XXVI.-S. 141-164.
15. Маевски Веслав. Польское военное искусство второй половины XVII века // История военного дела в Польше: Избр. вопросн. Диссертации. Очерки,- Варшава, 1970.
16. Стороженко І.С. Воєнне мистецтво Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.: Автореф. дис. канд.. іст. наук. - Дніпропетровськ, 1994.
17. 17. Majewski W. Podhajce- letnia i jesienna kampania 1667 r. // Studis i materialy do historii wojskowosci.-1960-T. 6.- Cz. 1.
18. 18. Majewski W. Powstanie kozackie 1664 r. (czerwies - grudzien) // Studia i materialy do historii wojskowosci.- Warszawa, 1972.- T. 18.- Cz. 2.- S. 147-199; Majewski W. Ostatnia kampania Czarnieckiego w 1664 r. Okres wiosenny // Studia i materialy do historii wojskowosci.- Warszawa, 1969.- T. 15.-Cz. 2.-S. 61-115; Warszawa, 1970.-T. 16 -Cz. 1.-S. 95-150.
19. 19. Majewski W. Chronologia "Lirykow polskich" i "Kamienia swiadectwa" Kochowskiego // Eustachiewicz M., Majewski W. Nad lirykami Wespaz ana Kochowskiego.- Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz (Seria "Studia sta-ropo?skie".-T. 52).
20. 20. Majewski W. W sporze o Potop //Kwartalnik Historyczny.- 1967.- R. 74.- S. 1031-1033; Majewski W. Czy Sienkiewicz zamierza? odtworzyc prawd? historyczna // Kwartalnik Historyczny.- 1967.- R. 74.-S. 373-376; Majewski W. O "Potopie" i emocjiach w Badaniach historykow//Mowia wieki. Magazyn hi-storyczni.- 1987.- №№- S. 29.31.
21. Gorka Olgierd. "Ogniem i mieczem a rzeczywistosc historyczna - Opracowal, poslowiem i przypisami opatrzyl Wieslaw Majewski.- Warszawa, 1986.
22. 22. Majewski W. "Ogniem i meeczern" a rseczywistosc historyczna Olgierga Gorki po uplywie pol wieku//Corka O. Ogniem i miezem"...

 
 

Цікаве

Загрузка...